Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Quy chế biểu quyết”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#{{yk}} Quy chế đã có đồng thuận sửa đổi và bỏ chương điều theo đồng thuận của cộng đồng, vì vậy không nên lấy bản cũ Quy chế làm tham chiếu [https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt/S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i_Quy_ch%E1%BA%BF_bi%E1%BB%83u_quy%E1%BA%BFt]. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 10:20, ngày 21 tháng 9 năm 2020 (UTC)
#:Đã sửa lại. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]]
#{{yk}} Câu "...số phiếu cần thiết để kết luận trong 30 ngày" có vấn đề về logic, như câu đấy thì trong 30 ngày thì có kết luận, còn sau 30 ngày thì không có kết luận? [[User:MeigyokuThmn|'''Meigyoku&nbsp;Thmn''']] ([[User talk:MeigyokuThmn|💬🧩]]) 11:28, ngày 22 tháng 9 năm 2020 (UTC)
 
==Tham khảo==

Trình đơn chuyển hướng