Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Có cổ phần Tran Duc
(Tran Duc)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Có cổ phần Tran Duc)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Các Công ty xây lắp, thương mại, bưu chính viễn thông===
* Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 1 Tran Duc sn 22/05/1990
* Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 2 Tran Duc
* Công ty truyền thông H.D.G Việt Nam (ADSL VNPT)
* Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông - TELCOM
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng