Thành viên:NhacNy2412/Danh sách hậu phi Trung Quốc/Nhà Hán/Tây Hán

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tây Hán[sửa | sửa mã nguồn]

Quân chủ Phối ngẫu Bài zh.wikipedia Tên Hán - Việt tương ứng Bài vi.wikipedia
Bài gốc Đổi tên Lý do đổi
Hán Cao Tổ

Lưu Bang

Hiếu Cao Hoàng hậu

Lã Trĩ

吕雉 Lã hậu Lã hậu Lã Hậu Hậu không phải tên riêng
Bạc Cơ 薄姬 Bạc Cơ Bạc phu nhân Bạc Phu nhân Viết hoa tên tước vị
Bạc phu nhân
Thích Phu nhân 戚夫人 Thích Phu nhân Thích phu nhân
Hán Huệ Đế

Lưu Doanh.

Hiếu Huệ hoàng hậu

Trương Yên

孝惠張皇后 Hiếu Huệ Trương

Hoàng hậu

Trương Yên (Hoàng hậu) Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu
Hiếu Huệ Trương hoàng hậu
Trương Yên (Hoàng hậu)
Hán Tiền Thiếu Đế

Lưu Hồng

Lã Hoàng hậu 呂皇后 (西漢後少帝) Lã Hoàng hậu

(Tây Hán Hậu Thiếu Đế)

Lã hoàng hậu (Lưu Hồng)
Hán Văn Đế

Lưu Hằng.

Đại vương hậu 代王王后 Đại vương Vương hậu Đại vương hậu (Hán Văn Đế)
Đậu hoàng hậu

Đậu Y Phòng

孝文竇皇后 Hiếu Văn Đậu Hoàng hậu Hiếu Văn Đậu hoàng hậu Đậu hoàng hậu (Hán Văn Đế)
Thận phu nhân 慎夫人 Thận Phu nhân
Hán Cảnh Đế

Lưu Khải

Bạc Hoàng hậu

Bạc Chí

孝景薄皇后 Hiếu Cảnh Bạc Hoàng hậu Bạc hoàng hậu (Hán Cảnh Đế)
Vương Hoàng hậu

Vương Chí

孝景王皇后 Hiếu Cảnh Vương Hoàng hậu Vương Chí Hiếu Cảnh Vương Hoàng hậu Correct posthumous title
Hiếu Cảnh Vương hoàng hậu
Vương hoàng hậu (Hán Cảnh Đế) Di dời thụy hiệu
Lịch Cơ 栗姬 Lịch Cơ Lịch Cơ (Hán Cảnh Đế) Lịch Cơ Bài Consort Li (Jing) trong tiếng Anh để phân biệt với các phi tử có bính âm họ là Li khác, không phải để phân biệt với các "Lịch cơ" khác
Hán Vũ Đế

Lưu Triệt

Trần Hoàng hậu

Trần A Kiều

孝武陈皇后 Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu Trần Kiều Hiếu Vũ Trần Hoàng hậu Trần Kiều là tên trong tiểu thuyết
Trần A Kiều
Vệ Hoàng hậu

Vệ Tử Phu

卫子夫 Vệ Tử Phu Vệ Tử Phu
Lý Phu nhân 孝武李夫人 Hiếu Vũ Lý Phu nhân Lý phu nhân Hiếu Vũ hoàng hậu (Hán Vũ Đế) Nhiều Lý phu nhân
Lý phu nhân (Hán Vũ Đế) Phổ biến hơn
Câu Dặc phu nhân 趙婕妤 Triệu Tiệp dư Triệu tiệp dư Triệu Tiệp Dư Chính tả
Triệu Tiệp dư (Hán Vũ Đế)
Hán Chiêu Đế

Lưu Phất Lăng

Thượng Quan Hoàng hậu 孝昭皇后 Thượng Quang Hoàng hậu Hiếu Chiêu hoàng hậu Hiếu Chiêu Thượng Quan hoàng hậu Đề xuất đổi thành Thượng Quang Hoàng hậu vì chưa có Hoàng hậu cùng họ
Thượng Quan hoàng hậu (Hán Chiêu Đế)
Hán Tuyên Đế

Lưu Tuân

Cung Ai Hoàng hậu

Hứa Bình Quân

许平君 Hứa Bình Quân Hứa Bình Quân Cung Ai Hứa hoàng hậu
Hứa Bình Quân
Hoắc Hoàng hậu

Hoắc Thành Quân

霍成君 Hoắc Thành Quân Hoắc Thành Quân
Vương Hoàng hậu 孝宣王皇后 Hiếu Tuyên Vương Hoàng hậu Hiếu Tuyên Vương hoàng hậu Vương hoàng hậu (Hán Tuyên Đế)
Hiếu Tuyên Vương hoàng hậu Tuân theo lễ giáo, phong tục kỵ Húy hoàng tộc
Vương hoàng hậu (Hán Tuyên Đế)
Hán Nguyên Đế

Lưu Thích

Vương Hoàng hậu

Vương Chính Quân

王政君 Vương Chính Quân Vương Chính Quân
Phó Chiêu nghi 傅昭儀 Phó Chiêu nghi Phó Chiêu nghi Phó chiêu nghi (Hán Nguyên Đế)
Phùng Chiêu nghi

Phùng Viện

馮媛 Phùng Viện Phùng Viện
Vương Chiêu Quân 王昭君 Vương Chiêu Quân Chiêu Quân Vương Chiêu Quân Thống nhất tên với các wiki khác
Hán Thành Đế

Lưu Ngao

Hứa Hoàng hậu 孝成许皇后 Hiếu Thành Hứa Hoàng hậu Hiếu Thành Hứa hoàng hậu Hứa hoàng hậu (Hán Thành Đế)
Triệu Hoàng hậu

Triệu Phi Yến

赵飞燕 Triệu Phi Yến Triệu Phi Yến
Triệu Chiêu nghi

Triệu Hợp Đức

赵昭仪 Triệu Hợp Đức Triệu Hợp Đức
Ban Tiệp dư 班婕妤 Ban Tiệp dư Ban Tiệp dư Ban tiệp dư tiệp dư chỉ là chức vụ (như hoàng hậu, quý phi...) không phải là tên riêng
Ban Tiệp dư
Ban tiệp dư
Hán Ai Đế

Lưu Hân

Phó hoàng hậu

Phó Đại Quân

孝哀傅皇后 Hiếu Ai Phó Hoàng hậu Hiếu Ai Phó hoàng hậu Phó Đại Quân
Hiếu Ai Phó hoàng hậu
Phó hoàng hậu
Hán Bình Đế

Lưu Khản

Hiếu Bình Vương Hoàng hậu 孝平王皇后 Hiếu Bình Vương Hoàng hậu Vương hoàng hậu (Hán Bình Đế)