Bước tới nội dung

Trợ giúp:IPA

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ Wikipedia:IPA)
Biểu đồ IPA chính thức mới nhất được dịch sang Tiếng Việt và sửa đổi vào năm 2018. (Dịch bởi Nguyễn Minh Châu & Phạm Thị Thu Hà)

Dưới đây là một phần giải thích cơ bản cho các ký hiệu của Bảng mẫu tự ngữ âm quốc tế. Để biết bộ ký hiệu nhỏ hơn đủ để dùng cho tiếng Anh, xem Trợ giúp:IPA/Tiếng Anh (en) . Một số ký hiệu IPA hiếm không được liệt kê tại đây; những ký hiệu này được tìm thấy trong bài viết chính về IPA hoặc trên biểu đồ IPA mở rộng (en) Để biết bộ quy tắc hướng dẫn Cẩm nang biên soạn về phát âm, xem Wikipedia:Cẩm nang biên soạn/Phát âm.

Đối với mỗi ký hiệu IPA, một ví dụ tiếng Anh sẽ được đưa ra nếu có thể; ở đây "RP" là viết tắt của Received Pronunciation (Cách phát âm được thừa nhận) được dùng ở Anh còn "GA" là viết tắt của General American (Tiếng Anh Mỹ thông dụng). Các ngôn ngữ nước ngoài được sử dụng để minh họa cho các âm thanh bổ sung thì chủ yếu là những ngôn ngữ có thể quen thuộc nhất với người nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức chuẩntiếng Tây Ban Nha. Đối với các ký tự không có trong bảng mẫu tự, ta sẽ sử dụng các ngôn ngữ phổ biến như Hán ngữ tiêu chuẩn, tiếng Hindustan, tiếng Ả Rập, và tiếng Nga. Đối với các âm vẫn chưa được bao gồm, các ngôn ngữ nhỏ hơn nhưng được phân tích tốt hơn được sử dụng, ví dụ như tiếng SwahiliZulu (đối với nhánh Bantu) hoặc tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (đối với nhánh Turk) cho các ngôn ngữ liên quan.

Cột bên trái hiển thị các ký hiệu như thế này: [a] (listen). Nhấp vào chữ "Nghe" để nghe âm thanh; nhấp vào bản thân ký hiệu đó để đọc bài viết dành riêng với một mô tả và ví dụ đầy đủ hơn từ nhiều ngôn ngữ. Các âm phụ âm được phát âm một lần theo sau một nguyên âm và một lần giữa các nguyên âm.

IPA chính

[sửa | sửa mã nguồn]

Các biểu tượng được sắp xếp bởi sự tương tự với các chữ cái của bảng chữ cái Latinh. Các biểu tượng không giống với bất kỳ chữ cái Latinh nào được đặt ở cuối.

10.1 Edition 2014
IPA Ví dụ Miêu tả
A
[a] (listen) Tiếng Anh RP Hiện Đại: cat

Tiếng Đức: Mann

Tiếng Pháp: gare

Đối với nhiều người nói tiếng Anh, phần đầu tiên của âm thanh ow trong bò. Tìm thấy trong một số phương ngữ của tiếng Anh trong cat hoặc father.
[ä] (listen) Tiếng Quan Thoại (Tiếng Trung): 他 (tā)

Tiếng Anh Mỹ: father

Tiếng Tây Ban Nha: casa

Tiếng Đức: patte

[ɐ] (listen) Tiếng Anh RP: cut

Tiếng Đức: Kaiserslautern

(Trong phiên âm tiếng Anh, [ɐ] thường được viết ⟨ʌ⟩.)
[ɑ] (listen) Tiếng Anh RP: father

Tiếng Đức: pâte

Tiếng Hà Lan: bad

Dutch bad

[ɑ̃] (listen) Tiếng Pháp: Caen, sans, hoặc temps Âm [ɑ] nhưng được mũi hoá.
[ɒ] (listen) Tiếng Anh Canada: cot

Tiếng Ba Tư (Hiện Đại): ف‍‍ارسی (fârsi)

như [ɑ], nhưng với đôi môi hơi tròn.
[ʌ] (listen) Tiếng Anh Mỹ: cut như [ɔ], nhưng không có đôi môi căng tròn. (Khi ⟨ʌ⟩ được sử dụng cho tiếng Anh, nó có thể phiên âm là [ɐ] hoặc [ɜ].)
[æ] (listen) Tiếng Anh RP: cat
B
[b] (listen) Tiếng Anh babble
[ɓ] (listen) Tiếng Swahili bwana

Tiếng Việt: ba hoặc b

Giống như [b] nhưng với âm nuốt (hoặc được hút vào hữu thanh). Hãy xem Các âm hút vào hữu thanh.
[β] (listen) Tiếng Tây Ban Nha: la Bamba hoặc bebida

Tiếng Kinyarwanda: abana (trẻ con)

Giống như [b] nhưng môi không có đóng nhiều.
[ʙ] (listen) Tiếng Nias: simbi [siʙi] (hàm dưới) - id="C" C
[c] (listen) Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: kebap (kebab)

Tiếng Séc: stín (bóng tối) Tiếng Hy Lạp (Hiện Đại): και (và)

Đối với những người nói Tiếng anh, âm [c] sẽ nằm giữa "tune" (RP) và "cute". Đôi khi được dùng thay cho [tʃ] trong các ngôn ngữ như Tiếng Hindi.
[ç] (listen) Tiếng Đức: Ich Giống như âm [c] nhưng phát âm ở "xát" thay vì "tắc". Có một vài người nói Tiếng Anh sẽ có âm na ná với huge.
[ɕ] (listen) Tiếng Trung: 西安 (i'anX)

Tiếng Ba Lan ściana

More y-like than [ʃ]; something like Tiếng Anh she.
[ɔ] (listen) xem dưới O
D
[d] (listen) Tiếng Anh dad
[ɗ] (listen) Swahili Dodoma Like [d] said with a gulp.
[ɖ] (listen) Tiếng Anh Mỹ harder Like [d] with the tongue curled or pulled back.
[ð] (listen) Tiếng Anh the, bathe
[dz] (listen) Tiếng Anh adds, Italian zero
[] (listen) Tiếng Anh judge
[] (listen) Tiếng Ba Lan niewiedź "bear" Like [dʒ], but with more of a y-sound.
[] (listen) Tiếng Ba Lan em "jam" Like [dʒ] with the tongue curled or pulled back.
E
[e] (listen) Tiếng Tây Ban Nha fe; Tiếng Đức clé, Tiếng Đức Klee Similar to Tiếng Anh hey, before the y sets in.
[ɘ] (listen) Tiếng Anh Úc bird
[ə] (listen) Tiếng Anh above, Hindi ठग [ʈʰəɡ] (thug) "thief" (Only occurs in Tiếng Anh when not stressed.)
[ɚ] (listen) Tiếng Anh Mỹ runner
[ɛ] (listen) Tiếng Anh bet
[ɛ̃] (listen) Tiếng Đức Saint-Étienne, vin, main Nasalized [ɛ].
[ɜ] (listen) RP bird (long)
[ɝ] (listen) Tiếng Anh Mỹ bird
F
[f] (listen) Tiếng Anh fun
[ɟ] (listen) xem dưới J
[ʄ] (listen) xem dưới J
G
[ɡ] (listen) Tiếng Anh gag (Should look like . No different from a Latin "g")
[ɠ] (listen) Swahili Uganda Like [ɡ] said with a gulp.
[ɢ] (listen) Like [ɡ], but further back, in the throat. Found in Persian and some Tiếng Ả Rập dialects for /q/, as in Muammar Gaddafi.
[ʒ] (listen) xem dưới Z Tiếng Anh beige.
H
[h] (listen) Tiếng Anh Mỹ house
[ɦ] (listen) Tiếng Anh ahead, when said quickly.
[ʰ] The extra puff of air in Tiếng Anh top [tʰɒp] compared to stop [stɒp], or to Tiếng Đức or Tiếng Tây Ban Nha [t].
[ħ] (listen) Tiếng Ả Rập ‏مُحَمَّدMuhammad Far down in the throat, like [h], but stronger.
[ɥ] (listen) xem dưới Y
[ɮ] (listen) xem dưới L
I
[i] (listen) Tiếng Anh sea, Tiếng Đức ville, Tiếng Tây Ban Nha Valladolid
[ɪ] (listen) Tiếng Anh sit
[ɨ] (listen) Tiếng Nga ты "you" Often used for unstressed Tiếng Anh roses.
J
[j] (listen) Tiếng Anh yes, hallelujah, Tiếng Đức Junge
[ʲ] Tiếng Nga Ленин [ˈlʲenʲɪn] Indicates a sound is more y-like.
[ʝ] (listen) Tiếng Tây Ban Nha cayo (some dialects) Like [j], but stronger.
[ɟ] (listen) Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ gör "see", Czech díra "hole" Between Tiếng Anh dew (RP) and argue. Sometimes used instead for [dʒ] in languages like Hindi.
[ʄ] (listen) Swahili jambo Like [ɟ] said with a gulp.
K
[k] (listen) Tiếng Anh kick, skip
L
[l] (listen) Tiếng Anh leaf
[ɫ] (listen) Tiếng Anh wool
Tiếng Nga малый [ˈmɑɫɨj] "small"
"Dark" el.
[ɬ] (listen) Welsh llwyd [ɬʊɪd] "grey"
Zulu hlala [ɬaːla] "sit"
By touching roof of mouth with tongue and giving a quick breath out. Found in Welsh placenames like Llangollen and Llanelli and Nelson Mandela's Xhosa name Rolihlahla.
[ɭ] (listen) Like [l] with the tongue curled or pulled back.
[ɺ] A flapped [l], like [l] and [ɾ] said together.
[ɮ] (listen) Zulu dla "eat" Rather like [l] and [ʒ], or [l] and [ð], said together.
M
[m] (listen) Tiếng Anh mime
[ɱ] (listen) Tiếng Anh symphony Like [m], but lips touch teeth as they do in [f].
[ɯ] (listen) xem dưới W
[ʍ] (listen) xem dưới W
N
[n] (listen) Tiếng Anh nun
[ŋ] (listen) Tiếng Anh sing, Māori nga
[ɲ] (listen) Tiếng Tây Ban Nha Peña, Tiếng Đức champagne Rather like Tiếng Anh canyon (/nj/ said quickly).
[ɳ] (listen) Hindi वरुण [ʋəruɳ] Varuna Like [n] with the tongue curled or pulled back.
[ɴ] (listen) Castilian Tiếng Tây Ban Nha Don Juan [doɴˈχwan] Like [ŋ], but further back, in the throat.
O
[o] (listen) Tiếng Tây Ban Nha no, Tiếng Đức eau, Tiếng Đức Boden Somewhat reminiscent of Tiếng Anh Mỹ no.
[ɔ] (listen) Tiếng Đức Oldenburg, Tiếng Đức Tiếng Đức Lyon, son Nasalized [ɔ].
[ø] (listen) Tiếng Đức feu, bœufs, Tiếng Đức Goethe Like [e], but with the lips rounded like [o].
[ɵ] (listen) Dutch hut, Tiếng Đức je, Swedish dum Halfway between [o] and [ø]. Similar to [ʊ] but with the tongue slightly more down and front. The Dutch vowel is often transcribed with ⟨ʏ⟩ or ⟨œ⟩, whereas the Tiếng Đức vowel is typically transcribed with ⟨ə⟩.
[œ] (listen) Tiếng Đức bœuf, seul, Tiếng Đức Göttingen Like [ɛ], but with the lips rounded like [ɔ].
[œ̃] (listen) Tiếng Đức brun, parfum Nasalized [œ].
[ɶ] (listen)
[θ] (listen) xem dưới Others
[ɸ] (listen) xem dưới Others
P
[p] (listen) Tiếng Anh pip
Q
[q] (listen) Tiếng Ả Rập ‏قُرْآنQur’ān Like [k], but further back, in the throat.
R
[r] (listen) Tiếng Tây Ban Nha perro, Scots borrow "Rolled R". (Often used for other rhotics, such as Tiếng Anh [ɹ], when there's no ambiguity.)
[ɾ] (listen) Tiếng Tây Ban Nha pero, Tagalog daliri, Malay kabar, Tiếng Anh Mỹ kitty/kiddie "Flapped R".
[ʀ] (listen) Dutch rood and Tiếng Đức rot (some speakers) A trill in the back of the throat. Found for /r/ in some conservative registers of Tiếng Đức.
[ɽ] (listen) Hindi साड़ी [sɑːɽiː] "sari" Like flapped [ɾ], but with the tongue curled back.
[ɹ] (listen) RP borrow
[ɻ] (listen) Tiếng Quan Thoại 人民日报 Rénmín Rìbào "People's Daily", Tiếng Anh Mỹ borrow, butter Like [ɹ], but with the tongue curled or pulled back, as pronounced by many Tiếng Anh speakers.
[ʁ] (listen) Tiếng Đức Paris, Tiếng Đức Riemann Said back in the throat, but not trilled.
S
[s] (listen) Tiếng Anh sass
[ʃ] (listen) Tiếng Anh shoe
[ʂ] (listen) Tiếng Quan Thoại 少林 (Shàolín), Tiếng Nga Пушкин (Pushkin) Acoustically similar to [ʃ], but with the tongue curled or pulled back.
T
[t] (listen) Tiếng Anh tot, stop
[ʈ] (listen) Hindi ठग [ʈʰəɡ] (thug) "thief" Like [t], but with the tongue curled or pulled back.
[ts] (listen) Tiếng Anh cats, Tiếng Nga царь tsar
[] (listen) Tiếng Anh church
[] (listen) Tiếng Quan Thoại 北京 Běijīng, Tiếng Ba Lan ciebie "you" Like [tʃ], but with more of a y-sound.
[] (listen) Tiếng Quan Thoại 真正 zhēnzhèng, Tiếng Ba Lan czas Like [tʃ] with the tongue curled or pulled back.
U
[u] (listen) Tiếng Anh Mỹ food, Tiếng Đức vous "you", Tiếng Đức Schumacher
[ʊ] (listen) Tiếng Anh foot, Tiếng Đức Bundesrepublik
[ʉ] (listen) Tiếng Anh Úc food (long) Like [ɨ], but with the lips rounded as for [u].
[ɥ] (listen) xem dưới Y
[ɯ] (listen) xem dưới W
V
[v] (listen) Tiếng Anh verve
[ʋ] (listen) Hindi वरुण [ʋəruɳə] "Varuna" Between [v] and [w]. Used by some Tiếng Đứcs and Tiếng Ngas for v/w, and by some speakers of British Tiếng Anh for r.
[ɤ] (listen) xem dưới Y
[ɣ] (listen) xem dưới Y
[ʌ] (listen) xem dưới A
W
[w] (listen) Tiếng Anh wow
[ʷ] Indicates a sound has lip rounding, as in Tiếng Anh rain
[ʍ] (listen) what (some dialects) like [h] and [w] said together
[ɯ] (listen) Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ kayık "caïque", Scottish Gaelic gaol Like [u], but with the lips flat; something like [ʊ].
[ɰ] (listen) Tiếng Tây Ban Nha agua
X
[x] (listen) Scottish Tiếng Anh loch, Tiếng Đức Bach, Tiếng Nga хороший [xɐˈroʂɨj] "good", Tiếng Tây Ban Nha joven between [k] and [h]
[χ] (listen) northern Standard Dutch Scheveningen, Castilian Tiếng Tây Ban Nha Don Juan [doɴˈχwan] Like [x], but further back, in the throat. Some Tiếng Đức and Tiếng Ả Rập speakers have [χ] for [x].
Y
[y] (listen) Tiếng Đức rue, Tiếng Đức Bülow Like [i], but with the lips rounded as for [u].
[ʏ] (listen) Tiếng Đức Düsseldorf Like [ɪ], but with the lips rounded as for [ʊ].
[ɣ] (listen) Tiếng Ả Rập ‏غَالِيghālī and Swahili ghali "expensive", Tiếng Tây Ban Nha suegro Sounds rather like Tiếng Đức [ʁ] or between [ɡ] and [h].
[ɤ] (listen) Tiếng Quan Thoại 河南 Hénán, Scottish Gaelic taigh Like [o] but without the lips rounded, something like a cross of [ʊ] and [ʌ].
[ʎ] (listen) Italian tagliatelle Like [l], but more y-like. Rather like Tiếng Anh volume.
[ɥ] (listen) Tiếng Đức lui Like [j] and [w] said together.
Tiếng Anh vision, Tiếng Đức journal
[ʑ] (listen) old-styled Tiếng Nga позже [ˈpoʑːe] "later", Tiếng Ba Lan źle More y-like than [ʒ], something like beigey.
[ʐ] (listen) Tiếng Nga жир "fat" Like [ʒ] with the tongue curled or pulled back.
[ɮ] (listen) xem dưới L
Others
[θ] (listen) Tiếng Anh thigh, bath
[ɸ] (listen) Tiếng Nhật 富士 [ɸɯdʑi] Fuji, Māori [ˌɸaːɾeːˈnuiː] wharenui Like [p], but with the lips not quite touching
[ʔ] (listen) Tiếng Anh uh-oh, Hawaii, Tiếng Đức die Angst The 'glottal stop', a catch in the breath. For some people, found in button [ˈbʌʔn̩], or between vowels across words: Deus ex machina [ˌdeɪəsˌʔɛksˈmɑːkɪnə]; in some nonstandard dialects, in a apple [əˈʔæpl̩].
[ʕ] (listen) Tiếng Ả Rập ‏عَرَبِيّʻarabī "Tiếng Ả Rập" A light sound deep in the throat.
[ǀ] (listen) Tiếng Anh tsk-tsk! or tut-tut!, Zulu icici "earring" (The Tiếng Anh click used for disapproval.) Several distinct sounds, written as digraphs, including [kǀ], [ɡǀ], [ŋǀ]. The Zimbabwean MP Ncube has this click in his name, as did Cetshwayo.
[ǁ] (listen) Tiếng Anh tchick! tchick!, Zulu ixoxo "frog" (The Tiếng Anh click used to urge on a horse.) Several distinct sounds, written as digraphs, including [kǁ], [ɡǁ], [ŋǁ]. Found in the name of the Xhosa.
[ǃ] (listen) Zulu iqaqa "polecat" (The Tiếng Anh click used to imitate the trotting of a horse.) A hollow popping sound, like a cork pulled from a bottle. Several distinct sounds, written as digraphs, including [kǃ], [ɡǃ], [ŋǃ].
[ʘ] (listen) ǂ’Amkoe ʘoa "two" Like a kissing sound.
[ǂ] (listen) Khoekhoe ǂgā-amǃnâ [ǂààʔám̀ᵑǃã̀ã̀] "to put in the mouth" Like an imitation of a chewing sound.

Marks added to letters

[sửa | sửa mã nguồn]

Several marks can be added above, below, before or after letters. These are here shown on a carrier letter such as the vowel a. A more complete list is given at International Phonetic Alphabet § Diacritics and prosodic notation.

Symbol Example Description
Signs above a letter
[ã] Tiếng Đức vin blanc [vɛ̃ blɑ̃] "white wine" A nasal vowel, as with a Texas twang.
[ä] Tiếng Bồ Đào Nha vá [vä] "go" A central vowel pronounced with the tongue position in the middle of the mouth; neither forward nor back.
Signs below a letter
[a̯] Tiếng Anh cow [kʰaʊ̯], koi [kʰɔɪ̯] This vowel does not form a syllable of its own, but runs into the vowel next to it. (In Tiếng Anh, the diacritic is generally left off: [kaʊ].)
[n̥] Tiếng Anh boy [b̥ɔɪ̯], doe [d̥oʊ̯]. Sounds like a loud whisper; [n̥] is like a whispered breath through the nose. [l̥] is found in Tibetan Lhasa.
[n̩] Tiếng Anh button A consonant without a vowel. (Tiếng Anh [n̩] is often transcribed /ən/.)
[d̪] Tiếng Tây Ban Nha dos, Tiếng Đức deux The tongue touches the teeth more than it does in Tiếng Anh.
Signs next to a letter
[kʰ] Tiếng Anh come Aspirated consonant, pronounced with a puff of air. Similarly [tʰ pʰ tsʰ tʃʰ tɕʰ].
[k’] Zulu ukuza "come" Ejective. Like a popped [k], pushed from the throat. Similarly [tʼ pʼ qʼ tʃʼ tsʼ tɬʼ].
[aː] Tiếng Anh shh! [ʃː] Long. Often used with Tiếng Anh vowels or diphthongs: Mayo /ˈmeːoː/ for [ˈmeɪ̯ɜʊ̯], etc.
[aˑ] RP caught [ˈkʰɔˑt] Semi-long. (Although the vowel is different, this is also longer than cot [ˈkʰɒt].)
[ˈa] pronunciation
[pɹ̥əʊ̯ˌnɐnsiˈeɪʃn̩]
Main stress. The mark denotes the stress of the following syllable.
[ˌa] Weaker stress. The mark denotes the stress of the following syllable.
[.] Tiếng Anh courtship [ˈkɔrt.ʃɪp] Syllable break. (this is often redundant and therefore left off)

Chân đế

[sửa | sửa mã nguồn]

Hai loại dấu ngoặc thường được sử dụng để đính kèm bản phiên âm trong IPA:

 • / Chém / chỉ ra âm thanh được phân biệt là đơn vị cơ bản của từ trong ngôn ngữ của người bản ngữ; chúng được gọi là âm vị . Thay đổi các ký hiệu giữa các dấu gạch chéo này sẽ thay đổi danh tính của từ hoặc tạo ra vô nghĩa. Ví dụ, do không có sự khác biệt có ý nghĩa đối với người bản ngữ giữa hai âm được viết bằng chữ L trong các từ ru ngủ, nên chúng được coi là cùng một âm vị, và do đó, bằng cách sử dụng dấu gạch chéo, chúng được đưa ra cùng một ký hiệu trong IPA: / ˈLʌlz / . Tương tự, tiếng Tây Ban Nha la bamba được phiên âm theo âm vị với hai trường hợp của cùng một âm b, / la bamba /, mặc dù thực tế là chúng có âm thanh khác với người nói tiếng Anh. Do đó, một người đọc không quen thuộc với ngôn ngữ trong câu hỏi có thể không biết làm thế nào để giải thích các phiên âm này hẹp hơn.
 • [Dấu ngoặc vuông] biểu thị chất lượng ngữ âm hẹp hơn hoặc chi tiết hơn của cách phát âm, không tính đến các tiêu chuẩn của ngôn ngữ mà ngôn ngữ đó thuộc về ngôn ngữ; do đó, các phiên âm như vậy không liên quan đến việc liệu các âm thanh khác nhau trong cách phát âm có thực sự đáng chú ý hay phân biệt được với người bản ngữ của ngôn ngữ hay không. Trong dấu ngoặc vuông là những gì người nước ngoài không biết cấu trúc của ngôn ngữ có thể nghe như các đơn vị âm thanh riêng biệt. Ví dụ, các từ ru ngủ trong tiếng Anh có thể được phát âm theo một phương ngữ cụ thể cụ thể hơn là [ˈlɐɫz], với các chữ cái L khác nhau ở đầu và cuối. Điều này có thể rõ ràng đối với những người nói ngôn ngữ phân biệt âm thanh [l] và[ɫ] . Tương tự như vậy, tiếng Tây Ban Nha la bamba (phát âm không có tạm dừng) có hai âm b khác nhau đến tai người nước ngoài hoặc nhà ngôn ngữ học [[amba] Mặc dù một người nói tiếng Tây Ban Nha bản địa có thể không nghe được. Bỏ hoặc thêm chi tiết như vậy không tạo ra sự khác biệt cho danh tính của từ, nhưng giúp phát âm chính xác hơn.

Một loại khung thứ ba thỉnh thoảng được nhìn thấy:

 • // dấu gạch chéo kép // hoặc | pipe | (hoặc đôi khi các quy ước khác) cho thấy rằng các âm thanh kèm theo là các cấu trúc lý thuyết không thực sự được nghe. (Đây là một phần của hình thái học .) Ví dụ, hầu hết các nhà ngữ âm học cho rằng các -s ở cuối động từ, xuất hiện dưới dạng / s / trong các cuộc nói chuyện / tɔːks / hoặc như / z / trong các bài hát ru /lʌlz/, có một hình thức cơ bản. Nếu họ quyết định hình thức này là một s, họ sẽ viết nó // s // (hoặc | s |) để khẳng định rằng âm vị / tɔːks / và / lʌlz / về cơ bản là // tɔːks // và // lls //bên dưới Nếu họ quyết định về cơ bản thì đó là cái sau, // z //, họ sẽ phiên âm những từ này // tɔːkz // và // llz // .

Cuối cùng,

 • Angle ngoặc⟩ được sử dụng để đặt chính tả, cũng như chuyển ngữ từ các tập lệnh không phải là tiếng Latinh. Do đó lulls⟩, ⟨la bamba⟩, chữ a⟩. Dấu ngoặc góc không được hỗ trợ bởi tất cả các phông chữ, do đó, một mẫu {{ ngoặc vuông }} (phím tắt {{ angbr }}) được sử dụng để đảm bảo khả năng tương thích tối đa. (Nhận xét ở đó nếu bạn gặp vấn đề.)

Vấn đề kết xuất

[sửa | sửa mã nguồn]

IPA typeface support is increasing, and is now included in several typefaces such as the Times New Roman versions that come with various recent computer operating systems. Diacritics are not always properly rendered, however. IPA typefaces that are freely available online include Gentium, several from the SIL (such as Charis SIL, and Doulos SIL), Dehuti, DejaVu Sans, and TITUS Cyberbit, which are all freely available; as well as commercial typefaces such as Brill, available from Brill Publishers, and Lucida Sans Unicode and Arial Unicode MS, shipping with various Microsoft products. These all include several ranges of characters in addition to the IPA. Modern Web browsers generally do not need any configuration to display these symbols, provided that a typeface capable of doing so is available to the operating system.

Particularly, the following symbols may be shown improperly depending on your font:

G đuôi móc

Hai chữ dưới đây tương tự nhau nếu thiết bị hiển thị đúng:

ɡ

Nếu bạn thấy chữ thay vì g đuôi móc không viết hoa ở hộp bên trái, thiết bị của bạn có lẽ đang mắc phải lỗi phông MS Reference Sans Serif; trong trường hợp đó hãy thay cài đặt phông.

Phông chữ hiện tại của bạn hiển thị: [ɡ],

và trong một số phông khác:

Chữ ghép OE viết hoa nhỏ

Trên các hệ điều hành macOS, iOS, và iPadOS, ⟨ɶ⟩, viết hoa thu nhỏ và đại diện cho nguyên âm tròn môi trước mở, có thể sẽ hiện thị giống như ⟨œ⟩, không viết hoa và đại diện cho nguyên âm làm tròn trước gần mở. Điều này có thể xảy ra khi sử dụng phông Helvetica (phông chữ mà người dùng Apple thấy trên desktop) nhưng không xảy ra khi sử dụng phông San Francisco (phông chữ mà người dùng Apple thấy trên di động) phiên bản iOS/iPadOS 16.

Chữ chi Hy Lạp

Một số thiết bị Android hiển thị ⟨χ⟩, còn gọi là chữ chi Hy Lạp, biểu diễn âm xát tiểu thiệt vô thanh, giống hệt như ⟨x⟩ biểu diễn âm xát ngạc mềm vô thanh:

Chữ R nhỏ ngược viết hoa

Phông San Francisco của Apple có một lỗi phần mềm hiển thị ⟨ʁ⟩, biểu diễn âm xát tiểu thiệt hữu thanh, như chữ R lật ⟨⟩.

Thanh nối

The tie bar is intended to cover both letters of an affricate or doubly articulated consonant. However, if your browser uses Arial Unicode MS to display IPA characters, the following incorrectly formed sequences (letter, letter, tie bar) may look better than the correct order (letter, tie bar, letter) due to a bug in that font:

ts͡, tʃ͡, tɕ͡, dz͡, dʒ͡, dʑ͡, tɬ͡, kp͡, ɡb͡, ŋm͡.

Here is how the proper configuration displays in your default IPA font:

t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m,

and in several other fonts:

 • Arial: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Arial Unicode MS: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Biolinum: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Bitstream Cyberbit: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Cambria: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Calibri: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Charis SIL: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Chrysanthi: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Code2000: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • DejaVu Sans: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Doulos SIL: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Everson Mono: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Gentium: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • GentiumAlt: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Gentium Plus: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Helvetica: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Helvetica Neue: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Hiragino Kaku Gothic: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Linux Libertine: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Lucida Grande: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Lucida Sans: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Matrix: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Quivira: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • STIX: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Segoe UI: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Times New Roman: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • TITUS Cyberbit Basic: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
 • Unifont: t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ, t͡ɕ, d͡ʑ, t͡ɬ, k͡p, ɡ͡b, ŋ͡m
Ngoặc góc

Dấu ngoặc góc thật sự, ⟨ ⟩, không được hỗ trợ bởi nhiều phông phổ thông. Thiết bị của bạn đang hiển thị như sau:

⟨...⟩ (chưa định dạng)
⟨...⟩ (phông IPA mặc định)
⟨...⟩ (phông Unicode mặc định),

và trong một số phông khác:

Computer input using on-screen keyboard

[sửa | sửa mã nguồn]

Online IPA keyboard utilities are available and they cover a range of IPA symbols and diacritics:

[sửa | sửa mã nguồn]