Danh sách ngoại hành tinh được phát hiện năm 2020

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Danh sách những ngoại hành tinh được phát hiện năm 2020 nó phát hiện chưa có lời giải và chưa được công bố. Vũ trụ được cách đây là 8,4 tỷ năm đó là tuổi của vũ trụ. Vũ trụ có hàng tỷ thiên hà, thiên hà có hàng tỷ ngôi sao, trong các một ngôi sao đó có các hành tinh quay quanh ngôi sao ấy. Ngoại hành tinh Siêu Trái Đất như hành tinh OGLE-2018-BLG-0677Lb, Kepler-1649c,...

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Có hàng trăm hành tinh được phát hiện chưa có lời giải như:

Tên Khối lượng (MJ) Bán kính (RJ) Chu kỳ (ngày) Bán trục nhỏ (AU) Nhiệt độ (K) Phương pháp khám phá Khoảng cách (ly) Khối lượng sao chủ (M) Nhiệt độ sao chủ (K) Remarks
2MASS J1155-7919 b (ja) 10 582 Hình ảnh 330 [1]Siêu Sao Mộc rất trẻ trên quỹ đạo rộng bất thường.[2]
HD 38677 b 18.57± 0.01 0.1462± 0.0012 877 Xuyên tâm 202.2169± 3.261564 1.21± 0.03 6196± 29 DMPP-1[3] được tìm thấy bởi Dự án Hành tinh Vật chất Phân tán nhằm tìm kiếm các hành tinh nóng chảy.
HD 38677 c 6.584+0.003
−0.002
0.0733+0.0006
−0.0007
1239 Xuyên tâm 202.2169± 3.261564 1.21± 0.03 6196± 29 DMPP-1[3] được tìm thấy bởi Dự án Hành tinh Vật chất Phân tán nhằm tìm kiếm các hành tinh nóng chảy, Cộng hưởng quỹ đạo 2:1 của quá cảnh hành tinh chưa được xác nhận.[4]
HD 38677 d 2.882± 0.001 0.0422+0.0004
−0.0003
1632 Xuyên tâm 202.2169± 3.261564 1.21± 0.03 6196± 29 DMPP-1[3] được tìm thấy bởi Dự án Hành tinh Vật chất Phân tán nhằm tìm kiếm các hành tinh nóng chảy.
HD 38677 e 5.516+0.002
−0.004
0.0651± 0.0005 1314 Xuyên tâm 202.2169± 3.261564 1.21± 0.03 6196± 29 DMPP-1[3] được tìm thấy bởi Dự án Hành tinh Vật chất Phân tán nhằm tìm kiếm các hành tinh nóng chảy.
HD 11231 b 0.426+0.038
−0.052
5.2072+0.0002
−0.0055
0.0664± 0.0005 1000 Xuyên tâm 437.0495± 13.04625 1.44± 0.03 6500± 100 DMPP-1[3] được tìm thấy bởi Dự án Hành tinh Vật chất Phân tán nhằm tìm kiếm các hành tinh nóng chảy.
HD 42936 Ab 2.58+0.35
−0.58
6.6732+0.0011
−0.0003
0.0662± 0.0013 854 Xuyên tâm 159.4905± 1.956938 0.87± 0.05 5138± 99 DMPP-1[3] được tìm thấy bởi Dự án Hành tinh Vật chất Phân tán nhằm tìm kiếm các hành tinh nóng chảy.
EPIC 249893012 b (ja) 0.02753± 0.00343 0.174± 0.008 3.5951± 0.0003 0.047+0.005
−0.007
1616+150
−80
Quá cảnh 1059.03± 13.69857 1.05± 0.05 5430± 85 [5]
EPIC 249893012 c (ja) 0.04616± 0.00595 0.3274+0.0152
−0.0125
15.624± 0.001 0.13+0.01
−0.02
990+68
−29
Quá cảnh 1059.03± 13.69857 1.05± 0.05 5430± 85 [5]
EPIC 249893012 d 0.03203+0.00774
−0.00761
0.3515± 0.0116 35.747± 0.005 0.22+0.02
−0.04
752+69
−37
Quá cảnh 1059.03± 13.69857 1.05± 0.05 5430± 85 [5][6]
G 9-40 b 0.1807 5.746007 0.0385 456 Quá cảnh 91.1 0.290 3348 [7]
Gliese 180 d 7.56± 1.07 106.341+0.261
−0.34
0.31+0.024
−0.029
Xuyên tâm 39.96± 0.01 0.43 3371 [8]
Gliese 229 Ac 0.025 122.005+0.364
−0.382
0.339+0.024
−0.029
Xuyên tâm 18.78± 0.004 0.58 3564 [9][10]
Gliese 433 d 0.019 36.052+0.045
−0.031
0.178+0.013
−0.015
Xuyên tâm 29.57± 0.01 0.48 3600 [11][12]
Gliese 1061 b 0.00431+0.00050
−0.00047
3.204± 0.001 0.021± 0.001 Xuyên tâm 11.98± 0.003 0.12± 0.01 2953± 98 [13]
Gliese 1061 c 0.00547± 0.00072 6.689± 0.005 0.035± 0.001 Xuyên tâm 11.98± 0.003 0.12± 0.01 2953± 98 [14]
Gliese 1061 d 0.00516+0.00076
−0.00072
13.031+0.025
−0.032
0.054± 0.001 Xuyên tâm 11.98± 0.003 0.12± 0.01 2953± 98 [15]
Gliese 1252 b 0.00658± 0.00176 0.1064± 0.0066 0.5182349+0.0000063
−0.0000050
0.00916± 0.00076 1089± 69 Quá cảnh 66.49± 0.06 0.381± 0.019 3458+140
−133
[16]
Gliese 3082 b 0.02759+0.011
−0.01334
11.949± 0.022 0.079+0.006
−0.007
Xuyên tâm 54.2 0.47 [17]
HATS-47b 0.369 1.117 3.9228 852.9 Quá cảnh 984.01± 6.20 0.674 [18]
HATS-48Ab 0.243 0.800 3.1317 0.03769± 0.00011 954.6 Quá cảnh 865 0.7279 4546.0+23
−18
[18][19]
HATS-49b 0.353 0.765 4.1480 834.8 Quá cảnh 1058.70± 7.18 0.7133 [18]
HATS-72b 0.1254 0.7224 7.3279 739.3 Quá cảnh 416.37± 1.70 0.7311 [18]
HD 80653 b 0.0176± 0.0014 0.1439± 0.0063 0.719573± 0.000021 0.0166± 0.0003 Quá cảnh 358.1197± 2.641867 1.18± 0.04 [20]
HD 285507 b 0.92± 0.03 6.0962± 0.0002 Xuyên tâm 153 0.73± 0.03 4503+85
−61
[21][22] Thành viên của Cụm sao Hyades, nghi ngờ từ năm 2013
HIP 65A b 3.213± 0.078 2.03+0.61
−0.49
0.9809761+0.000037
−0.000034
0.01782± 0.00021 1411± 15 Quá cảnh 201.85818± 0.2609251 0.781± 0.027 4590± 49 một sao Mộc chu kỳ cực ngắn quay quanh một ngôi sao lùn K4 sáng (V = 11,1 mag).[23][24][25]
KELT-2019-BLG-1953 b 0.59+0.71
−0.32
0.8+0.9
−0.6
Trọng lực 23000+3600
−4300
0.31+0.37
−0.17
[26][27]
KELT-2019-BLG-1953 c 0.28+0.35
−0.15
0.8+0.9
−0.7
Trọng lực 23000+3600
−4300
0.31+0.37
−0.17
[27][28]
Kepler-1661(AB) b 0.053± 0.038 0.345± 0.005 175.06± 0.06 0.633± 0.005 243 Quá cảnh 1355.26± 9.56 0.841± 0.022 5100± 100 [29][30]
L 168-9b 0.0145± 0.00176 0.124± 0.008 1.4015± 0.00018 0.02091± 0.00024 816± 160 Quá cảnh 82.02833± 0.07827753 0.62± 0.03 3800± 70 [31]
OGLE-2018-BLG-0677L b 0.0125+0.0185
−0.0084
0.68+0.27
−0.22
Trọng lực 27000± 3500 0.12+0.14
−0.08
[32]
TOI-132 b 0.07048+0.00598
−0.00604
0.305± 0.012 2.1097019+0.000012
−0.000011
0.026+0.002
−0.003
1395+52
−72
Quá cảnh 536.43± 89.11 0.970± 0.06 5397± 46 [33]
TOI-257b 0.134± 0.023 0.626± 0.013 18.38827± 0.00072 0.1523± 0.0017 1033± 19 Quá cảnh 251.37± 0.065 1.38+0.056
−0.009
6075± 90 Sao chủ còn được gọi là HD 19916[34][35][36].
TOI-700 b 0.00406+0.003
−0.00116
0.0901+0.00839
−0.00776
9.97701+0.00024
−0.00028
0.0637+0.0064
−0.006
Quá cảnh 101.5 0.416± 0.01 3480± 135 [37]
TOI-700 c 0.0249+0.0085
−0.0057
0.2346+0.0214
−0.0205
16.051998+0.000089
−0.000092
0.0925+0.0088
−0.0083
Quá cảnh 101.5 0.416± 0.01 3480± 135 [37]
TOI-700 d 0.00711+0.0022
−0.00164
0.1062± 0.0098 37.426+0.0007
−0.001
0.163± 0.015 295± 55 Quá cảnh 101.5 0.416± 0.01 3480± 135 Hành tinh có kích thước Trái Đất đầu tiên được phát hiện bởi TESS[37][38]
TOI-732 b 0.098 0.119 0.7683881 0.012 892 Quá cảnh 72 0.379 3360 Quay xung quanh ngôi sao chính của hệ sao đôi LDS 3977[39][40]
TOI-732 c 0.027 0.205 12.25 0.07673 323 Quá cảnh 72 0.379 3360 Quay xung quanh ngôi sao chính của hệ sao đôi LDS 3977[39][40]
TOI-813 b 0.599± 0.034 83.8911+0.0027
−0.0031
0.423+0.031
−0.037
610+28
−21
Quá cảnh 864.8192± 5.156379 1.32± 0.06 5907± 150 [41]
TOI-1338 b 0.616 94.5 724 Quá cảnh 1301 Hành tinh tròn đầu tiên được phát hiện bởi TESS[42]
TOI-1339 b 0.301 8.880411 0.089 778+58
−41
Quá cảnh 175 0.92 5400 [43]
TOI-1339 c 0.287 28.58060 0.178 550± 45 Quá cảnh 175 0.92 5400 [43]
TOI-1339 d 0.282 38.3561 0.216 499+12
−11
Quá cảnh 175 0.92 5400 [43]
USco1621 b 16 2880 2270 Hình ảnh 450 0.36 3460 [44]
USco1556 b 15 3500 2240 Hình ảnh 459 0.33 3410 [44]
XO-7b 0.709 1.373 2.8641424 0.04421 1743 Quá cảnh 763 1.405 6250 [45]
LHS 1815 b 0.0132± 0.0047 0.0971± 0.005 3.81433± 0.00003 0.0404± 0.0094 617± 84 Quá cảnh 97 0.502 3643± 142 [46][47]
TOI-157 b (ja) 1.18± 0.13 1.29± 0.02 2.0845435± 0.0000023 0.03138+0.00025
−0.00020
1588+21
−20
Quá cảnh 1171 0.948+0.023
−0.018
5404+70
−67
[23]
TOI-169 b 0.791+0.064
−0.06
1.086+0.081
−0.048
2.2554477± 0.0000063 0.03524+0.00069
−0.00079
1715+22
−20
Quá cảnh 1345 1.147+0.069
−0.075
5880+54
−49
[23]
TOI-849 b 0.128± 0.008 0.308+0.014
−0.011
0.7655240± 0.0000027 0.01598± 0.00013 1800 Quá cảnh 735 0.929± 0.023 5329± 48 Hành tinh thuộc Sa mạc sao Hải Vương[48]
HD 95338 b 0.124+0.019
−0.013
0.355+0.008
−0.007
55.086+0.018
−0.019
0.231+0.005
−0.009
402+6
−9
Quá cảnh 120 0.76+0.16
−0.1
5212+16
−11
[49]
HD 332231 b 0.244± 0.021 0.867+0.027
−0.025
18.71204± 0.00043 0.1436+0.0032
−0.0033
876± 17 Quá cảnh 262 1.127± 0.077 6089+97
−96
TOI 1456[50]
TOI-1130 b 0.3256± 0.009 4.066499± 0.000046 0.04394+0.00035
−0.00038
876± 17 Quá cảnh 190 0.684+0.16
−0.17
4250± 67 [51][52]
TOI-1130 c 0.974+0.043
−0.044
1.5+0.27
−0.22
8.350381± 0.000033 0.07098+0.00056
−0.0006
637± 12 Quá cảnh 190 0.684+0.16
−0.17
4250± 67 [51][53]
HD 78211 b 0.032± 0.005 24.45± 0.02 0.141± 0.005 345 Xuyên tâm 20.658± 0.005 0.64± 0.07 4005± 51 [54]
WASP-150 b 8.46+0.28
−0.2
1.07+0.024
−0.025
5.644207+0.00003
−0.000004
0.0694+0.0011
−0.0008
1460± 11 Quá cảnh 2422 1.394+0.07
−0.049
6218+49
−45
[55]
WASP-176 b 0.855+0.072
−0.069
1.505+0.05
−0.045
3.899052± 0.00005 0.0535+0.001
−0.0019
1721+28
−21
Quá cảnh 1883 1.345+0.08
−0.13
5941+77
−79
[55]
TOI-1235 b 0.0217± 0.00025 0.155± 0.007 3.444729+0.000031
−0.000028
0.03845+0.00037
−0.0004
754± 18 Quá cảnh 129 0.640± 0.016 3872± 70 một hành tinh bị nghi ngờ trong hệ thống[56]
OGLE-2017-BLG-0406 b 0.41± 0.05 3.5± 0.3 Trọng lực 17000± 1600 0.56± 0.07 4848 Sự kiện microlensing độ trung thực cao[57]
TOI-421 b 0.051+0.004
−0.003
0.461± 0.012 16.06815+0.00034
−0.00035
0.1182+0.0026
−0.0027
696.6± 12.2 Quá cảnh 244.3± 1.9 0.852+0.029
−0.021
5325+78
−58
Cũng trong hệ sao lùn đỏ là 2200 a.u. tách biệt[58]
TOI-421 c 0.0222± 0.0022 0.243± 0.017 5.19676+0.00049
−0.00048
0.0557+0.0012
−0.0013
1014.9+17.9
−17.6
Quá cảnh 244.3± 1.9 0.852+0.029
−0.021
5325+78
−58
Cũng trong hệ sao lùn đỏ là 2200 a.u. tách biệt[58]
HD 108236 b 0.1415± 0.0087 3.79523+0.00047
−0.00044
0.0469± 0.0017 1099+19
−18
Quá cảnh 211 0.97 5730± 50 [59]
HD 108236 c 0.1845+0.0089
−0.0081
6.2037+0.00064
−0.00052
0.0651± 0.0024 932+17
−16
Quá cảnh 211 0.97 5730± 50 [59]
HD 108236 d 0.2423± 0.0097 14.1756+0.001
−0.0011
0.1131± 0.004 708+13
−12
Quá cảnh 211 0.97 5730± 50 [59]
HD 108236 e 0.279+0.012
−0.011
19.592± 0.002 0.14± 0.0052 636+12
−11
Quá cảnh 211 0.97 5730± 50 [59]
WASP-148 b 0.291± 0.025 0.722± 0.055 8.80381± 0.000043 0.22± 0.063 940± 80 Quá cảnh 809± 5 1.00± 0.08 5460± 130 [60]
WASP-148 c 0.397+0.203
−0.044
34.515± 0.029 0.359± 0.086 590± 50 Xuyên tâm 809± 5 1.00± 0.08 5460± 130 [60]
NGTS-11 b 0.37± 0.14 0.823± 0.035 35.4553± 0.0002 0.201± 0.002 440± 40 Quá cảnh 624± 6 0.862± 0.028 5050± 80 [61]
HIP 67522 b 0.25 0.894+0.048
−0.047
6.9596+0.000016
−0.000015
1174± 21 Quá cảnh 416± 4 1.22± 0.05 5675± 75 [62]
HD 63433 b (ru) 0.017 ± 0.009 7.10801+0.00046
−0.00034
0.0710+0.0033
−0.0041
Quá cảnh 73.08± 0.07 0.99± 0.03 5640± 74 [63]
HD 63433 c (ru) 0.023 0.238± 0.01 20.5455± 0.001 0.1531+0.0074
−0.0092
Quá cảnh 73.08± 0.07 0.99± 0.03 5640± 74 [63][64]
HD 164922 d 0.013± 0.003 12.458± 0.003 0.103± 0.003 Xuyên tâm 72.1± 0.9 0.874± 0.012 5293± 32 [65]
OGLE-2006-BLG-284 b 0.45+0.14
−0.40
2.2± 0.8 Trọng lực 13000± 4900 0.35+0.3
−0.2
[66]
Wendelstein-1b 0.59+0.17
−0.13
1.0314+0.00204
−0.021
2.663416± 0.000001 0.0282± 0.0009 1727+78
−90
Quá cảnh 1004± 10 0.65± 0.1 3984+152
−46
[67]
Wendelstein-2b 0.731+0.541
−0.311
1.1592± 0.0061 1.7522239± 0.0000008 0.0234± 0.0015 1852+120
−140
Quá cảnh 1875± 20 0.73± 0.11 4288+133
−111
[67]
Kepler-160d 0.170+0.015
−0.012
378.417+0.028
−0.025
1.089+0.037
−0.073
244.8+2.1
−2.9
Quá cảnh 3140± 60 0.88 5471+115
−37
Chuyến quá cảnh tiếp theo là vào tháng 9 năm 2020[68]
EPIC 249631677b 0.085± 0.005 3.1443189± 0.0000049 0.0234 460± 5 Quá cảnh 185± 1 0.174± 0.004 3300± 30 [69]
TOI-1266 b 0.2193+0.074
−0.066
10.894879+0.00007
−0.00007
0.0745+0.0046
−0.0069
410+21
−15
Quá cảnh 117.4± 1.0 0.437± 0.021 3563± 77 [70]
TOI-1266 c 0.1492+0.077
−0.095
18.80152+0.00054
−0.00067
0.1037+0.0026
−0.0025
347.1+7.9
−8
Quá cảnh 117.4± 1.0 0.437± 0.021 3563± 77 [70]
AU Microscopii b 0.18 0.375 8.46321± 0.00004 0.066 Quá cảnh 32.3± 0.3 0.31 3500± 100 [71][72][73]
TOI-1728 b 0.084+0.017
−0.016
0.450± 0.014 3.491510+0.000062
−0.000057
0.0391± 0.0009 767± 8 Quá cảnh 198.2± 0.5 0.646+0.023
−0.022
3980+31
−32
[74]
BD-11 4672 c 0.048± 0.009 74.2+0.06
−0.08
0.30± 0.01 Xuyên tâm 88.63± 0.11 0.651+0.031
−0.029
4550± 110 Khu vực có thể sống được, quỹ đạo rất lệch tâm.[75]
OGLE-2018-BLG-1269Lb 0.69+0.44
−0.22
4383 4.61+1.70
−1.17
Trọng lực 8300+3000
−2000
0.35+0.3
−0.2
Sự kiện có độ trung thực rất cao[76]
Lacaille 9352 b 0.0132± 0.0019 9.262± 0.001 0.068± 0.002 468 Xuyên tâm 10.721± 0.002 0.468± 0.012 3688± 86 [77]
Lacaille 9352 c 0.0234± 0.0038 21.789+0.004
−0.005
0.120± 0.004 352 Xuyên tâm 10.721± 0.002 0.468± 0.012 3688± 86 [77]
HAT-P-58b 0.372± 0.03 1.332± 0.043 4.0138379± 0.0000024 0.04994± 0.00044 1622± 18 Quá cảnh 1690± 40 1.031± 0.028 6078± 48 [78]
HAT-P-59b 1.540± 0.067 1.123± 0.013 4.1419771± 0.0000012 0.05064± 0.00037 1278± 7 Quá cảnh 871± 4 1.008± 0.022 5678± 16 [78]
HAT-P-60b 0.574± 0.038 1.631± 0.024 4.7947813± 0.0000024 0.06277± 0.00017 1772± 12 Quá cảnh 767± 7 1.435± 0.012 6212± 26 [78]
HAT-P-61b 1.057± 0.07 0.899± 0.027 1.90231289± 0.00000077 0.03010± 0.00034 1505± 16 Quá cảnh 1120± 20 1.004± 0.012 5587± 45 [78]
HAT-P-62b 0.761± 0.088 1.073± 0.029 2.6453235± 0.0000039 0.03772± 0.00024 1512± 13 Quá cảnh 1150± 20 1.023± 0.020 5629± 48 [78]
HAT-P-63b 0.614± 0.024 1.119± 0.033 3.377728± 0.000013 0.04294± 0.00035 1237± 11 Quá cảnh 1330± 20 0.925± 0.023 5400+55
−39
[78]
HAT-P-64b 0.58+0.18
−0.13
1.703± 0.07 4.0072320± 0.0000017 0.05387± 0.00030 1766+22
−16
Quá cảnh 2135± 20 1.298± 0.021 6457+55
−36
[78]
TOI-1899 b 0.66± 0.07 1.37+0.05
−0.06
29.02+0.36
−0.23
0.1587+0.067
−0.075
362± 7 Quá cảnh 419± 1 0.627+0.026
−0.028
3841+54
−45
[79]
HATS-37A b 0.099± 0.042 0.606± 0.016 4.3315 0.1587+0.067
−0.075
1085+16
−12
Quá cảnh 695 0.843+0.017
−0.012
5247± 50 Sao lùn đỏ[80]
HATS-38 b 0.074± 0.011 0.614± 0.0176 4.3750 0.1587+0.067
−0.075
1294± 10 Quá cảnh 1131 0.890+0.016
−0.012
5740± 50 [80]
TYC 8998-760-1 c 6± 1 1.1+0.6
−0.3
320 1240+160
−170
Hình ảnh 309.4± 0.9 4783 [81]
HD 86226 c 0.023± 0.004 0.193± 0.007 3.98442± 0.00018 0.049± 0.001 1311± 28 Quá cảnh 149 1.019+0.061
−0.066
5863± 88 [82]
Gliese 2056 b 0.444± 0.053 69.971± 0.061 0.283± 0.0013 Xuyên tâm 92.8 0.62± 0.08 Khu vực có thể sống được[83]
Gliese 480 b 0.042± 0.005 9.567± 0.005 0.068± 0.001 Xuyên tâm 46.4 0.45± 0.02 [83]
Gliese 687 c 0.050± 0.013 728± 12 1.165± 0.023 Xuyên tâm 14.83 0.40± 0.02 Hành tinh cỡ Sao Hải Vương thứ hai được phát hiện trong danh sách này[83]
HIP 107772 b 0.049+0.014
−0.030
55.259+0.111
−0.311
0.243+0.022
−0.027
Xuyên tâm 77.1 0.63± 0.08 Khu vực có thể sống được[83]
HIP 38594 b 0.026+0.012
−0.014
60.711+0.426
−0.192
0.256+0.006
−0.007
Xuyên tâm 58.0 0.61± 0.02 Khu vực có thể sống được[83]
HIP 38594 c 0.135+0.077
−0.035
3525+541
−572
3.842+0.399
−0.441
Xuyên tâm 58.0 0.61± 0.02 [83]
HIP 4845 b 0.053+0.016
−0.028
34.151+0.17
−0.09
0.177+0.016
−0.020
Xuyên tâm 68.8 0.62± 0.04 [83]
HIP 48714 b 0.071+0.023
−0.020
17.819+0.004
−0.009
0.112± 0.003 Xuyên tâm 34.3 0.58± 0.02 [83]
TOI 824 b 0.058± 0.006 0.261+0.018
−0.017
1.392978+0.000018
−0.000017
0.02177± 0.00032 1253+38
−37
Quá cảnh 208 0.69+0.009
−0.007
4569± 50 Hành tinh thuộc Sa mạc sao Hải Vương[84]
Proxima Centauri c 0.0179± 0.006 1928± 20 1.489± 0.049 39+16
−18
Xuyên tâm 4.244± 0.001 0.1221± 0.0022 3042± 117 [85] Hành tinh thứ hai được phát hiện quay quanh ngôi sao gần nhất với Hệ Mặt trời
TOI-763 b 0.031± 0.002 0.203± 0.010 5.6057± 0.0013 0.0600± 0.0006 1038± 16 Quá cảnh 311 0.917± 0.028 5444± 110 [86]
TOI-763 c 0.029± 0.003 0.235± 0.011 12.2737+0.0053
−0.0077
0.1011± 0.0010 800± 12 Quá cảnh 311 0.917± 0.028 5444± 110 [86]
TOI-763 d 0.030± 0.005 47.7991± 2.7399 0.2504+0.0093
−0.0105
509± 12 Xuyên tâm 311 0.917± 0.028 5444± 110 [86]
MOA-2007-BLG-400 1.71± 0.27 0.6-7.2 Trọng lực 22500± 2500 0.69± 0.04 [87]
TOI-561 b 0.0050± 0.0011 0.127± 0.006 0.446578± 0.000017 0.01055± 0.00008 Quá cảnh 279.2± 1.6 0.785± 0.018 5455+65
−47
[88][89]
TOI-561 c 0.017± 0.003 0.257± 0.009 10.779± 0.004 0.08809± 0.0007 Quá cảnh 279.2± 1.6 0.785± 0.018 5455+65
−47
[88][89]
TOI-561 d 0.038± 0.004 0.226± 0.011 25.62± 0.04 0.1569± 0.0012 Quá cảnh 279.2± 1.6 0.785± 0.018 5455+65
−47
[88][89]
TOI-561 e 0.050± 0.007 0.238± 0.010 77.23± 0.39 0.3274+0.0028
−0.0027
Quá cảnh 279.2± 1.6 0.785± 0.018 5455+65
−47
[88]
TOI-1266 b 0.042+0.035
−0.028
0.212+0.014
−0.011
10.894843+0.000067
−0.000066
0.0736+0.0016
−0.0017
413± 20 Quá cảnh 117.5± 0.1 0.48± 0.1 3570± 100 [90]
TOI-1266 c 0.007+0.006
−0.005
0.139+0.013
−0.012
18.80151+0.00067
−0.00069
0.1058+0.0023
−0.0024
344± 16 Quá cảnh 117.5± 0.1 0.48± 0.1 3570± 100 [90]
Gl 414 A b 0.029+0.010
−0.008
0.263+0.099
−0.081
50.817+0.031
−0.03
0.24± 0.01 303.7± 32.5 Xuyên tâm 38.8 0.650± 0.08 4120± 109 Hành tinh quay xung quanh ngôi sao chính của hệ sao đôi[91]
Gl 414 A c 0.177+0.033
−0.031
0.784+0.360
−0.238
748.3+1.3
−1.2
1.43± 0.06 123.3± 13.2 Xuyên tâm 38.8 0.650± 0.08 4120± 109 Hành tinh quay xung quanh ngôi sao chính của hệ sao đôi[91]
TOI 837 b <1.2 0.768+0.091
−0.072
8.3248762± 0.0000157 Quá cảnh 466.5± 1.2 1.118± 0.059 6047± 162 Thuộc cụm sao mở IC 2602[92]
TOI-776 b 0.0147± 0.0031 0.163± 0.010 8.24664+0.00009
−0.00006
0.0652± 0.0011 513± 12 Quá cảnh 88.6± 0.1 0.544± 0.028 3709± 70 [93]
TOI-776 c 0.0192± 0.0047 0.184± 0.012 15.6653+0.0008
−0.0007
0.1000± 0.0017 415± 10 Quá cảnh 88.6± 0.1 0.544± 0.028 3709± 70 [93]
MOA-2009-BLG-319Lb 0.2077± 0.0255 2.03± 0.21 Trọng lực 22800± 2300 0.514± 0.063 [94]
TOI-481 b 1.53± 0.03 0.99± 0.01 10.33111± 0.00002 0.097± 0.001 1370± 10 Quá cảnh 587 1.14+0.02
−0.01
5735± 72 [95]
TOI-892 b 0.95± 0.07 1.07± 0.02 10.62656± 0.00007 0.092± 0.005 1397± 40 Quá cảnh 1120 1.28+0.03
−0.02
6261± 80 [95]
GJ 3473 b 0.0059± 0.0009 0.113± 0.004 1.1980035+0.0000018
−0.0000019
0.01589± 0.00062 773+16
−15
Quá cảnh 89.29± 0.13 0.360± 0.016 3347± 54 Còn được gọi là TOI-488 b[96]
GJ 3473 c 0.0233+0.0029
−0.0027
15.509± 0.033 0.0876+0.0035
−0.0034
329.1+6.6
−6.4
Xuyên tâm 89.29± 0.13 0.360± 0.016 3347± 54 Còn được gọi là TOI-488 c[96]
NGTS-12b 0.208± 0.022 1.048± 0.032 7.532806± 0.000048 0.0757± 0.0014 1257± 34 Quá cảnh 1474± 25 1.021+0.056
−0.049
5690± 130 [97]
OGLE-2016-BLG-1928 0.001 n/a Trọng lực 30000 n/a n/a Hành tinh lang thang[98]
LTT 9779 b (it) 0.092± 0.003 0.421± 0.021 0.792054± 0.000014 0.01679± 0.0014 2000 Quá cảnh 262.8± 1.0 1.02+0.02
−0.03
5499± 50 Hành tinh thuộc Sa mạc sao Hải Vương[99]
TOI 540 b 0.081± 0.005 1.2391491± 0.0000017 0.01223± 0.00036 611± 23 Quá cảnh 45.67± 0.29 0.159± 0.014 3216± 83 [100]
HD 238090 b 0.0217+0.0029
−0.0030
13.671+0.011
−0.010
0.0932± 0.0011 469.6+2.3
−2.6
Xuyên tâm 49.68± 0.03 0.578± 0.021 3933± 51 Quay quanh ngôi sao chính trong hệ sao đôi Gliese 458[101]
TIC 237913194b 1.942+0.092
−0.091
1.117+0.054
−0.047
15.168865± 0.000018 0.1207± 0.0037 974 Quá cảnh 1009± 6 1.026+0.057
−0.055
5788± 80 Quỹ đạo rất lệch tâm[102]
EPIC 201170410 b 0.09341 6.7987 0.0349 Quá cảnh 437+149
−130
0.287+0.101
−0.084
3648+172
−143
[103]
EPIC 201757695 b 0.08101 2.0478 0.0296 Quá cảnh 1880± 110 0.727+0.044
−0.053
4520+108
−54
[103]
OGLE-2018-BLG-0799Lb 0.22+0.19
−0.06
1.27+0.45
−0.29
Trọng lực 16000 0.08+0.08
−0.02
[104]
WD 1856 b 13.8 0.93± 0.09 1.4079405± 0.0000011 0.0204± 0.0012 Quá cảnh 80.737± 0.144 0.518± 0.055 4710± 60 Quay quanh một ngôi sao lùn trắng[105]
TOI-954 b 0.174+0.018
−0.017
0.852+0.053
−0.062
3.6849729+0.0000027
−0.0000028
0.04963+0.00089
−0.00090
1526+123
−164
Quá cảnh 768.5± 8.3 1.201+0.066
−0.064
5710+53
−49
[106]
EPIC 246193072 b 0.260+0.020
−0.022
0.774+0.026
−0.024
12.4551225± 0.0000031 0.1016+0.0018
−0.0019
650+53
−70
Quá cảnh 760± 9 0.912+0.048
−0.049
5282+40
−39
[106]
WASP-186 b 4.22± 0.18 1.11± 0.03 5.026799+0.000012
−0.000014
0.0600+0.0012
−0.0013
1348+23
−22
Quá cảnh 913± 11 1.22+0.07
−0.08
6361+105
−82
Còn được gọi là TOI-1494[107]
WASP-187 b 0.80± 0.09 1.64± 0.05 5.147878+0.000005
−0.000009
0.0653± 0.0013 1726+31
−2
Quá cảnh 1224± 21 1.54± 0.09 6150+92
−85
Còn được gọi là TOI-1493[107]
TOI 122b 0.028+0.029
−0.010
0.243± 0.016 5.078030± 0.000015 0.0392± 0.0007 471 Quá cảnh 202.9± 0.7 0.312± 0.007 3403± 100 [108]
TOI 237b 0.009+0.006
−0.003
0.128± 0.011 5.436098± 0.000039 0.0341± 0.0010 388 Quá cảnh 124.2± 0.7 0.179± 0.004 3212± 100 [108]
HAT-P-68b 0.724± 0.043 1.072± 0.012 2.29840551± 0.00000052 0.02996+0.00043
−0.00012
1027.8± 8.2 Quá cảnh 662± 3 0.6785+0.0299
−0.0079
4514± 50 [109]
LP 714-47 b 0.097± 0.005 0.420± 0.027 4.052037± 0.000004 0.0417± 0.0005 700+19
−24
Quá cảnh 171.8± 0.4 0.59± 0.02 3950± 51 Sao chủ được biết đến là G 160-62 hoặc TOI 442, hành tinh trong Sa mạc sao Hải Vương[110]
CFHTWIR-Oph 98 B 7.8+0.7
−0.8
1.86± 0.04 200 1800± 40 Hình ảnh 447± 13 0.015 2320± 40 Hành tinh Siêu Sao Mộc rất trẻ quay xung quanh một sao lùn nâu2MASS J16274422-2358521[111]
HD 190007 b 0.052± 0.005 11.72 Xuyên tâm 41.47± 0.03 0.77± 0.02 4610± 20 [112]
HD 216520 b 0.032± 0.003 35.45 Xuyên tâm 63.77± 0.03 0.82± 0.04 5103± 20 [112]
HD 216520 c 0.030± 0.005 154.43 Xuyên tâm 63.77± 0.03 0.82± 0.04 5103± 20 [112]
TOI-519 b <14 0.75± 0.21 1.2652328± 0.0000005 0.012± 0.004 760± 54 Quá cảnh 378± 3 0.369+0.026
−0.097
3350+100
−200
Ngôi sao chủ rất mờ[113]
TOI-260 b 0.009+0.013
−0.009
0.157± 0.027 13.478048± 0.005188 Quá cảnh 65.84± 0.07 Ngôi sao chủ còn được gọi là HIP 1532 và BD-10 47[114]
TOI-784 b 0.031± 0.004 0.171± 0.015 2.797179± 0.000158 Quá cảnh 211± 0.4 Ngôi sao chủ còn được gọi là HD 307842[114]
TOI-836 b 0.047± 0.011 0.224± 0.029 8.592004± 0.002328 Quá cảnh 89.73± 0.10 Ngôi sao chủ còn được gọi là HIP 73427 và CD-23 12010[114]
TOI-836 c 0.018± 0.004 0.162± 0.024 3.816514± 0.000757 Quá cảnh 89.73± 0.10 Ngôi sao chủ còn được gọi là HIP 73427 và CD-23 12010[114]
EPIC 201085153 b 0.214± 0.089 0.25722± 0.000039 Quá cảnh 3945± 386 Quỹ đạo cực kỳ chặt chẽ[115]
EPIC 201085153 c 0.125+0.179
−0.125
2.259797± 0.0008 Quá cảnh 3945± 386 [115]
EPIC 201427007 b 0.134± 0.018 0.72091± 0.000067 Quá cảnh 5633± 111 [115]
EPIC 201595106 b 0.116± 0.009 0.877214± 0.000087 Quá cảnh 762± 9 5820± 20 Ứng cử viên kể từ 2018[115]
EPIC 201650711 c 0.036± 0.007 5.544059± 0.00016 Quá cảnh 298.8± 1.7 4310± 92 Hệ sao bậc ba và hành tinh b chưa được xác nhận[115]
EPIC 205152172 b 0.107± 0.018 0.980088± 0.000026 Quá cảnh 517± 2 0.669± 0.016 4202± 242 Ứng cử viên kể từ 2016[115]
K2-299c 0.223± 0.080 14.648966± 0.000031 Quá cảnh 1219± 16 5724± 72 Cũng được biết đến là EPIC 206024342 p2[115]
K2-299d 0.152± 0.054 4.507464± 0.0000077 Quá cảnh 1219± 16 5724± 72 Cũng được biết đến là EPIC 206024342 p3[115]
K2-301c 0.152± 0.018 5.2986± 0.00035 Quá cảnh 1491± 45 4114± 99 Cũng được biết đến là EPIC 206042996 p2[115]
TOI-251b 0.245± 0.016 4.937770+0.000028
−0.000029
0.05741+0.00023
−0.00017
Quá cảnh 324.4± 1.4 1.036+0.013
−0.009
5875+100
−190
[116]
TOI-942b 0.429± 0.018 4.324190± 0.00003 0.04796+0.00073
−0.00065
Quá cảnh 498± 2 0.788+0.037
−0.031
4928+125
−85
[116][117] Sao chủ là TYC 5909-319-1
TOI-942c 0.517+0.017
−0.016
10.156430+0.000069
−0.000079
0.0847+0.0012
−0.0011
Quá cảnh 498± 2 0.788+0.037
−0.031
4928+125
−85
[116][117] Sao chủ là TYC 5909-319-1
K2-302c 0.089± 0.009 2.255438± 0.000037 Quá cảnh 359.3± 3.5 3297± 73 Cũng được biết đến là EPIC 206215704 p2[115]
K2-302d 0.098± 0.009 2.909216± 0.000032 Quá cảnh 359.3± 3.5 3297± 73 Cũng được biết đến là EPIC 206215704 p3[115]
EPIC 206298289 b 0.078± 0.009 0.434847± 0.000022 Quá cảnh 492± 6 3875± 157 Ứng cử viên kể từ 2016[115]
K2-85 b 0.107± 0.009 0.684559± 0.000026 Quá cảnh 317.8± 1.2 4427± 48 Cũng được biết đến là EPIC 210707130 p1[115]
EPIC 210801536 b 0.088± 0.027 0.892592± 0.00012 Quá cảnh 5304± 259 Ứng cử viên kể từ 2019, one more planet candidate in system[115]
EPIC 212624936 b 0.517+0.098
−0.027
0.578657± 0.000066 Quá cảnh 5765± 170 [115] Sao chủ là TYC 5557-667-1
EPIC 212624936 c 0.214+0.098
−0.057
11.811437± 0.00016 Quá cảnh 5765± 170 [115] Sao chủ là TYC 5557-667-1
K2-211c 0.116± 0.018 2.601404± 0.000072 Quá cảnh 895± 14 0.882+0.019
−0.027
5360± 51 [115]
EPIC 220272424 b 0.074± 0.018 0.659967± 0.0001 Quá cảnh 4183± 128 [115]
Kepler-1649c 0.0038 0.095+0.014
−0.010
19.53527± 0.00010 0.0649 234± 20 Quá cảnh 301.6± 1.6 0.1977± 0.0051 3240± 61 Habitable zone, Earth-like[118]
Kepler-305e 0.160 3.20538 Quá cảnh 2900± 90 [119]
Kepler-385d 0.233 56.4159 Quá cảnh 4870± 160 [119]
Kepler-598c 0.270 86.4945 Quá cảnh 2260± 40 FPP=1.0%[119]
Kepler-647c 0.357 29.6663 Quá cảnh 3660± 70 [119]
Kepler-716c 0.124 3.96999 Quá cảnh 2110± 30 FPP=0.6%[119]
Kepler-783c 0.208 7.05395 Quá cảnh 1707± 15 [119]
Kepler-1001c 0.140 9.18186 Quá cảnh 3110± 80 [119]
Kepler-1085c 0.291 56.7771 Quá cảnh 4630± 150 [119]
Kepler-1662b 0.223 0.790 134.4628 Quá cảnh [120] Host star also known as KOI-1783[121]
Kepler-1663b 0.294 17.6046 Quá cảnh 1112± 11 Host star also known as KOI-252[119]
Kepler-1664b 0.270 14.3868 Quá cảnh Host star also known as KOI-349[119]
Kepler-1665b 0.253 11.9548 Quá cảnh 1104± 5 Host star also known as KOI-650[119]
Kepler-1666b 0.257 25.8476 Quá cảnh 4680± 190 Host star also known as KOI-945[119]
Kepler-1666c 0.257 25.8476 Quá cảnh 4680± 190 Host star also known as KOI-945[119]
Kepler-1667b 0.266 83.5781 Quá cảnh 2080± 20 Host star also known as KOI-1311[119]
Kepler-1668b 0.388 15.434 Quá cảnh 4500± 200 Host star also known as KOI-1470[119]
Kepler-1669b 0.248 9.51216 Quá cảnh 1800± 40 Host star also known as KOI-1475[119]
Kepler-1670b 0.299 20.4998 Quá cảnh 7200± 400 Host star also known as KOI-1705[119]
Kepler-1671b 0.118 4.16787 Quá cảnh 1176± 7 Host star also known as KOI-1738[119]
Kepler-1672b 0.265 150.878 Quá cảnh 1189± 14 Host star also known as KOI-1822[119]
Kepler-1673b 0.262 33.7888 Quá cảnh 2420± 20 Host star also known as KOI-1863[119]
Kepler-1674b 0.286 62.5611 Quá cảnh 3400± 100 Host star also known as KOI-1892[119]
Kepler-1675b 0.279 63.0382 Quá cảnh 2163± 19 Host star also known as KOI-1928[119]
Kepler-1676b 0.301 29.9221 Quá cảnh Host star also known as KOI-1943[119]
Kepler-1677b 0.241 22.064 Quá cảnh 2250± 30 Host star also known as KOI-1984, FPP=0.6%[119]
Kepler-1678b 0.295 147.974 Quá cảnh 2830± 70 Host star also known as KOI-2066, FPP=0.5%[119]
Kepler-1679b 0.184 9.75376 Quá cảnh 3040± 100 Host star also known as KOI-2106[119]
Kepler-1680b 0.121 8.77424 Quá cảnh 1020± 5 Host star also known as KOI-2120[119]
Kepler-1681b 0.2227 69.8956 Quá cảnh 2100± 300 Host star also known as KOI-2132[119]
Kepler-1682b 0.257 14.8334 Quá cảnh 3900± 160 Host star also known as KOI-2229[119]
Kepler-1683b 0.167 15.0337 Quá cảnh 2440± 50 Host star also known as KOI-2293[119]
Kepler-1684b 0.256 47.7055 Quá cảnh 2060± 40 Host star also known as KOI-2417[119]
Kepler-1685b 0.230 20.4905 Quá cảnh 3840± 150 Host star also known as KOI-2504[119]
Kepler-1686b 0.127 9.30987 Quá cảnh 2430± 30 Host star also known as KOI-2559[119]
Kepler-1687b 0.147 5.77954 Quá cảnh 1375± 17 Host star also known as KOI-2588[119]
Kepler-1688b 0.112 5.62012 Quá cảnh 1850± 380 Host star also known as KOI-2733[119]
Kepler-1689b 0.084 8.483 Quá cảnh 967± 5 Host star also known as KOI-2755[119]
Kepler-1690b 0.250 234.636 Quá cảnh 2340± 30 Host star also known as KOI-2757[119]
Kepler-1691b 0.163 3.8482 Quá cảnh 4290± 110 Host star also known as KOI-2802[119]
Kepler-1692b 0.099 5.95966 Quá cảnh 1960± 20 Host star also known as KOI-2849[119]
Kepler-1693b 0.115 12.0999 Quá cảnh 2530± 50 Host star also known as KOI-2871[119]
Kepler-1694b 0.105 3.89526 Quá cảnh 1698± 16 Host star also known as KOI-2878, FPP=0.6%[119]
Kepler-1695b 0.099 4.7329 Quá cảnh 2640± 40 Host star also known as KOI-3048, FPP=0.5%[119]
Kepler-1696b 0.250 65.9409 Quá cảnh 5100± 200 Host star also known as KOI-3361[119]
Kepler-1697b 0.112 33.4969 Quá cảnh 813± 2 Host star also known as KOI-3478[119]
Kepler-1698b 0.095 1.2107 Quá cảnh 729± 3 Host star also known as KOI-3864[119]
Kepler-1699b 0.139 3.49082 Quá cảnh Host star also known as KOI-3933[119]
Kepler-1700b 0.259 234.239 Quá cảnh 2390± 30 Host star also known as KOI-4014, FPP=0.5%[119]
Kepler-1701b (ja) 0.198 169.134 Quá cảnh 1940± 20 Host star also known as KOI-4054,[119] potentially habitable exoplanet
Kepler-1702b 0.143 18.5012 Quá cảnh 2860± 90 Host star also known as KOI-4386[119]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “The Extrasolar Planet Encyclopaedia — 2MASS J1155-7919 b”. exoplanet.eu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 2. ^ “Astronomers Discover Nearest-Known Newborn Gas Giant”. Breaking Science News | Sci-News.com (bằng tiếng Anh). 13 tháng 2 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 3. ^ a b c d e f Haswell, Carole A.; và đồng nghiệp (2019). “Dispersed Matter Planet Project discoveries of ablating planets orbiting nearby bright stars”. Nature Astronomy. 4 (4): 408–418. arXiv:1912.10874. Bibcode:2020NatAs...4..408H. doi:10.1038/s41550-019-0973-y.
 4. ^ Jones, Mark H.; Haswell, Carole A.; Barnes, John R.; Staab, Daniel; Heller, René (2020). “A possible transit of a disintegrating exoplanet in the nearby multiplanet system DMPP-1”. The Astrophysical Journal. 895 (1): L17. arXiv:2005.07086. Bibcode:2020ApJ...895L..17J. doi:10.3847/2041-8213/ab8f2b.
 5. ^ a b c Hidalgo, D.; Pallé, E.; Alonso, R.; Gandolfi, D.; Fridlund, M.; Nowak, G.; Luque, R.; Hirano, T.; Justesen, A. B.; Cochran, W. D.; Barragán, O.; Spina, L.; Rodler, F.; Albrecht, S.; Anderson, D.; Amado, P.; Bryant, E.; Caballero, J. A.; Cabrera, J.; Csizmadia, Sz.; Dai, F.; De Leon, J.; Deeg, H. J.; Eigmuller, Ph.; Endl, M.; Erikson, A.; Esposito, M.; Figueira, P.; Georgieva, I.; và đồng nghiệp (2020), “Three planets transiting the evolved star EPIC 249893012: a hot 8.8-M⊕ super-Earth and two warm 14.7 and 10.2-M⊕ sub-Neptunes”, Astronomy & Astrophysics, 636: A89, arXiv:2002.01755v1, Bibcode:2020A&A...636A..89H, doi:10.1051/0004-6361/201937080
 6. ^ “The Extrasolar Planet Encyclopaedia — EPIC 249893012 d”. exoplanet.eu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 7. ^ “G 9-40 b”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 8. ^ “GJ 180 d”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 9. ^ “GJ 229 A c”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 10. ^ Feng, Fabo; Butler, R. Paul; Shectman, Stephen A.; Crane, Jeffrey D.; Vogt, Steve; Chambers, John; Jones, Hugh R. A.; Wang, Sharon Xuesong; Teske, Johanna K.; Burt, Jenn; Díaz, Matías R.; Thompson, Ian B. (2020). “Search for Nearby Earth Analogs. II. Detection of Five New Planets, Eight Planet Candidates, and Confirmation of Three Planets around Nine Nearby M Dwarfs”. The Astrophysical Journal Supplement Series. 246 (1): 11. arXiv:2001.02577. Bibcode:2020ApJS..246...11F. doi:10.3847/1538-4365/ab5e7c.
 11. ^ www.sci-news.com Astronomers Discover Five New Planets around Nearby Red Dwarfs
 12. ^ “GJ 433 d”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 13. ^ “GJ 1061 b”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 14. ^ “GJ 1061 c”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 15. ^ “GJ 1061 d”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 16. ^ “GJ 1252 b”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 17. ^ exoplanet.eu Planet GJ 3082 b
 18. ^ a b c d Hartman, J. D.; và đồng nghiệp (2020). “HATS-47b, HATS-48Ab, HATS-49b and HATS-72b: Four Warm Giant Planets Transiting K Dwarfs”. The Astronomical Journal. 159 (4): 173. arXiv:2002.05776. Bibcode:2020AJ....159..173H. doi:10.3847/1538-3881/ab7821.
 19. ^ exoplanet.eu hats-48a b
 20. ^ exoplanet.eu HD 80653 b
 21. ^ Carleo, I.; và đồng nghiệp (2020). “The GAPS Programme at TNG XXI -- A GIARPS case-study of known young planetary candidates: Confirmation of HD 285507 b and refutation of AD Leo B”. Astronomy & Astrophysics. A5: 638. arXiv:2002.10562. Bibcode:2020A&A...638A...5C. doi:10.1051/0004-6361/201937369.
 22. ^ Open exoplanet catalogue HD 285507
 23. ^ a b c Nielsen, L.; và đồng nghiệp (2020). “Three Short Period Jupiters from TESS”. Astronomy & Astrophysics. 639: A76. arXiv:2003.05932. doi:10.1051/0004-6361/202037941.
 24. ^ exoplanet.eu HIP 65A b
 25. ^ Wong, Ian (2020). "Systematic Phase Curve Study of Known Transiting Systems from Year 1 of the TESS Mission". arΧiv:2003.06407 [astro-ph.EP]. 
 26. ^ exoplanet.eu Planet KELT-2019-BLG-1953 b
 27. ^ a b Han, Cheongho; và đồng nghiệp (2020). “One Planet or Two Planets? The Ultra-sensitive Extreme-magnification Microlensing Event KMT-2019-BLG-1953”. The Astronomical Journal. 160 (1): 17. arXiv:2002.05310. Bibcode:2020AJ....160...17H. doi:10.3847/1538-3881/ab91ac.
 28. ^ exoplanet.eu Planet KELT-2019-BLG-1953 c
 29. ^ Kepler-1661 b
 30. ^ Socia, Quentin J.; và đồng nghiệp (2020). “Kepler-1661 b: A Neptune-sized Kepler Transiting Circumbinary Planet around a Grazing Eclipsing Binary”. The Astronomical Journal. 159 (3): 94. arXiv:2001.02840. Bibcode:2020AJ....159...94S. doi:10.3847/1538-3881/ab665b.
 31. ^ exoplanet.eu L 168-9 b
 32. ^ Herrera-Martín, Antonio; và đồng nghiệp (2020). “Ogle-2018-BLG-0677lb: A super earth near the galactic bulge”. The Astronomical Journal. 159 (6): 256. arXiv:2003.02983. Bibcode:2020AJ....159..256H. doi:10.3847/1538-3881/ab893e.
 33. ^ TOI-132 b
 34. ^ exoplanet.eu toi-257_b
 35. ^ TOI-257b (HD 19916b): A Warm sub-Saturn on a Moderately Eccentric Orbit Around an Evolved F-type Star, 2020, arXiv:2001.07345
 36. ^ TIDAL INFLATION RECONCILES LOW-DENSITY SUB-SATURNS WITH CORE ACCRETION, 2020, arXiv:2005.11209
 37. ^ a b c Gilbert, Emily A.; Barclay, Thomas; Schlieder, Joshua E.; Quintana, Elisa V.; Hord, Benjamin J.; Kostov, Veselin B.; Lopez, Eric D.; Rowe, Jason F.; Hoffman, Kelsey (2020). "The First Habitable Zone Earth-sized Planet from TESS. I: Validation of the TOI-700 System". arΧiv:2001.00952 [astro-ph.EP]. 
 38. ^ Suissa, Gabrielle; Wolf, Eric T.; Ravi kumar Kopparapu; Villanueva, Geronimo L.; Fauchez, Thomas; Mandell, Avi M.; Arney, Giada; Gilbert, Emily A.; Schlieder, Joshua E. (2020). "The First Habitable Zone Earth-sized Planet from TESS. III: Climate States and Characterization Prospects for TOI-700 D". arΧiv:2001.00955 [astro-ph.EP]. 
 39. ^ a b Cloutier, Ryan; và đồng nghiệp (2020). “A pair of TESS planets spanning the radius valley around the nearby mid-M dwarf LTT 3780”. The Astronomical Journal. 160 (1): 3. arXiv:2003.01136. Bibcode:2020AJ....160....3C. doi:10.3847/1538-3881/ab91c2.
 40. ^ a b Nowak, G. (2020). "The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. Two planets on the opposite sides of the radius gap transiting the nearby M dwarf LP 729-54". arΧiv:2003.01140 [astro-ph.EP]. 
 41. ^ exoplanet.eu toi-813_b
 42. ^ Kostov, Veselin B.; Orosz, Jerome A.; Feinstein, Adina D.; Welsh, William F.; Cukier, Wolf; Haghighipour, Nader; Quarles, Billy; Martin, David V.; Montet, Benjamin T.; Torres, Guillermo; Triaud, Amaury H. M. J.; Barclay, Thomas; Boyd, Patricia; Briceno, Cesar; Andrew Collier Cameron; Correia, Alexandre C. M.; Gilbert, Emily A.; Gill, Samuel; Gillon, Michael; Haqq-Misra, Jacob; Hellier, Coel; Dressing, Courtney; Fabrycky, Daniel C.; Furesz, Gabor; Jenkins, Jon; Kane, Stephen R.; Kopparapu, Ravi; Vedad Kunovac Hodzic; Latham, David W.; và đồng nghiệp (2020). “TOI-1338: TESS' First Transiting Circumbinary Planet”. The Astronomical Journal. 159 (6): 253. arXiv:2004.07783. Bibcode:2020AJ....159..253K. doi:10.3847/1538-3881/ab8a48.
 43. ^ a b c Badenas-Agusti, Mariona (2020). "HD 191939: Three Sub-Neptunes Transiting a Sun-like Star Only 54 pc Away". arΧiv:2002.03958 [astro-ph.EP]. 
 44. ^ a b Chinchilla, Patricia; và đồng nghiệp (2020). “USco1621 B and USco1556 B: Two wide companions at the deuterium-burning mass limit in Upper Scorpius”. Astronomy & Astrophysics. 633: A152. arXiv:1912.04150. Bibcode:2020A&A...633A.152C. doi:10.1051/0004-6361/201936130.
 45. ^ Crouzet, Nicolas; và đồng nghiệp (2020). “XO-7 b: A Transiting Hot Jupiter with a Massive Companion on a Wide Orbit”. The Astronomical Journal. 159 (2): 44. arXiv:1912.02821. Bibcode:2020AJ....159...44C. doi:10.3847/1538-3881/ab5b12.
 46. ^ Gan, Tianjun; và đồng nghiệp (2020). “LHS 1815b: The First Thick-Disk Planet Detected by TESS”. The Astronomical Journal. 159 (4): 160. arXiv:2003.04525. Bibcode:2020AJ....159..160G. doi:10.3847/1538-3881/ab775a.
 47. ^ exoplanet.eu LHS 1815 b
 48. ^ Armstrong, David J.; và đồng nghiệp (2020). “A remnant planetary core in the hot Neptunian desert”. Nature. 583 (7814): 39–42. arXiv:2003.10314. Bibcode:2020Natur.583...39A. doi:10.1038/s41586-020-2421-7. PMID 32612222.
 49. ^ Díaz, Matías R.; và đồng nghiệp (2020). “The Magellan/PFS Exoplanet Search: A 55-day period dense Neptune transiting the bright ($V=8.6$) star HD 95338”. arXiv:2003.10319. doi:10.1093/mnras/staa1724. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
 50. ^ Dalba, Paul A.; và đồng nghiệp (2020). “The TESS-Keck Survey I: A Warm Sub-Saturn-Mass Planet and a Caution about Stray Light in TESS Cameras”. The Astronomical Journal. 159 (5): 241. arXiv:2003.10451. Bibcode:2020AJ....159..241D. doi:10.3847/1538-3881/ab84e3.
 51. ^ a b Huang, Chelsea X.; và đồng nghiệp (2020). “TESS Spots a Hot Jupiter with an Inner Transiting Neptune”. The Astrophysical Journal. 892 (1): L7. arXiv:2003.10852. Bibcode:2020ApJ...892L...7H. doi:10.3847/2041-8213/ab7302.
 52. ^ exoplanet.eu toi-1130 b
 53. ^ exoplanet.eu toi-1130 c
 54. ^ González-Álvarez, E.; Zapatero Osorio, M. R.; Caballero, J. A.; Sanz-Forcada, J.; Béjar, V. J. S.; González-Cuesta, L.; Dreizler, S.; Bauer, F. F.; Rodríguez, E.; Tal-Or, L.; Zechmeister, M.; Montes, D.; López-González, M. J.; Ribas, I.; Reiners, A.; Quirrenbach, A.; Amado, P. J.; Anglada-Escudé, G.; Azzaro, M.; Cortés-Contreras, M.; Hatzes, A. P.; Henning, T.; Jeffers, S. V.; Kaminski, A.; Kürster, M.; Lafarga, M.; Morales, J. C.; Pallé, E.; Perger, M.; Schmitt, J. H. M. M. (2020). “The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs. A super-Earth planet orbiting HD 79211 (GJ 338 B)”. Astronomy & Astrophysics. A93: 637. arXiv:2003.13052. Bibcode:2020A&A...637A..93G. doi:10.1051/0004-6361/201937050.
 55. ^ a b Cooke, Benjamin F.; Pollacco, Don; Almleaky, Y.; Barkaoui, K.; Benkhaldoun, Z.; Blake, James A.; Bouchy, François; Boumis, Panos; Brown, D. J. A.; Bruni, Ivan; Burdanov, A.; Andrew Collier Cameron; Chote, Paul; Daassou, A.; D'ago, Giuseppe; Dalal, Shweta; Damasso, Mario; Delrez, L.; Doyle, A. P.; Ducrot, E.; Gillon, M.; Hébrard, G.; Hellier, C.; Henning, Thomas; Jehin, E.; Kiefer, Flavien; King, George W.; Liakos, Alexios; Lopez, Théo; và đồng nghiệp (2020). “Two transiting hot Jupiters from the WASP survey: WASP-150b and WASP-176b”. The Astronomical Journal. 159 (6): 255. arXiv:2004.06622. Bibcode:2020AJ....159..255C. doi:10.3847/1538-3881/ab88db.
 56. ^ Cloutier, Ryan; Rodriguez, Joseph E.; Irwin, Jonathan; Charbonneau, David; Stassun, Keivan G.; Mortier, Annelies; Latham, David W.; Isaacson, Howard; Howard, Andrew W.; Udry, Stéphane; Wilson, Thomas G.; Watson, Christopher A.; Pinamonti, Matteo; Lienhard, Florian; Giacobbe, Paolo; Guerra, Pere; Collins, Karen A.; Beiryla, Allyson; Esquerdo, Gilbert A.; Matthews, Elisabeth; Crossfield, Ian J. M.; Winters, Jennifer G.; Nava, Chantanelle; Ment, Kristo; Lopez, Eric D.; Ricker, George; Vanderspek, Roland; Seager, Sara; Jenkins, Jon M.; và đồng nghiệp (2020). “TOI-1235 b: A keystone super-Earth for testing radius valley emergence models around early M dwarfs”. The Astronomical Journal. 160 (1): 22. arXiv:2004.06682. Bibcode:2020AJ....160...22C. doi:10.3847/1538-3881/ab9534.
 57. ^ Hirao, Yuki; Bennett, David P.; Ryu, Yoon-Hyun; Koshimoto, Naoki; Udalski, Andrzej; Yee, Jennifer C.; Sumi, Takahiro; Bond, Ian A.; Shvartzvald, Yossi; Abe, Fumio; Barry, Richard K.; Bhattacharya, Aparna; Donachie, Martin; Fukui, Akihiko; Itow, Yoshitaka; Kondo, Iona; Man Cheung Alex Li; Matsubara, Yutaka; Matsuo, Taro; Miyazaki, Shota; Muraki, Yasushi; Nagakane, Masayuki; Onishi, Kohji; Ranc, Clement; Rattenbury, Nicholas J.; Suematsu, Haruno; Shibai, Hiroshi; Sullivan, Denis J.; Suzuki, Daisuke; và đồng nghiệp (2020). “OGLE-2017-BLG-0406: ${\it Spitzer}$ Microlens Parallax Reveals Saturn-mass Planet orbiting M-dwarf Host in the Inner Galactic Disk”. arXiv:2004.09067. doi:10.3847/1538-3881/ab9ac3. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
 58. ^ a b Carleo, Ilaria; Gandolfi, Davide; Barragán, Oscar; Livingston, John H.; Persson, Carina M.; Lam, Kristine W. F.; Vidotto, Aline; Lund, Michael B.; Carolina Villarreal D'Angelo (2020). "The multi-planet system TOI-421 -- A warm Neptune and a super puffy mini-Neptune transiting a G9 V star in a visual binary". arΧiv:2004.10095 [astro-ph.EP]. 
 59. ^ a b c d Daylan, Tansu; Pingle, Kartik; Wright, Jasmine; Guenther, Maximilian N.; Stassun, Keivan G.; Kane, Stephen R.; Vanderburg, Andrew; Jontof-Hutter, Daniel; Rodriguez, Joseph E. (2020). "TESS discovery of a super-Earth and three sub-Neptunes hosted by the bright, Sun-like star HD 108236". arΧiv:2004.11314 [astro-ph.EP]. 
 60. ^ a b Hebrard, G.; Diaz, R. F.; Correia, A. C. M.; Collier Cameron, A.; Laskar, J.; Pollacco, D.; Almenara, J. -M.; Anderson, D. R.; Barros, S. C. C.; Boisse, I.; Bonomo, A. S.; Bouchy, F.; Boue, G.; Boumis, P.; Brown, D. J. A.; Dalal, S.; Deleuil, M.; Demangeon, O.; Doyle, A. P.; Haswell, C. A.; Hellier, C.; Osborn, H.; Kiefer, F.; Kolb, U. C.; Lam, K.; Lecavelier des Etangs, A.; Lopez, T.; Martin-Lagarde, M.; Maxted, P.; và đồng nghiệp (2020). “Discovery and characterization of the exoplanets WASP-148b and c. A transiting system with two interacting giant planets”. Astronomy & Astrophysics. A32: 640. arXiv:2004.14645. Bibcode:2020A&A...640A..32H. doi:10.1051/0004-6361/202038296.
 61. ^ Gill, Samuel; Wheatley, Peter J.; Cooke, Benjamin F.; Jordán, Andrés; Nielsen, Louise D.; Bayliss, Daniel; Anderson, David R.; Vines, Jose I.; Lendl, Monika; Acton, Jack S.; Armstrong, David J.; Bouchy, François; Brahm, Rafael; Bryant, Edward M.; Burleigh, Matthew R.; Casewell, Sarah L.; Eigmüller, Philipp; Espinoza, Néstor; Gillen, Edward; Goad, Michael R.; Grieves, Nolan; Günther, Maximilian N.; Henning, Thomas; Hobson, Melissa J.; Hogan, Aleisha; Jenkins, James S.; McCormac, James; Moyano, Maximiliano; Osborn, Hugh P.; và đồng nghiệp (2020). “NGTS-11 b / TIC-54002556 b: A transiting warm Saturn recovered from a TESS single-transit event”. arXiv:2005.00006. doi:10.3847/2041-8213/ab9eb9. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
 62. ^ Rizzuto, Aaron C.; Newton, Elisabeth R.; Mann, Andrew W.; Tofflemire, Benjamin M.; Vanderburg, Andrew; Kraus, Adam L.; Wood, Mackenna L.; Quinn, Samuel N.; Zhou, George; Pa Chia Thao; Law, Nicholas M.; Ziegler, Carl; Briceno, Cesar (2020). “TESS Hunt for Young and Maturing Exoplanets (THYME) II: A 17 Myr Old Transiting Hot Jupiter in the Sco-Cen Association”. The Astronomical Journal. 160 (1): 33. arXiv:2005.00013. Bibcode:2020AJ....160...33R. doi:10.3847/1538-3881/ab94b7.
 63. ^ a b Mann, Andrew W.; Johnson, Marshall C.; Vanderburg, Andrew; Kraus, Adam L.; Rizzuto, Aaron C.; Wood, Mackenna L.; Bush, Jonathan L.; Rockcliffe, Keighley; Newton, Elisabeth R. (2020). "TESS Hunt for Young and Maturing Exoplanets (THYME) III: A two-planet system in the 400 Myr Ursa Major Group". arΧiv:2005.00047 [astro-ph.EP]. 
 64. ^ The TESS-Keck Survey III: A Stellar Obliquity Measurement of TOI-1726 c, 2020, arXiv:2008.12397
 65. ^ Benatti, S.; Damasso, M.; Desidera, S.; Marzari, F.; Biazzo, K.; Claudi, R.; Di Mauro, M. P.; Lanza, A. F.; Pinamonti, M.; Barbato, D.; Malavolta, L.; Poretti, E.; Sozzetti, A.; Affer, L.; Bignamini, A.; Bonomo, A. S.; Borsa, F.; Brogi, M.; Bruno, G.; Carleo, I.; Cosentino, R.; Covino, E.; Frustagli, G.; Giacobbe, P.; Gonzalez, M.; Gratton, R.; Harutyunyan, A.; Knapic, C.; Leto, G.; và đồng nghiệp (2020). “The GAPS Programme at TNG -- XXIII. HD 164922 d: A close-in super-Earth discovered with HARPS-N in a system with a long-period Saturn mass companion”. Astronomy & Astrophysics. A50: 639. arXiv:2005.03368. Bibcode:2020A&A...639A..50B. doi:10.1051/0004-6361/202037939.
 66. ^ Bennett, David P.; Udalski, Andrzej; Bond, Ian A.; Abe, Fumio; Barry, Richard K.; Bhattacharya, Aparna; Donachie, Martin; Fujii, Hirosane; Fukui, Akihiko; Hirao, Yuki; Itow, Yoshitaka; Kawasaki, Kohei; Kirikawa, Rintaro; Kondo, Iona; Koshimoto, Naoki; Man Cheung Alex Li; Matsubara, Yutaka; Miyazaki, Shota; Muraki, Yasushi; Ranc, Clément; Rattenbury, Nicholas J.; Satoh, Yuki; Shoji, Hikaru; Sumi, Takahiro; Suzuki, Daisuke; Tanaka, Yuzuru; Tristram, Paul J.; Yamawaki, Tsubasa; Yonehara, Atsunori; và đồng nghiệp (2020). “A Gas Giant Planet in the OGLE-2006-BLG-284L Stellar Binary System”. The Astronomical Journal. 160 (2): 72. arXiv:2005.07199. Bibcode:2020AJ....160...72B. doi:10.3847/1538-3881/ab9cb9.
 67. ^ a b Obermeier, C.; Steuer, J.; Kellermann, H.; Saglia, R. P.; Henning, Th.; Riffeser, A.; Hopp, U.; Stefansson, G.; Cañas, C.; Ninan, J.; Mahadevan, S.; Isaacson, H.; Howard, A. W.; Livingston, J.; Koppenhoefer, J.; Bender, R. (2020). “Following the TraCS of exoplanets with Pan-Planets: Wendelstein-1b and Wendelstein-2b”. Astronomy & Astrophysics. 639: A130. arXiv:2005.13560. Bibcode:2020A&A...639A.130O. doi:10.1051/0004-6361/202037715.
 68. ^ Heller, René; Hippke, Michael; Freudenthal, Jantje; Rodenbeck, Kai; Batalha, Natalie M.; Bryson, Steve (2020). “Transit least-squares survey”. Astronomy & Astrophysics. 638: A10. arXiv:2006.02123. doi:10.1051/0004-6361/201936929.
 69. ^ Niraula, Prajwal; Julien de Wit; Rackham, Benjamin V.; Ducrot, Elsa; Burdanov, Artem; Crossfield, Ian J. M.; Valerie Van Grootel; Murray, Catriona; Garcia, Lionel J. (2020). "$π$ Earth: A 3.14-day Earth-sized Planet from $\textit{K2}$'s Kitchen Served Warm by the SPECULOOS Team". arΧiv:2006.07308 [astro-ph.EP]. 
 70. ^ a b Stefansson, Gudmundur; Kopparapu, Ravi; Lin, Andrea; Mahadevan, Suvrath; Cañas, Caleb; Kanodia, Shubham; Ninan, Joe; Cochran, William; Endl, Michael; Hebb, Leslie; Wisniewski, John; Gupta, Arvind; Everett, Mark; Bender, Chad; Diddams, Scott; Ford, Eric; Fredrick, Connor; Halverson, Samuel; Hearty, Fred; Levi, Eric; Maney, Marissa; Metcalf, Andrew; Monson, Andrew; Ramsey, Lawrence; Robertson, Paul; Roy, Arpita; Schwab, Christian; Terrien, Ryan; Wright, Jason (2020), A Mini-Neptune and a Venus-Zone Planet in the Radius Valley Orbiting the Nearby M2-dwarf TOI-1266: Validation with the Habitable-zone Planet Finder, arXiv:2006.11180
 71. ^ Plavchan, Peter; Barclay, Thomas; Gagné, Jonathan; và đồng nghiệp (2020). “A planet within the debris disk around the pre-main-sequence star AU Microscopii”. Nature. 582 (7813): 497–500. arXiv:2006.13248. Bibcode:2020Natur.582..497P. doi:10.1038/s41586-020-2400-z. PMID 32581383.
 72. ^ Addison, Brett C.; Horner, Jonathan; Wittenmyer, Robert A.; Plavchan, Peter; Wright, Duncan J.; Nicholson, Belinda A.; Marshall, Jonathan P.; Clark, Jake T.; Kane, Stephen R.; Hirano, Teruyuki; Kielkopf, John; Shporer, Avi; Tinney, C. G.; Zhang, Hui; Ballard, Sarah; Bedding, Timothy; Bowler, Brendan P.; Mengel, Matthew W.; Okumura, Jack; Gaidos, Eric (2020), The Youngest Planet to Have a Spin-Orbit Alignment Measurement AU Mic b, arXiv:2006.13675
 73. ^ EXOPLANET CATALOG AU Microscopii b on exoplanets.nasa.gov
 74. ^ Kanodia, Shubham; Cañas, Caleb I.; Stefansson, Gudmundur; Ninan, Joe P.; Hebb, Leslie; Lin, Andrea S. J.; Baran, Helen; Maney, Marissa; Terrien, Ryan C.; Mahadevan, Suvrath; Cochran, William D.; Endl, Michael; Dong, Jiayin; Bender, Chad F.; Diddams, Scott A.; Ford, Eric B.; Fredrick, Connor; Halverson, Samuel; Hearty, Fred; Metcalf, Andrew J.; Monson, Andrew; Ramsey, Lawrence W.; Robertson, Paul; Roy, Arpita; Schwab, Christian; Wright, Jason T. (2020), “TOI-1728b: The Habitable-zone Planet Finder confirms a warm super Neptune orbiting an M dwarf host”, The Astrophysical Journal, 899 (1): 29, arXiv:2006.14546, Bibcode:2020ApJ...899...29K, doi:10.3847/1538-4357/aba0a2
 75. ^ Barbato, D.; Pinamonti, M.; Sozzetti, A.; Biazzo, K.; Benatti, S.; Damasso, M.; Desidera, S.; Lanza, A. F.; Maldonado, J.; Mancini, L.; Scandariato, G.; Affer, L.; Andreuzzi, G.; Bignamini, A.; Bonomo, A. S.; Borsa, F.; Carleo, I.; Claudi, R.; Cosentino, R.; Covino, E.; Fiorenzano, A. F. M.; Giacobbe, P.; Harutyunyan, A.; Knapic, C.; Leto, G.; Lorenzi, V.; Maggio, A.; Malavolta, L.; Micela, G.; và đồng nghiệp (2020), The GAPS Programme at TNG XXIV. An eccentric Neptune-mass planet near the inner edge of the BD-11 4672 habitable zone, arXiv:2006.14393
 76. ^ Youn Kil Jung; Gould, Andrew; Udalski, Andrzej; Sumi, Takahiro; Yee, Jennifer C.; Han, Cheongho; Albrow, Michael D.; Chung, Sun-Ju; Hwang, Kyu-Ha; Ryu, Yoon-Hyun; Shin, In-Gu; Shvartzvald, Yossi; Zhu, Wei; Zang, Weicheng; Cha, Sang-Mok; Kim, Dong-Jin; Kim, Hyoun-Woo; Kim, Seung-Lee; Lee, Chung-Uk; Lee, Dong-Joo; Lee, Yongseok; Park, Byeong-Gon; Pogge, Richard W.; Mróz, Przemek; Szymański, Michał K.; Skowron, Jan; Poleski, Radek; Soszyński, Igor; Pietrukowicz, Paweł; và đồng nghiệp (2020), OGLE-2018-BLG-1269Lb: A Jovian Planet With A Bright, I = 16 Host, arXiv:2006.15774
 77. ^ a b Jeffers, S. V.; Dreizler, S.; Barnes, J. R.; Haswell, C. A.; Nelson, R. P.; Rodríguez, E.; López-González, M. J.; Morales, N.; Luque, R.; Zechmeister, M.; Vogt, S. S.; Jenkins, J. S.; Palle, E.; Berdi Ñas, Z. M.; Coleman, G. A. L.; Díaz, M. R.; Ribas, I.; Jones, H. R. A.; Butler, R. P.; Tinney, C. G.; Bailey, J.; Carter, B. D.; o'Toole, S.; Wittenmyer, R. A.; Crane, J. D.; Feng, F.; Shectman, S. A.; Teske, J.; Reiners, A.; và đồng nghiệp (2020), “A multiple planet system of super-Earths orbiting the brightest red dwarf star GJ887”, Science, 368 (6498): 1477–1481, arXiv:2006.16372, Bibcode:2020Sci...368.1477J, doi:10.1126/science.aaz0795, PMID 32587019
 78. ^ a b c d e f g Bakos, G. Á.; Hartman, J. D.; Bhatti, W.; Csubry, Z.; Penev, K.; Bieryla, A.; Latham, D. W.; Quinn, S.; Buchhave, L. A.; Kovács, G.; Torres, G.; Noyes, R. W.; Falco, E.; Béky, B.; Szklenár, T.; Esquerdo, G. A.; Howard, A. W.; Isaacson, H.; Marcy, G.; Sato, B.; Boisse, I.; Santerne, A.; Hébrard, G.; Rabus, M.; Harbeck, D.; McCully, C.; Everett, M. E.; Horch, E. P.; Hirsch, L.; và đồng nghiệp (2020), HAT-P-58b–HAT-P-64b: Seven Planets Transiting Bright Stars, arXiv:2007.05528
 79. ^ Cañas, Caleb I.; Stefansson, Gudmundur; Kanodia, Shubham; Mahadevan, Suvrath; Cochran, William D.; Endl, Michael; Robertson, Paul; Bender, Chad F.; Ninan, Joe P.; Beard, Corey; Lubin, Jack; Gupta, Arvind F.; Everett, Mark E.; Monson, Andrew; Wilson, Robert F.; Lewis, Hannah M.; Brewer, Mary; Majewski, Steven R.; Hebb, Leslie; Dawson, Rebekah I.; Diddams, Scott A.; Ford, Eric B.; Fredrick, Connor; Halverson, Samuel; Hearty, Fred; Lin, Andrea S. J.; Metcalf, Andrew J.; Rajagopal, Jayadev; Ramsey, Lawrence W.; và đồng nghiệp (2020), A warm Jupiter transiting an M dwarf: A TESS single transit event confirmed with the Habitable-zone Planet Finder, arXiv:2007.07098
 80. ^ a b Jordán, A.; Bakos, G. Á.; Bayliss, D.; Bento, J.; Bhatti, W.; Brahm, R.; Csubry, Z.; Espinoza, N.; Hartman, J. D.; Henning, Th.; Mancini, L.; Penev, K.; Rabus, M.; Sarkis, P.; Suc, V.; de Val-Borro, M.; Zhou, G.; Butler, R. P.; Teske, J.; Crane, J.; Shectman, S.; Tan, T. G.; Thompson, I.; Wallace, J. J.; Lázár, J.; Papp, I.; Sári, P. (2020), HATS-37Ab AND HATS-38b: TWO TRANSITING HOT NEPTUNES IN THE DESERT, arXiv:2007.07135
 81. ^ Bohn, Alexander J.; Kenworthy, Matthew A.; Ginski, Christian; Rieder, Steven; Mamajek, Eric E.; Meshkat, Tiffany; Pecaut, Mark J.; Reggiani, Maddalena; De Boer, Jozua; Keller, Christoph U.; Snik, Frans; Southworth, John (2020), “Two Directly Imaged, Wide-orbit Giant Planets around the Young, Solar Analog TYC 8998-760-1”, The Astrophysical Journal, 898 (1): L16, arXiv:2007.10991, Bibcode:2020ApJ...898L..16B, doi:10.3847/2041-8213/aba27e
 82. ^ Teske, Johanna; Díaz, Matías R.; Luque, Rafael; Močnik, Teo; Seidel, Julia V.; Otegi, Jon Fernández; Feng, Fabo; Jenkins, James S.; Pallè, Enric; Ségransan, Damien; Udry, Stèphane; Collins, Karen A.; Eastman, Jason D.; Ricker, George R.; Vanderspek, Roland; Latham, David W.; Seager, Sara; Winn, Joshua N.; Jenkins, Jon M.; Anderson, David. R.; Barclay, Thomas; Bouchy, François; Burt, Jennifer A.; Butler, R. Paul; Caldwell, Douglas A.; Collins, Kevin I.; Crane, Jeffrey D.; Dorn, Caroline; Flowers, Erin; và đồng nghiệp (2020), “TESS Reveals a Short-period Sub-Neptune Sibling (HD 86226c) to a Known Long-period Giant Planet”, The Astronomical Journal, 160 (2): 96, arXiv:2007.13927, Bibcode:2020AJ....160...96T, doi:10.3847/1538-3881/ab9f95
 83. ^ a b c d e f g h Feng, Fabo; Shectman, Stephen A.; Clement, Matthew S.; Vogt, Steven S.; Tuomi, Mikko; Teske, Johanna K.; Burt, Jennifer; Crane, Jeffrey D.; Holden, Bradford; Sharon Xuesong Wang; Thompson, Ian B.; Diaz, Matias R.; Paul Butler, R. (2020), Search for Nearby Earth Analogs. III. Detection of ten new planets, three planet candidates, and confirmation of three planets around eleven nearby M dwarfs, arXiv:2008.07998
 84. ^ TOI-824 b: A New Planet on the Lower Edge of the Hot Neptune Desert, 2020, arXiv:2008.11732
 85. ^ Damasso, Mario; và đồng nghiệp (ngày 15 tháng 1 năm 2020). “A low-mass planet candidate orbiting Proxima Centauri at a distance of 1.5 AU”. Science Advances. 6 (3). eaax7467. Bibcode:2020SciA....6.7467D. doi:10.1126/sciadv.aax7467. PMC 6962037. PMID 31998838.
 86. ^ a b c The TOI-763 system: sub-Neptunes orbiting a Sun-like star, 2020, arXiv:2008.12535
 87. ^ MOA-2007-BLG-400 A Super-Jupiter Mass Planet Orbiting a Galactic Bulge K-dwarf Revealed by Keck Adaptive Optics Imaging, 2020, arXiv:2009.02329
 88. ^ a b c d An unusually low density ultra-short period super-Earth and three mini-Neptunes around the old star TOI-561, 2020, arXiv:2009.02332
 89. ^ a b c The TESS-Keck Survey II: Masses of Three Sub-Neptunes Transiting the Galactic Thick-Disk Star TOI-561, 2020, arXiv:2009.03071
 90. ^ a b A super-Earth and a sub-Neptune orbiting the bright, quiet M3 dwarf TOI-1266, 2020, arXiv:2009.04317
 91. ^ a b Two Planets Straddling the Habitable Zone of The Nearby K dwarf Gl 414A, 2020, arXiv:2009.06503
 92. ^ Cluster Difference Imaging Photometric Survey. II.TOI837: A Young Validated Planet in IC2602, 2020, arXiv:2009.07845
 93. ^ a b A planetary system with two transiting mini-Neptunes near the radius valley transition around the bright M dwarf TOI-776, 2020, arXiv:2009.08338
 94. ^ MOA-2009-BLG-319Lb: A Sub-Saturn Planet Inside the Predicted Mass Desert, 2020, arXiv:2009.08461
 95. ^ a b TOI-481 b & TOI-892 b: Two long period hot Jupiters from the Transiting Exoplanet Survey Satellite, 2020, arXiv:2009.08881
 96. ^ a b Discovery of a hot, transiting, Earth-sized planet and a second temperate, non-transiting planet around the M4 dwarf GJ 3473 (TOI-488), 2020, arXiv:2009.10432
 97. ^ NGTS-12b: A sub-Saturn mass transiting exoplanet in a 7.53 day orbit, 2020, arXiv:2009.10620
 98. ^ A terrestrial-mass rogue planet candidate detected in the shortest-timescale microlensing event, 2020, arXiv:2009.12377
 99. ^ An Ultra-Hot Neptune in the Neptune desert, 2020, arXiv:2009.12832
 100. ^ TOI 540 b: A Planet Smaller than Earth Orbiting a Nearby Rapidly Rotating Low-mass Star, 2020, arXiv:2009.13623
 101. ^ The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs Three temperate-to-warm super-Earths, 2020, arXiv:2010.00474
 102. ^ A Highly Eccentric Warm Jupiter Orbiting TIC 237913194, 2020, arXiv:2010.03570
 103. ^ a b TFAW survey. I. Wavelet-based denoising of K2 light curves. Discovery and validation of two new Earth-sized planets in K2 campaign 1, arXiv, 2020, arXiv:2009.09285
 104. ^ OGLE-2018-BLG-0799Lb: a Sub-Saturn-Mass Planet Orbiting a Very Low Mass Dwarf, 2020, arXiv:2010.08732
 105. ^ Vanderburg, Andrew; Rappaport, Saul A.; Xu, Siyi; Crossfield, Ian J. M.; Becker, Juliette C.; Gary, Bruce; và đồng nghiệp (tháng 9 năm 2020). “A giant planet candidate transiting a white dwarf”. Nature. 585 (7825): 363–367. arXiv:2009.07282. Bibcode:2020arXiv200907282V. doi:10.1038/s41586-020-2713-y. PMID 32939071.
 106. ^ a b TOI-954 b and EPIC 246193072 b: Short-Period Saturn-Mass Planets that Test Whether Irradiation Leads to Inflation, 2020, arXiv:2010.14436
 107. ^ a b WASP-186 and WASP-187: two hot Jupiters discovered by SuperWASP and SOPHIE with additional observations by TESS, 2020, arXiv:2010.15205
 108. ^ a b TOI 122b and TOI 237b, two small warm planets orbiting inactive M dwarfs, found by TESS, 2020, arXiv:2010.15905
 109. ^ HAT-P-68b: A TRANSITING HOT JUPITER AROUND A K5 DWARF STAR, 2020, arXiv:2010.16026
 110. ^ The CARMENES search for exoplanets around M dwarfs LP 714-47 b (TOI 442.01): Populating the Neptune desert, 2020, arXiv:2011.01716
 111. ^ A wide planetary-mass companion to a young low-mass brown dwarf in Ophiuchus, arXiv:2011.08871
 112. ^ a b c A collage of small planets from the Lick Carnegie Exoplanet Survey:Exploring the super-Earth and sub-Neptune mass regime, 2020, arXiv:2011.08867
 113. ^ TOI-519 b: a short-period substellar object around an M dwarf validated using multicolour photometry and phase curve analysis, 2020, arXiv:2011.11458
 114. ^ a b c d The Magellan-TESS Survey I: Survey Description and Mid-Survey Results, 2020, arXiv:2011.11560
 115. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r ULTRA SHORT PERIOD PLANETS IN K2 III: NEIGHBORS ARE COMMON WITH 12 NEW MULTI-PLANET SYSTEMS AND 26 NEWLY VALIDATED PLANETS IN CAMPAIGNS 0-8, 10, 2020, arXiv:2011.11698
 116. ^ a b c Two young planetary systems around field stars with ages between 20 − 320 Myr from TESS, 2020, arXiv:2011.13349
 117. ^ a b The GAPS Programme at TNG XXVIII A pair of hot-Neptunes orbiting the young star TOI-942, 2020, arXiv:2011.13795
 118. ^ A Habitable-Zone Earth-Sized Planet Rescued from False Positive Status, 2020, arXiv:2004.06725
 119. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw Exoplanet Validation with Machine Learning: 50 new validated Kepler planets, 2020, arXiv:2008.10516
 120. ^ Vissapragada, Shreyas; Jontof-Hutter, Daniel; Shporer, Avi; Knutson, Heather A.; Liu, Leo; Thorngren, Daniel; Lee, Eve J.; Chachan, Yayaati; Mawet, Dimitri; Millar-Blanchaer, Maxwell A.; Nilsson, Ricky (ngày 13 tháng 2 năm 2020). “Diffuser-Assisted Infrared Transit Photometry for Four Dynamically Interacting \textit{Kepler} Systems”. The Astronomical Journal. 159 (3): 108. doi:10.3847/1538-3881/ab65c8. ISSN 1538-3881.
 121. ^ “Exoplanet Archive”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2021.


Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]