Khác biệt giữa các bản “Nguồn nhân lực”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(Tạo với bản dịch của trang “Human resources”)
 
{{Quản trị kinh doanh}}
 
'''Nguồn nhân lực''' là những người tạo nên [[Workforce|lực lượng lao động]] của một [[tổ chức]] , [[Business sector|khu vực kinh doanh]] hoặc [[Kinh tế|nền kinh tế]] . " [[Human capital|Vốn con người]] " đôi khi được sử dụng đồng nghĩa với "nguồn nhân lực", mặc dù vốn con người thường đề cập đến hiệu ứng hẹp hơn (nghĩa là kiến thức mà các cá nhân thể hiện và [[tăng trưởng kinh tế]] ). Tương tự, các thuật ngữ khác đôi khi được sử dụng bao gồm '''nhân lực''' , '''tài năng''' , '''lao động''' , '''nhân sự''' hoặc đơn giản là '''con người''' .
 

Trình đơn chuyển hướng