Wikipedia:Danh hiệu hoàng gia Wikipedia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Wikipedia-logo.png Danh hiệu hoàng gia Wikipedia
Emperor of the year.png Wikipedia:Wikipedia emperor of the year
*King of Featured content.png King of Featured Article
*King of Good Article.png King of Good Article
*King of Featured List.png King of Featured List
*King of DYK.png King of DYK
*King of News.png King of News
Wikipedia-logo.png Danh hiệu hoàng gia Wikipedia

Danh hiệu hoàng gia Wikipedia là danh hiệu thi đua được trao cho các thành viên đứng đầu wikipedia về đóng góp cho nội dung chất lượng hàng năm, cùng các nội dung khác. Đây là chương trình xem xét đánh giá thường niên của wikipedia để vinh danh thành viên cống hiến nhiều nhất cho nội dung chất lượng, đồng thời tạo động lực ganh đua cho các thành viên.

Toàn bộ chương trình là Xét tuyển chứ không phải Thi tuyển.

Các danh hiệu sẽ không Việt hóa mà giữ lại tiếng Anh - ngôn ngữ quốc tế, làm mô hình mẫu cho các wikipedia khác.

Các danh hiệu King/Queen[sửa mã nguồn]

 1. Danh hiệu King of Featured Article hay King of FA sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho mục Bài viết chọn lọc. Gồm :
  1. King of Featured Article All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều Bài viết chọn lọc nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Featured Article {năm}: trao cho ai có nhiều bài Bài viết chọn lọc nhất {năm}
 2. Danh hiệu King of Good Article hay King of GA sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho mục Bài viết tốt. Gồm :
  1. King of Good Article All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều bài Bài viết tốt nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Good Article {năm}: trao cho ai có nhiều bài Bài viết tốt nhất {năm}
 3. Danh hiệu King of Featured List hay King of FL sẽ trao cho ai có nhiều đóng góp nhất cho Danh sách chọn lọc. Gồm :
  1. King of Featured List All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều Danh sách chọn lọc nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Featured List {năm}: trao cho ai có nhiều Danh sách chọn lọc nhất {năm}
 4. Danh hiệu King of DYK hay King of DYK là danh hiệu trao cho thành viên có nhiều đóng góp nhất cho mục Bạn có biết.
  1. King of Did You Know All Time (toàn thời gian): trao cho ai có nhiều bài bạn có biết? nhất wiki từ xưa tới nay
  2. King of Did You Know {năm}: trao cho ai có nhiều bài BCB nhất {năm}
 5. Danh hiệu King of News

Nếu thành viên là nữ các danh hiệu sẽ dùng từ Queen.

Danh hiệu Emperor/Empress[sửa mã nguồn]

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year chỉ tính trong mỗi năm một lần, không tính toàn thời gian. Đạt được danh hiệu này yêu cầu ứng viên phải đạt một trong ba danh hiệu sau, như điều kiện đầu tiên.

 • King of Featured Article
 • King of Good Article
 • King of Featured List

Thiếu việc đạt ít nhất 1 danh hiệu King sẽ không đủ điều kiện xét tuyển vòng trong. Người đạt được danh hiệu King sẽ được cộng điểm:

 • King of Featured Article: 250 điểm
 • King of Good Article: 100 điểm
 • King of Featured List: 80 điểm

Nếu thành viên cùng lúc đạt 3 danh hiệu King sẽ trở thành Wikipedia emperor of the year

Nếu trong một năm chỉ có duy nhất một King, việc cạnh tranh không diễn ra vẫn cần xét điểm tối thiểu King duy nhất đó là 750 điểm (= điểm 5 BVCL), đó là số điểm ít nhất để ghi nhận mức đóng góp.

Nếu thành viên là nữ thì sẽ đổi thành Wikipedia empress of the year.

Riêng King of Did You KnowKing of News không liên quan danh hiệu Emperor, nhằm để cho các ứng viên tập trung hơn vào viết bài thể loại chất lượng, đồng thời khuyến khích mọi thành viên khác không đủ điều kiện ứng cử viên có thể theo đuổi một giải thưởng riêng. Đây là các Danh hiệu riêng biệt.

Các danh hiệu khác[sửa mã nguồn]

Là những danh hiệu vinh danh các đóng góp của thành viên khác đối với những công việc khác trên wikipedia.

Knight of Royal[sửa mã nguồn]

Knight of Royal (Hiệp sĩ hoàng gia) là danh hiệu trao tặng cho thành viên wikipedia có đóng góp.

Silver Knight

Silver Knight (Hiệp sĩ Bạc) vinh danh thành viên đóng góp chống phá hoại tích cực.

Gold Knight

Gold Knight (Hiệp sĩ Vàng) vinh danh thành viên đóng góp chống phá hoại tích cực, thường xuyên, hầu như toàn thời gian.

Hệ thống[sửa mã nguồn]

Emperor/Empress[sửa mã nguồn]

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy
Danh hiệu = Tên thành viên + the Great Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Emperor of the year.png Phải trên 3 năm hoạt động wikipedia, hơn 7.000 sửa đổi. Không xét trong năm, mà xét toàn thời gian, phải có trên 24 BVCL, 24 DSCL, 24 BVT. (Người thế này có lẽ chỉ có trong truyền thuyết wikipedia)
1 Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Emperor of the year.png Phải trên 3 năm hoạt động wikipedia, hơn 5.000 sửa đổi. Xem xét: Emperor of the year chỉ có 1 người duy nhất và phải thắng xét tuyển tất cả ứng cử viên

King of Featured Article[sửa mã nguồn]

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL, BCB không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
King of Featured content.png Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 5.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 BVCL. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
Viceroy of Featured Article.png Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước Grand Duke of Featured Article.png Phải trên 2 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
V Prince,
Princess
Vương công/Thân vương Prince of Featured Article.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVCL
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước Duke of Featured Article.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước Marquess of Featured Article.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước Count of Featured Article.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVCL
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước Viscount of Featured Article.png Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVCL
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước Baron of Featured Article.png Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVCL

King of Good Article[sửa mã nguồn]

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng/Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL, BCB không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
King of Good Article.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 BVT. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
Viceroy of Good Article.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước Grand Duke of Good Article.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
V Prince,
Princess
Vương công/Thân vương Prince of Good Article.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 BVT
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước Duke of Good Article.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước Marquess of Good Article.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước Count of Good Article.png Phải trên 9 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 BVT
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước Viscount of Good Article.png Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 700 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVT
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước Baron of Good Article.png Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 BVT

King of Featured List[sửa mã nguồn]

Thứ bậc Tiếng Anh Tiếng Việt Biểu tượng Yêu cầu ứng viên Yêu cầu tích lũy trong năm
I Emperor,
Empress
Hoàng đế,
Nữ hoàng / Hoàng hậu
Không King là cao nhất không có Emperor. Emperor là danh hiệu duy nhất trên wikipedia xét chung BVT, BVCL, DSCL, BCB không
II King,
Queen
Quốc vương,
Nữ vương / Vương hậu
King of Featured List.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 4.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 5 DSCL. Chỉ có duy nhất 1 người, những ai thua cuộc ngai Vua sẽ là Phó vương
III Viceroy,
Vicereine
Phó vương,
Phó nữ vương
Viceroy of Featured List.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
IV Grand Duke,
Grand Duchess
Đại công tước / Nữ Đại công tước Grand Duke of Featured List.png Phải trên 1,5 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
V Prince,
Princess
Vương công / Thân vương Prince of Featured List.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 3.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 4 DSCL
VI Duke,
Duchess
Công tước / Nữ công tước Duke of Featured List.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 2.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
VII Marquess,
Marchioness
Hầu tước / Nữ hầu tước Marquess of Featured List.png Phải trên 1 năm hoạt động wikipedia, hơn 1.500 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
VIII Earl/Count,
Countess
Bá tước / Nữ bá tước Count of Featured List.png Phải trên 9 tháng hoạt động wikipedia, hơn 1.000 sửa đổi. Phải có ít nhất 3 DSCL
IX Viscount,
Viscountess
Tử tước / Nữ tử tước Viscount of Featured List.png Phải trên 6 tháng hoạt động wikipedia, hơn 700 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 DSCL
X Baron,
Baroness
Nam tước / Nữ nam tước Baron of Featured List.png Phải trên 3 tháng hoạt động wikipedia, hơn 500 sửa đổi. Phải có ít nhất 2 DSCL

King of DYK[sửa mã nguồn]

King of DYK.png Không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia. Danh hiệu duy nhất được trao cho người có số bài Bạn có biết? nhiều nhất trong năm.

King of News[sửa mã nguồn]

King of News.png Không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia. Danh hiệu duy nhất được trao cho người có số bài Tin tức nhiều nhất trong năm.

Knight of Royal[sửa mã nguồn]

Knight of Royal (Hiệp sĩ hoàng gia) không yêu cầu ứng viên về số năm và số sửa đổi, không có thứ bậc, bất kỳ thành viên nào cũng có thể tham gia.

Silver Knight

Wikipedia Patrulator-ro.png

Gold Knight

RCPatroller Badge.png

Danh sách Wikipedia emperor of the year[sửa mã nguồn]

Triều đại ViWiki thứ nhất

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2007 đang check - - - - truy phong
2008 đang check - - - - truy phong
2009 đang check - - - - truy phong
2010 đang check - - - - truy phong
2011 đang check - - - - truy phong
2012 đang check - - - - truy phong
2013 đang check - - - - truy phong
2014 đang check - - - - truy phong
2015 đang check - - - - truy phong
2016 không có ai - - - - truy phong
2017 không có ai - - - - truy phong
2018 không có ai - - - - truy phong

Triều đại ViWiki thứ hai

Năm Thành viên Danh hiệu Tước vị Tước hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2019 ThiênĐế98 Wikipedia Emperor of the year 2019 Hoàng đế Thiên Đế I External Ornaments of a Cardinal Metropolitan Archbishop.svg 1.750 đ Hoàng đế đầu tiên và cuối cùng cạnh tranh

Triều đại ViWiki thứ ba

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2020 - - - - - vinh danh

Danh sách King of Featured Article[sửa mã nguồn]

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2007 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2008 đang check - - - - truy phong
2009 đang check - - - - truy phong
2010 đang check - - - - truy phong
2011 đang check - - - - truy phong
2012 đang check - - - - truy phong
2013 đang check - - - - truy phong
2014 đang check - - - - truy phong
2015 Dieu2005 King of Featured Article 2015 Khong hinh tu do.svg - Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2016 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2017 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2018 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2019 ThiênĐế98 King of Featured Article 2019 External Ornaments of a Cardinal Metropolitan Archbishop.svg - - cạnh tranh

Danh sách King of Good Article[sửa mã nguồn]

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2013 đang check - - - - truy phong
2014 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2015 đang check - - - - truy phong
2016 Lion tiger leopard
ThiênĐế98
King of Good Article 2016
King of Good Article 2016
Khong hinh tu do.svg
External Ornaments of a Cardinal Metropolitan Archbishop.svg
- đồng 5 bài truy phong
2017 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2018 VMQ123 King of Good Article 2018 Khong hinh tu do.svg - Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2019 ThiênĐế98 King of Good Article 2019 External Ornaments of a Cardinal Metropolitan Archbishop.svg - - cạnh tranh

Danh sách King of Featured List[sửa mã nguồn]

Năm Thành viên Danh hiệu Banner cá nhân Tổng số điểm
Xét tuyển
Ghi chú Hình thức chiến thắng
2009 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2010 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2011 Paris King of Featured List 2011 Khong hinh tu do.svg - Đủ 5 bài: 1, 2, 3, 4, 5 truy phong
2012 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2013 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2014 không có bài
2015 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2016 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2017 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2018 không có ai - - - không ai đủ 5 bài
2019 không có ai - - - không ai đủ 5 bài cạnh tranh

Danh sách King of DYK[sửa mã nguồn]

Stt Thành viên Bannar Danh hiệu Tước vị Tước hiệu Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
01 ThiênĐế98 External Ornaments of a Cardinal Metropolitan Archbishop.svg King of DYK 2019 Thiên Đế I cạnh tranh King đầu tiên
02 Q.Khải E-to-the-i-pi.svg King of DYK - January 2020 Quang Khải cạnh tranh King cuối cùng

Danh sách King of News[sửa mã nguồn]

Stt Thành viên Biểu tượng Danh hiệu Tước vị Tước hiệu Hình thức chiến thắng Ghi chú
-
01 DanGong Khong hinh tu do.svg King of News - January 2020 Vương - cạnh tranh King đầu tiên và cũng là cuối cùng

Danh sách Knight of Royal[sửa mã nguồn]

Silver Knight[sửa mã nguồn]

 • 2019:

Gold Knight[sửa mã nguồn]

 • 2019:

Danh hiệu cho các thành viên khác[sửa mã nguồn]

Năm 2007[sửa mã nguồn]

FA

Năm 2009[sửa mã nguồn]

 • Nad 9xTử tước FL 2009 (2 ds)

Năm 2010[sửa mã nguồn]

 • Nad 9xTử tước FL 2010 (2 ds)

Năm 2011[sửa mã nguồn]

 • PrennTử tước FL 2011 (2 ds)

Năm 2012[sửa mã nguồn]

 • Nad 9xCông tước FL 2012 (3 ds)
 • PqCông tước FL 2012 (3 ds)

Năm 2013[sửa mã nguồn]

 • Phó vương FL 2013 (4 ds)
 • PqPhó vương FL 2013 (4 ds)

Năm 2014[sửa mã nguồn]

GA

Năm 2015[sửa mã nguồn]

FA
FL

Năm 2016 Có [sửa mã nguồn]

FL
GA

Năm 2017 Có [sửa mã nguồn]

FA
FL
GA

Năm 2018 Có [sửa mã nguồn]

FA
GA

Năm 2019 Có [sửa mã nguồn]

FA
 • Mintu Martin, VMQ123, LedinhthangTử tước FA 2019
FL
 • Mintu Martin là Phó vương FL 2019
 • Phattainguyen23 là Công tước FL 2019
 • WTL và Damian Vo là Tử tước FL 2019
GA

Mẫu thống kê[sửa mã nguồn]

Copy toàn bộ phần bên dưới:

Danh hiệu Wikipedia emperor of the year {năm} sẽ được trao cho thành viên có nhiều đóng góp bậc nhất cho nội dung chất lượng và là người chiến thắng cuối cùng của cuộc xét tuyển {năm}.

Dưới đây là thống kê {năm} các đóng góp BVT, BVCL, DSCL và thành viên liên quan. Cập nhật lần cuối ngày ...

Tên "Thống kê viên": {ghi tên}

STT Thành viên Tổng sửa đổi Crystal128-services.svg Bài viết chọn lọc Crystal Clear action bookmark Silver.png Bài viết tốt Text-x-authors Gion.svg Danh sách chọn lọc
-
{tổng số}
- - - -
001 - - - - -
002 - - - - -
003 - - - - -
004 - - - - -
005 - - - - -

Quy trình làm việc[sửa mã nguồn]

 1. Xét tuyển nên không cần gửi thư mời tham gia. Chỉ gửi thư mời kiểm tra
 2. Cập nhật và Kiểm tra số liệu thống kê thường xuyên
 3. Thông báo kết quả cuối năm:
  Nghi thức 1: gửi bảng thông báo chào mừng thành viên chiến thắng. Lấy mẫu ở đây
  Nghi thức 2: icon sẽ được treo ở góc phải bên trên của trang thành viên đạt danh hiệu.

Biểu tượng sẽ trao tặng[sửa mã nguồn]

25px

Code: {{top icon|imagename= |icon_nr=1|width=25|link=:|description= }}

Truyền thống[sửa mã nguồn]

Icon của Danh hiệu Wikipedia emperor of the year sẽ là icon duy nhất trong hệ thống được trao từ emperor năm trước cho emperor năm sau.

Phát triển[sửa mã nguồn]

_Phổ biến ở wiki tiếng Việt.

_Giới thiệu cho WMF.

Xem thêm[sửa mã nguồn]