Thành viên:NhacNy2412/Danh sách hậu phi Trung Quốc/Nhà Hán/Đông Hán

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đông Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Quân chủ Phối ngẫu Bài zh.wikipedia Phiên âm Hán-Việt Bài vi.wikipedia
Bài gốc Đổi tên Lý do đổi
Hán Quang Vũ Đế

Lưu Tú

Quách Hoàng hậu

Quách Thánh Thông

郭聖通 Quách Thánh Thông Quách Thánh Thông
Âm Hoàng hậu

Âm Lệ Hoa

阴丽华 Âm Lệ Hoa Âm Lệ Hoa Quang Liệt Âm hoàng hậu
Âm Lệ Hoa
Hán Minh Đế

Lưu Trang

Mã Hoàng hậu 明德馬皇后 Minh Đức Mã Hoàng hậu Mã hoàng hậu Mã hoàng hậu (Hán Minh Đế) có nhiều Mã hậu (người viết bài)
Minh Đức Mã Hoàng hậu
Minh Đức Mã hoàng hậu
Mã hoàng hậu (Hán Minh Đế)
Hán Chương Đế

Lưu Đát

Đậu Hoàng hậu 章德窦皇后 Chương Đức Đậu Hoàng hậu Chương Đức Đậu hoàng hậu Đậu hoàng hậu (Hán Chương Đế)
Tống Quý nhân 敬隱皇后 Kính Ẩn Hoàng hậu Tống quý nhân Tống quý nhân (Hán Chương Đế)
Lương Quý nhân 恭懷皇后 Cung Hoài Hoàng hậu Lương quý nhân (Hán Chương Đế)
Hán Hòa Đế

Lưu Triệu

Âm Hoàng hậu 孝和陰皇后 Hiếu Hòa Âm Hoàng hậu Hòa Đế Âm hoàng hậu Âm hoàng hậu (Hán Hòa Đế)
Đặng Hoàng hậu

Đặng Tuy

和熹皇后 Hòa Hi Hoàng hậu Đặng Tuy Hòa Hi Đặng Hoàng hậu
Hòa Hi Đặng hoàng hậu
Đặng hoàng hậu (Hán Hòa Đế)
Hán An Đế

Lưu Hỗ

Diêm Hoàng hậu

Diêm Cơ

阎姬 Diêm Cơ An Tư Diêm hoàng hậu Diêm Cơ
An Tư Diêm hoàng hậu
Diêm hoàng hậu (Hán An Đế)
Hán Thuận Đế

Lưu Bảo

Lương Hoàng hậu

Lương Nạp

順烈皇后 Thuận Liệt Hoàng hậu Thuận Liệt hoàng hậu Thuận Liệt Lương Hoàng hậu
Thuận Liệt Lương hoàng hậu
Lương hoàng hậu (Hán Thuận Đế)
Hán Hoàn Đế

Lưu Chí

Lương Hoàng hậu

Lương Nữ Oánh

梁女瑩 Lương Nữ Oánh Lương Nữ Oánh
Đặng Hoàng hậu

Đặng Mãnh Nữ

邓猛女 Đặng Mãnh Nữ Đặng Mãnh Nữ
Đậu Hoàng hậu

Đậu Diệu

竇妙 Đậu Diệu Đậu Diệu Hoàn Tư Đậu hoàng hậu Tuân theo lễ giáo, phong tục kỵ Húy hoàng tộc
Đậu Diệu
Hán Linh Đế

Lưu Hoành

Tống Hoàng hậu 孝靈宋皇后 Hiếu Linh Tống Hoàng hậu Tống hoàng hậu (Hán Linh Đế)
Hà Hoàng hậu 灵思皇后 Linh Tư Hoàng hậu Hà hoàng hậu (Hán Linh Đế) Linh Tư Hà Hoàng hậu
Linh Tư Hà hoàng hậu
Hà hoàng hậu (Hán Linh Đế)
Vương Mỹ nhân 靈懷皇后 Linh Hoài Hoàng hậu Vương mỹ nhân (Hán Linh Đế)
Hán Thiếu Đế

Lưu Biện

Hoằng Nông Vương phi 唐姬 (东汉) Đường Cơ (Đông Hán) Đường Cơ (Hán Thiếu Đế)
Hán Hiến Đế

Lưu Hiệp

Phục Hoàng hậu 伏壽 Phục Thọ Phục Thọ
Tào Hoàng hậu 獻穆皇后 Hiến Mục Hoàng hậu Tào Tiết (hoàng hậu) Hiến Mục Hoàng hậu Correct posthumous title
Hiến Mục Tào hoàng hậu
Tào Tiết (hoàng hậu) Tên phổ biến hơn hẳn và không xảy ra tranh chấp hay bất đồng sau thời gian dài đề xuất