Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
| native_name = {{noitalics|{{nobold|{{lang|ja|参議院}}}}}}
| transcription_name = ''Sangiin''
| legislature = Tham Nghị viện lần thứ 23
| coa_pic =
| coa-pic =
378

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng