Thành viên:Cube26

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Chào mọi người, mình là thành viên mới của Wikipedia

  Thành viên này đang làm một công việc khá nặng nhọc, đó là thêm các mô hình dạng đặc (space-filling model) cho các chất hoá học.


  Dưới đây là danh sách các bài viết mà thành viên này đã sửa đổi (Có thể liệt kê còn thiếu)

  Tên bài viết Số lần sửa đổi (có thể không đúng) Thêm cái gì?
  Vitamin A 2 Thêm hình 3d
  Thiamin 2 Thêm hình 3d
  Niacin 1 Thêm hình 3d
  Hệ thống Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam 1 Thêm 3 liên kết (Nhiệm vụ người mới
  Thành viên:Cube26 16 Những cái gì ở trong bài viết này á
  Acid pantothenic 3 Thêm hình 3d
  Vitamin B6 8 Thêm bản mẫu sơ khai/ bản mẫu sơ khai hoá học

  Thêm hình 3d

  Pyridoxin 1 Đổi định dạng của hình pyridoxin từ .png (hình ảnh) thành dạng .svg (file Vector)

  Có thể xem tất cả các đóng góp sửa đổi của thành viên này tại: Đặc biệt:Đóng góp/Cube26


  Trang dùng để liệt kê tất cả các file mà thành viên này đã đăng trên Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:ListFiles/Cube26&ilshowall=1

  Mọi file mà thành viên này đăng lên Wikipedia Commons đều được cho phép sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào theo giấy phép Creative Commons


  Những ai rảnh thì có thể chỉnh sửa bài viết này để đẹp cho giống những thành viên nổi tiếng trong cộng đồng Wikipedia VN.