Dzo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Một dzo (Tây Tạng མཛོ་ mdzo) (cũng được đánh vần zo, zho và dzho) là một con lai giữa bò cái và gia súc. Từ dzo về mặt kỹ thuật đề cập đến một loài lai đực, trong khi một con cái được gọi là dzomo hay zhom. Ở Mông Cổ, nó được gọi là khainag (хайнаг). Ngoài ra còn có thuật ngữ tiếng Anh của yattle,[1] một sự kết hợp của từ yak và bò, cũng như yakow[2][3], một sự kết hợp của từ yak và bò. 

Dzomo có thể sinh con (hoặc, màu nâu) trong khi dzo vô sinh. Vì chúng là một kết quả của hiện tượng di truyền lai của sự lai tạo (sức mạnh lai), chúng lớn hơn và mạnh hơn bò và bò cái từ khu vực.[4] Tại Mông Cổ và Tây Tạng, khainags được cho là có năng suất cao hơn so với gia súc hoặc gia súc cả về sản lượng sữa lẫn thịt.  Dzo còn trở thành động vật chở đồ cho những chuyến di chuyển tới chân núi Everest.[5][6]

Dzomo có thể được trở lại qua. Kết quả là, rất nhiều yak tinh khiết hoặc gia súc nguyên chất có thể mang vật liệu di truyền của nhau. Ở Mông Cổ và Tây Tạng, kết quả của một khainag vượt qua bò đực hoặc bò cái yak được gọi là ortoom (ba phần tư) và ortoom vượt qua bò cái trong nước hoặc yak bull kết quả trong một usan güzee (một thứ tám- nuôi).[7]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bovid hybrid
  • Yakalo, a yak/buffalo (American bison) hybrid

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Mummolo, Jonathan (ngày 11 tháng 8 năm 2007). “Yattle What?”. The Washington Post. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2017. Mentzer, who grew up farming in Loudoun County, and his partner, Jim Dumbrell, a retired British oil and gas pipeline consultant, are breeding yattle -- a cross between cows and yaks. 
  2. ^ . doi:10.17226/19514 https://www.nap.edu/catalog/19514/little-known-asian-animals-with-a-promising-economic-future.  |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)|tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  3. ^ . ISBN 085199430X http://www.cabi.org/bookshop/book/9780851994307.  |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)|tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  4. ^ . ISBN 978-0-444-52962-6 https://books.google.com/books?id=Ar8gTSpyK8sC.  |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)|tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  5. ^ Bataagiin Bynie: Mongolia: The Country Refort (sic!) On Animal Genetic Resources, Ulaanbaatar 2002, p. 11
  6. ^ . ISBN 0-7865-2260-7.  |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)|tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  7. ^ Takase Hisabumi, Kh. Tumennasan et al., Fertility Investigation in F1 Hybrid and Backcross Progeny of Cattle (Bos taurus) and Yak (B. gruniens) in Mongolia.: II. Little variation in gene products studied in male sterile and fertile animals, in: Niigata journal of health and welfare Vol.2, No.1, pp. 42-52