Vịnh Saint Lawrence

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Vịnh Saint Lawrence

Vịnh Saint Lawrencecửa sông lớn nhất thế giới, đây là cửa thoát của ngũ đại hồ của Bắc Mỹ thông qua sông Saint Lawrence đổ ra Đại Tây Dương. Vùng biển bao phủ diện tích bề mặt khoảng 236 000 km2 và chứa 35000 km3 nước. Nó nối với Đại Tây Dương thông qua eo Cabot và eo Belle Isle.