Danh sách các xa lộ thương mại thuộc Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Hệ thống Xa lộ Quốc phòng và Liên tiểu bang Quốc gia Dwight D. Eisenhower
Business Loop 24.svgBusiness Spur 196.svg
Con dấu Xa lộ vòng Thương mại Liên tiểu bang 24 và Xa lộ nhánh Thương mại Liên tiểu bang 196
Map of current Interstates.svg
Các xa lộ liên tiểu bang trên 48 tiểu bang nội địa
Thông tin về hệ thống
Thành lập 29 tháng 6 năm 1956[1]
Tên tiếng Anh của các xa lộ
Liên tiểu bang Interstate x (thí dụ Interstate 5)
Xa lộ vòng
Thương mại:
Business Loop Interstate xx
Interstate xx Business Loop
Xa lộ nhánh
Thương mại:
Business Spur Interstate xx
Interstate xx Business Spur
Liên kết đến hệ thống
Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang
'Chính yếu • Phụ trợ • Thương mại'

Hệ thống Xa lộ Liên tiểu bang của Hoa Kỳ, ngoài việc là một hệ thống gồm các xa lộ cao tốc, cũng gồm có một số xa lộ thương mại do Hiệp hội Quan chức Giao thông và Xa lộ Tiểu bang Mỹ đặt ra. Các xa lộ này được biểu thị bằng biển dấu là cái khiên màu xanh lá tương tự như biển dấu cái khiên của xa lộ liên tiểu bang. Từ BUSINESS (có nghĩa Thương mại) được dùng thay vì chữ INTERSTATE (có nghĩa Liên Tiểu Bang). Bên trên mã số, nơi đôi khi có tên của tiểu bang, có xuất hiện chữ LOOP (có nghĩa XA LỘ VÒNG/VÀNH ĐAI) hay SPUR (có nghĩa XA LỘ NHÁNH NGẮN). Một xa lộ vòng thương mại có cả hai đầu kết nối vào "xa lộ mẹ" của nó trong khi xa lộ nhánh ngắn thương mại có một điểm đầu không kết nối, đôi khi chạy từ điểm kết nối với xa lộ mẹ và kết thúc tại khu vực phố chính của một thành phố.

Vì mục đích chính của một xa lộ thương mại liên tiểu bang là phục vụ một khu vực phố chính nên nó thường có lộ trình trên các đường lộ thông thường. Như thế xa lộ thương mại liên tiểu bang không hội đủ chuẩn mực xa lộ liên tiểu bang. Tuy nhiên AASHTO có áp đặt các chuẩn mực tương tự như đối với các Quốc lộ Hoa Kỳ mới xây là đòi hỏi một xa lộ thương mại liên tiểu bang phải hội đủ một số chuẩn mực thiết kế nào đó.[2] Các xa lộ thương mại liên tiểu bang đôi khi cũng có lộ trình trên các xa lộ cao tốc mà trước đây từng được ấn định là các xa lộ liên tiểu bang dòng chính (thí dụ như Xa lộ Thương mại Liên tiểu bang 40 tại Winston-Salem, North CarolinaXa lộ Thương mại Liên tiểu bang 80 tại Sacramento, California).

Không như các xa lộ liên tiểu bang nhánh ngắn 3-chữ số, xa lộ thương mại liên tiểu bang có thể trùng mã số tại cùng tiểu bang.

Mục lục: I-5 I-205 I-8 I-10 I-15 I-16 I-20 I-24 I-25 I-26 I-27I-29 I-229 I-30 I-35 I-40 I-44 I-45 I-55 I-59 I-64 I-65 I-66 I-69 I-70 I-71 I-72 I-74 I-75 I-376 I-77 I-78 I-79 I-80 I-81 I-82 I-83 I-84(W) I-85 I-86 I-87 I-89 I-90 I-94 I-95 I-495 I-96 I-196 I-496 I-696 Exceptions

Danh sách các xa lộ thương mại[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ Thành phố Tình trạng

Xa lộ Liên tiểu bang 5[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại San Ysidro, National CitySan Diego, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại San Diego, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Solana Beach, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại San Clemente, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Los Angeles, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Woodland, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Arbuckle, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại WilliamsMaxwell, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại WillowsOrland, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Red Bluff, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Cottonwood, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại AndersonRedding, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Dunsmuir, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Mount Shasta, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Weed, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Gazelle, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Yreka, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Vancouver, Washington không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Castle Rock, Washington tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại ChehalisCentralia, Washington tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Olympia, Washington không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Everett, Washington không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Marysville, Washington không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Bellingham, Washington không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 205[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Tracy, California tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 8[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại San Diego, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại El Cajon, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Alpine, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại El Centro, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Winterhaven, CaliforniaYuma, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Gila Bend, Arizona tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 10[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Ontario, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Colton, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Indio, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Blythe, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Quartzsite, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Phoenix, Arizona không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Casa Grande, Arizona không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Tucson, Arizona không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Tucson, Arizona không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Benson, Arizona tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại Benson, Arizona không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Willcox, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Bowie, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại San Simon, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Lordsburg, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Deming, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Las Cruces, New Mexico không còn
Xa lộ vành đai Thương mại "C" Sierra Blanca, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "D" Van Horn, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "F" Balmorhea, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "G" Fort Stockton, Texas tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 15[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Escondido, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Mesquite, Nevada tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại St. George, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Cedar City, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Parowan, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Beaver, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Fillmore, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Holden, Utah ?
Xa lộ vành đai Thương mại Nephi, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Layton, Utah ?
Xa lộ vành đai Thương mại Brigham City, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Tremonton, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Pocatello, Idaho tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Idaho Falls, Idaho tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Butte, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Helena, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Great Falls, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Conrad, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Shelby, Montana tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 17[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Black Canyon City, Arizona tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 19[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Nogales, Arizona tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 20[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại "B" Pecos, Barstow, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "D" Monahans, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "E" Odessa, Midland, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "F" Stanton, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "G" Big Spring, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "H" Westbrook, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "J" Colorado City, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "K" Loraine, Texas tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại "L" Roscoe, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "M" Sweetwater, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "N" Trent, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "P" Merkel, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "Q" Tye, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "R" Abilene, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "T" Baird, Texas tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại Florence, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 24[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Paducah, Kentucky tồn tại
Downtown Loop ¹ Paducah, Kentucky không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 25[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Raton, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Cheyenne, Wyoming tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 126[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Columbia, South Carolina không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 526[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Mount Pleasant, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 27[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại "T" Hale Center, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "U" Plainview, Texas tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 29[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Saint Joseph, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Elk Point, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Brookings, South Dakota tồn tại
Xa lộ nhánh Phố chính Sioux Falls, South Dakota tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại North Sioux City, South Dakota tồn tại/không biển dấu

Xa lộ Liên tiểu bang 229[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai phố chính Sioux Falls, South Dakota tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 30[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Little Rock, Arkansas không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Benton, Arkansas không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 35[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại "A" Laredo, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "B" Encinal, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "C" Cotulla, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "D" Dilley, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "E" Pearsall, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "H" New Braunfels, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "J" Kyle, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "L" Round Rock, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "M" Georgetown, Texas hủy bỏ tháng 7 năm 2006
Xa lộ nhánh Thương mại "V" Alvarado, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "X" Sanger, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Ames, Iowa tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Clear Lake, Iowa tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 40[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Needles, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Kingman, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Seligman, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Ash Fork, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Williams, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Flagstaff, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Winslow, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Joseph City, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Holbrook, Arizona tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Gallup, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Grants, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Albuquerque, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Santa Rosa, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Tucumcari, New Mexico tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "A"† Glenrio, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "B" Adrian, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "C" Vega, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "D" Amarillo, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "F" Groom, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "H" McLean, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "J" Shamrock, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Erick, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Sayre, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Elk City, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Clinton, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Weatherford, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại El Reno, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Henryetta, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Sallisaw, Oklahoma tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Winston-SalemGreensboro, North Carolina Đoạn Winston-Salem tồn tại; đoạn Greensboro không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Raleigh, North Carolina không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 44[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Joplin, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Sarcoxie, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Mount Vernon, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Springfield, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Lebanon, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Waynesville/St. Robert, Missouri tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại Ft. Leonard Wood, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Rolla, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Pacific, Missouri tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 45[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại "F" Corsicana, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "G" Ennis, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "H" Palmer, Texas tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại "J" Ferris, Texas tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 55[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại New Madrid, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Cape Girardeau, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Springfield, Illinois tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Lincoln, Illinois tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Bloomington-Normal, Illinois tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 65[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Lebanon, Indiana không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 69[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Charlotte, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Coldwater, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Lansing, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Port Huron, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 70[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Richfield, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Salina, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Green River, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Grand Junction, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Palisade, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Avon, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Idaho Springs, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Denver, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Watkins, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Strasburg, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Limon, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Burlington, Colorado tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Columbia, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại St. Charles, Missouri tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Springfield, Ohio tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 72[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Jacksonville, Illinois tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 75[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại St. Ignace, Michigan tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại Sault Ste. Marie, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Pontiac, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Gaylord, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Grayling, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại West Branch, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Roscommon, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 375[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Detroit, Michigan tồn tại nhưng không biểu dấu

Xa lộ Liên tiểu bang 376[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Moon Township, Pennsylvania Tồn tại, được lập năm 2009.[3]

Xa lộ Liên tiểu bang 80[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Sacramento, California tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại Sacramento, California không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Truckee, California tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Verdi, Nevada tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại RenoSparks, Nevada tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Carlin, Nevada tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Battle Mountain, Nevada tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại West Wendover, NevadaWendover, Utah tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Evanston, Wyoming tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Cheyenne, Wyoming tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Pine Bluffs, Wyoming tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 83[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại York, Pennsylvania tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 84 (đông)[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Newtown, Connecticut không còn. Hiện nay được cắm biển thuộc Quốc lộ Hoa Kỳ 6.

Xa lộ Liên tiểu bang 84 (tây)[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại NampaCaldwell, Idaho tồn tại, một phần của đường củ US 30
Xa lộ vành đai Thương mại Mountain Home, Idaho tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Hammett, Idaho tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Glenns Ferry, Idaho tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Bliss, Idaho tồn tại, không cắm biển dấu
Xa lộ vành đai Thương mại Jerome, Idaho tồn tại, có thể có kế hoạch nối dài
Xa lộ vành đai Thương mại Burley, Idaho tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Tremonton, Utah tồn tại, cắm chung biển dấu với I-15 Thương mại
Xa lộ vành đai Thương mại Brigham City, Utah tồn tại, cắm chung biểu dấu với I-15 Thương mại

Xa lộ Liên tiểu bang 85[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại North Carolina tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Spartanburg, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 385[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Greenville, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 585[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Spartanburg, South Carolina tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 86 (tây)[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại American Falls, Idaho tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 89[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Lebanon, New Hampshire không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 90[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Ellensburg, Washington tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Moses Lake, Washington tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Medical Lake, Washington tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Wallace, Idaho tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Missoula, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Deer Lodge, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Butte, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Billings, Montana tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Sundance, Wyoming tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Spearfish, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Sturgis, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Rapid City, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Wall, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Kadoka, South Dakota tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại Belvidere, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Murdo, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Vivian, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Presho, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Oacoma/Chamberlain, South Dakota tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại White Lake, South Dakota tồn tại/không biển dấu
Xa lộ vành đai Thương mại Plankinton, South Dakota tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Mitchell, South Dakota tồn tại
Xa lộ nhánh Phố chính Sioux Falls, South Dakota tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 94[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Benton Harbor/St. Joseph, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Kalamazoo, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Battle Creek, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Marshall, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Albion, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Jackson, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Ann Arbor, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Port Huron, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 95[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại Brunswick, Georgia không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Darien, Georgia tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Fayetteville, North Carolina tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại WilsonRocky Mount, North Carolina không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Wilmington, Delaware đề xuất năm 2000, nhưng bị thị trưởng bác bỏ.
Xa lộ vành đai Thương mại Mystic, Connecticut không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 495[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Lowell, Massachusetts không còn; hiện nay được gọi là Xa lộ kết nối Lowell

Xa lộ Liên tiểu bang 96[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Muskegon, Michigan không còn
Xa lộ nhánh Thương mại Portland, Michigan không còn
Xa lộ vành đai Thương mại Lansing, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Howell, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Farmington, Michigan không còn
Xa lộ nhánh Thương mại Detroit, Michigan không còn

Xa lộ Liên tiểu bang 196[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thương mại South Haven, Michigan tồn tại
Xa lộ vành đai Thương mại Holland, Michigan tồn tại
Xa lộ nhánh Thương mại Grand Rapids, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 496[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ vành đai Thủ phủ Lansing, Michigan tồn tại

Xa lộ Liên tiểu bang 696[sửa | sửa mã nguồn]

Xa lộ nhánh Thương mại Detroit, Michigan không còn

† Xa lộ vành đai Thương mại I-40 của Glenrio, Texas thật sự là một xa lộ nhánh ngắn (tại ranh giới tiểu bang New Mexico, nó trở thành một đường lộ nông thôn nhưng được cắm biển là 1 xa lộ vành đai thương mại.

¹ Xa lộ vành đai Phố chính I-24 tại Paducah, Kentucky được đổi thành Xa lộ vành đai Thương mại I-24 vào năm 2002.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Weingroff, Richard F. (Summer 1996). “Federal-Aid Highway Act of 1956, Creating the Interstate System”. Public Roads (Washington, DC: Federal Highway Administration) 60 (1). Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2012. 
  2. ^ AASHTO, Report of the Standing Committee on U.S. Route Numbering to the Standing Committee on Highways, ngày 15 tháng 11 năm 1997
  3. ^ PennDOT District 11-0, [ftp://ftp.dot.state.pa.us/public/Districts/District11/traffic/I-376_Exits.pdf I-376 Corridor New Exit Numbers, ngày 19 tháng 8 năm 2009, accessed November 2009

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]