Phổ Lan Điếm

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Phổ Lan Điếm (chữ Hán giản thể: 普兰店市, âm Hán Việt: Phổ Lan Điếm thị) là một thị xã của địa cấp thị Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã Phổ Lan Điếm có diện tích 2923 km², dân số 830.000 người, mã số bưu chính 116200. Chíh quyền nhân dân thị xã đóng ở số 12 đường Phủ Tiền. Về mặt hành chính, thị xã Phổ Lan Điếm được chia thành 4 nhai đạo biện sự xứ, 14 trấn và 1 hương. Các dơn vị này lại được chia thành 21 uỷ ban xã cư, 179 uỷ ban thôn dân.

  • Nhai đạo biện sự xứ: Phong Vinh, Đại Bình, Thiết Tây, Nam San.
  • Trấn: Đại Lưu Gia, Dương Thụ Phòng, Ngõa Sào, Tứ Bình, Liên Sơn, Giáp Hà, Đại Đàm, Nguyên Đài, Song Tháp, Bì Khẩu, Tinh Đài, Thành Tử Thản, Sa Bao, An Ba.
  • Hương: Đồng Ích.

Tham khảo[edit | edit source]