Danh sách Thủ tướng Nhật Bản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản là người đứng đầu cơ quan hành pháp và người đứng đầu của chính phủ Nhật Bản. Tính đến nay, đã có 64 cá nhân giữ chức Nội các Tổng lý Đại thần, và hiện đang là đời thứ 101 tính theo nhiệm kỳ của tất cả cá nhân. Dưới đây là danh sách các vị Nội các Tổng lý Đại thần từ năm 1885 đến nay (tính từ khi Itō Hirobumi nhậm chức vào năm 1885). Chức vụ hiện do Kishida Fumio nắm giữ. Các Thủ tướng đó theo Hiến pháp Minh Trị và sau đó là Hiến pháp 1947 có sự ủy thác của Thiên hoàng. "Các nhiệm vụ bầu cử" được hiển thị dành cho Chúng Nghị viện của Quốc hội và Hoàng gia không được bảo đảm về mặt hiến pháp để có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc bổ nhiệm Thủ tướng.

Thái chính quan[sửa | sửa mã nguồn]

Chức vụ Thái chính quan (太政大臣, Thái chính Đại thần) tương đương chức vụ Thủ tướng sau này. Đó là một chức vụ cũ đã bị xoá bỏ vào thế kỷ 18 phục hồi một thời gian ngắn trong thời Minh Trị.

Thái chính quan[sửa | sửa mã nguồn]

Chức vụ Thái chính quan bị bãi bỏ vào ngày 22 tháng 12 năm 1885 với việc bổ nhiệm Itō Hirobumi vào chức vụ Thủ tướng mới.

Lưu chú[sửa | sửa mã nguồn]

 • Đời đại diện cho số lượng Nội các (Thủ tướng). Nếu như chỉ có - và không có số thì người đó là Quyền Thủ tướng.
 • Khoảng thời gian và số ngày thể hiện thời lượng phục vụ và số ngày phục vụ. Tuy nhiên, khi thời gian làm việc không liên tục, số ngày làm việc cho mỗi giai đoạn tiếp theo được liệt kê và tổng số ngày làm việc được liệt kê sau số ngày làm việc cuối cùng.
 • Thủ tướng làm lãnh đạo đảng nào thì là đại diện của đảng ấy.
 • Quyền Thủ tướng tạm thời, v.v. cũng được bao gồm bên dưới nếu trong khoảng thời gian đó Thủ tướng đương nhiệm thật sự không có mặt.
 • Danh sách này dựa trên danh sách Thủ tướng do Văn phòng Thủ tướng công bố[1].

Danh sách Thủ tướng[sửa | sửa mã nguồn]

Đời Nội các Tổng lý Đại thần Nội các Nhiệm kỳ Ghi nhận Chú thích
Thời kỳ Minh Trị (Thiên hoàng Minh Trị: ngày 13 tháng 2 năm 1867–30 tháng 7 năm 1912)
1 Itō Hirobumi
伊藤 博文
いとう ひろぶみ

(1841–1909)

Nội các Itō lần 1 22 tháng 12 năm 188530 tháng 4 năm 1888

(861 ngày)

2 Kuroda Kiyotaka
黑田 清隆
くろだ きよたか

(1840–1900)

Nội các Kuroda 30 tháng 4 năm 188825 tháng 10 năm 1889

(544 ngày)

[5]
- Sanjō Sanetomi
三條 實美
さんじょう さねとみ

(1837–1891)

Nội các Sanjō tạm thời[6] 25 tháng 10 năm 188924 tháng 12 năm 1889 [8]
3 Yamagata Aritomo
山縣 有朋
やまがた ありと
(1838–1922)
Nội các Yamagata lần 1 24 tháng 12 năm 18896 tháng 5 năm 1891

(499 ngày)

[9]
4 Matsukata Masayoshi
松方 正義
まつかた まさよし

(1835–1924)

Nội các Matsukata 1 6 tháng 5 năm 18918 tháng 8 năm 1892

(461 ngày)

 • Tổng tuyển cử Chúng Nghị viên (lần thứ 2)
 • Từ chức vì bị điều tra can thiệp bầu cử
[10]
5 Itō Hirobumi
伊藤 博文
いとう ひろぶみ

(1841–1909)

Nội các Itō lần 2 8 tháng 8 năm 189231 tháng 8 năm 1896

(1.485 ngày)

 • Tổng tuyển cử Chúng Nghị viên (lần thứ 3)
 • Tổng tuyển cử Chúng Nghị viên (lần thứ 4)
 • Từ chức do bất đồng trong Nội các
[4]
- Kuroda Kiyotaka
黑田 清隆
くろだ きよたか

(1840–1900)

(Nội các Itō lần 2) 31 tháng 8 năm 189618 tháng 9 năm 1896
6 Matsukata Masayoshi
松方 正義
まつかた まさよし

(1835–1924)

Nội các Matsukata 2 18 tháng 9 năm 189612 tháng 1 năm 1898

(482 ngày)

(Tổng cộng 943 ngày)

[10]
7 Itō Hirobumi
伊藤 博文
いとう ひろぶみ

(1841–1909)

Nội các Itō lần 3 12 tháng 1 năm 189830 tháng 6 năm 1898

(170 ngày)

 • Từ chức do bất đồng giữa những Nguyên lão về việc thành lập đảng mới
[4]
8 Ōkuma Shigenobu
大隈 重信
おおくま しげのぶ

(1838–1922)

Nội các Ōkuma lần 1 30 tháng 6 năm 18988 tháng 11 năm 1898

(132 ngày)

 • Chính quyền Đảng Lập hiến[14]
 • Chủ tịch Đảng Lập hiến
 • Tổng tuyển cử Chúng Nghị viên (lần thứ 6)
 • Từ chức do chia rẽ giữa Đảng Lập hiến và Đảng Lập hiến[15]
[16]
9 Yamagata Aritomo
山縣 有朋
やまがた ありとも

(1838–1922)

Nội các Yamagata lần 2 8 tháng 11 năm 189819 tháng 10 năm 1900

(711 ngày)

(Tổng cộng 1.210 ngày)

 • Gửi quân đến nhà Thanh do Phong trào Nghĩa Hòa đoàn
 • Tư cách bỏ phiếu bị hạ thấp do sửa đổi Luật Bầu cử Chúng Nghị viện
 • Từ chức sau Quốc hội Hoàng gia lần thứ 14
[9]
10 Itō Hirobumi
伊藤 博文
いとう ひろぶみ

(1841–1909)

Nội các Itō lần 4 19 tháng 10 năm 190010 tháng 5 năm 1901

(204 ngày)

(Tổng cộng 2.720 ngày)

 • Chủ tịch Lập hiến Chính hữu hội[17]
 • Từ chức do bất đồng trong Nội các về vấn đề ngân sách
[4]
- Saionji Kinmochi
西園寺 公望
さいおんじ きんもち

(1849–1940)

(Nội các Itō lần 4) 10 tháng 5 năm 19012 tháng 6 năm 1901
11 Katsura Tarō
桂 太郎
かつら たろう

(1848–1913)

Nội các Katsura lần 1 2 tháng 6 năm 19017 tháng 1 năm 1906

(1.681 ngày)

12 Saionji Kinmochi
西園寺 公望
さいおんじ きんもち

(1849–1940)

Nội các Saionji lần 1 7 tháng 1 năm 190614 tháng 7 năm 1908

(920 ngày)

 • Chủ tịch Lâp hiến Chính hữu hội
 • Hiệp định Nhật Bản-Hàn Quốc từ 1 đến 3
 • Từ chức do đối đầu với Nguyên lão về các vấn đề tài chính
[20]
13 Katsura Tarō
桂 太郎
かつら たろう

(1848–1913)

Nội các Katsura lần 2 14 tháng 7 năm 190830 tháng 8 năm 1911

(1.143 ngày)

 • Sức lệnh Mậu Thân và phong trào cải thiện địa phương
 • Sáp nhập Triều Tiên (Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên)
 • Thành lập Tổ chức phúc lợi xã hội Saiseikai Imperial Gift Foundation, Inc.
 • Đạo luật Nhà máy được ban hành
 • Từ chức vì bất hòa trong Nội các do tình cảm của công chúng giảm sút
[18]
14 Saionji Kinmochi
西園寺 公望
さいおんじ きんもち

(1849–1940)

Nội các Saionji lần 2 30 tháng 8 năm 191121 tháng 12 năm 1912

(480 ngày)

(Tổng cộng 1.400 ngày)

 • Chủ tịch Lập hiến Chính hữu hội tổ chức lại hành chính và tài chính
 • Nghi thức Quốc tang Thiên hoàng Minh Trị
 • Từ chức do đối đầu với Quân đội về kế hoạch tăng số lượng sư đoàn lên hai.
[20]
Thời kỳ Đại Chính (Thiên hoàng Đại Chính: 30 tháng 7 năm 1912–25 tháng 12 năm 1926)
(Hoàng tử Hirohito nhiếp chính: 25 tháng 11 năm 1921-25 tháng 12 năm 1926)
15 Katsura Tarō
桂 太郎
かつら たろう

(1848–1913)

Nội các Katsura lần 3 21 tháng 12 năm 191220 tháng 2 năm 1913

(62 ngày)

(Tổng cộng 2.886 ngày)

 • Lập hiến Đồng chí hội[21] được thành lập
 • Từ chức vì phong trào bảo vệ chính phủ hợp hiến
[18]
16 Yamamoto Gonbee
山本 權兵衞
やまもとごんべえ

(1852–1933)

Nội các Yamamoto lần 1 20 tháng 2 năm 191316 tháng 4 năm 1914

(421 ngày)

 • Lập hiến Chính hữu và Nội các căn chỉnh
 • Từ chức vì bê bối Siemens
[22]
17 Ōkuma Shigenobu
大隈 重信
おおくま しげのぶ

(1838–1922)

Nội các Ōkuma lần 2 16 tháng 4 năm 19149 tháng 10 năm 1916

(908 ngày)

(Tổng cộng 1.040 ngày)

[16]
18 Terauchi Masatake
寺內 正毅
てらうち まさたけ

(1852–1919)

Nội các Terauchi 9 tháng 10 năm 191629 tháng 9 năm 1918

(721 ngày)

[24]
19 Hara Takashi
原 敬
はら たかし

(1856–1921)

Nội các Hara 29 tháng 9 năm 19184 tháng 11 năm 1921

(1.133 ngày)

 • Chủ tịch Lập hiến Chính hữu hội
 • Sửa đổi Luật Bầu cử Chúng Nghị viện, mở rộng quyền bầu cử phổ thông
 • Bị ám sát khi đang tại chức
[25]
- Uchida Kōsai
内田 康哉
うちだ こうさい / やすや、

(1865 – 1936)

(Nội các Hara) 4 tháng 11 năm 192113 tháng 11 năm 1921
20 Takahashi Korekiyo
高橋 是清
たかはし これきよ

(1854–1936)

Nội các Takahashi 13 tháng 11 năm 192112 tháng 6 năm 1922

(212 ngày)

 • Chủ tịch Lập hiến Chính hữu hôi
 • Từ chức vì bất đồng trong Nội các
[26]
21 Katō Tomosaburō
加藤 友三郎
かとう ともさぶろう

(1861–1923)

Nội các Katō Tomosaburō 12 tháng 6 năm 192224 tháng 8 năm 1923

(439 ngày)

 • Lập hiến Chính hữu hội cung cấp sự hợp tác ngoài Nội các
 • Rút quân khỏi Siberia
 • Giải trừ quân bị Yamanashi
 • Mất vì bệnh khi đang tại chức
[27]
- Uchida Kōsai
内田 康哉
うちだ こうさい / やすや、

(1865 – 1936)

(Nội các Katō Tomosaburō) 24 tháng 8 năm 19232 tháng 9 năm 1923
22 Yamamoto Gonbee
山本 權兵衞
やまもとごんべえ

(1852–1933)

Nội các Yamamoto lần 2 2 tháng 9 năm 19237 tháng 1 năm 1924

(128 ngày)

(Tổng cộng 549 ngày)

[22]
23 Kiyoura Keigo
清浦 奎吾
きようら けいご

(1850–1942)

Nội các Kiyoura 7 tháng 1 năm 192411 tháng 6 năm 1924

(157 ngày)

 • Nội các tập trung vào các thành viên của Quý tộc viện
 • Tổng tuyển cử trong phong trào bảo vệ hiến pháp lần thứ hai. Đã nghỉ hưu sau khi bị đánh bại bởi Hộ Hiến tam phái[28]
[29]
24 Katō Takaaki
加藤 高明
かとう たかあき

(1860–1926)

Nội các Katō Takaaki 11 tháng 6 năm 192428 tháng 1 năm 1926

(597 ngày)

 • Chủ tịch Hiến chính hội[30]. Nội các liên minh bởi Hộ Hiến tam phái
 • Thành lập chính phủ hợp hiến
 • Quyền bầu cử phổ thông cho nam giới từ 25 tuổi trở lên được ban hành
 • Luật gìn giữ hòa bình được ban hành
 • Mất vì bệnh khi đang tại chức
[31]
- Wakatsuki Reijirō
若槻 禮次郎
わかつき れいじろう

(1866–1949)

(Nội các Katō Takaaki) 28 tháng 1 năm 1926 đến 30 tháng 1 năm 1926
25 Nội các Wakatsuki lần 1 30 tháng 1 năm 192620 tháng 4 năm 1927

(446 ngày)

[32]
Thời kỳ Chiêu Hòa (Thiên hoàng Chiêu Hòa: 25 tháng 12 năm 1926-7 tháng 1 năm 1989)
26 Tanaka Giichi
田中 義一
たなか ぎいち

(1864–1929)

Nội các Tanaka Giichi 20 tháng 4 năm 19272 tháng 7 năm 1929

(805 ngày)

[33]
27 Hamaguchi Osachi
濱口 雄幸
はまぐち おさち

(1870–1931)

Nội các Hamaguchi 2 tháng 7 năm 192914 tháng 4 năm 1931

(652 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến[34]
 • Hiệp ước Hải quân Luân Đôn được ký kết
 • Chết khi đang tại chức
 • Shidehara Kijūrō, Bộ trưởng Ngoại giao, được bổ nhiệm làm Thủ tướng tạm thời do không đủ sức khỏe[35].
 • Từ chức vì các triệu chứng trầm trọng hơn từ vụ nổ súng
[36]
28 Wakatsuki Reijirō
若槻 禮次郎
わかつき れいじろう

(1866–1949)

Nội các Wakatsuki lần 2 14 tháng 4 năm 193113 tháng 12 năm 1931

(244 ngày)

(Tổng cộng 690 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Lập hiến
 • Từ chức vì ngày càng có nhiều lời kêu gọi thành lập nội các đoàn kết dân tộc
[32]
29 Inukai Tsuyoshi
犬養 毅
いぬかい つよし

(1855–1932)

Nội các Inukai 13 tháng 12 năm 193115 tháng 5 năm 1932

(156 ngày)

 • Chủ tịch Lập hiến Chính hữu hội
 • Bỏ hệ thống bản vị vàng và chuyển sang hệ thống tiền tệ được quản lý
 • Bị ám sát khi đang tại chức
[37]
- Takahashi Korekiyo
高橋 是清
たかはし これきよ

(1854–1936)

(Nội các Inukai) 15 tháng 5 năm 193226 tháng 5 năm 1932
30 Saitō Makoto
齋藤 實
さいとう まこと

(1858–1936)

Nội các Saitō 26 tháng 5 năm 19328 tháng 7 năm 1934

(774 ngày)

 • Nội các đoàn kết dân tộc
 • Công nhận Mãn Châu Quốc theo Nghị định thư Nhật Bản-Mãn Châu Quốc
 • Rút khỏi Hội Quốc Liên
 • Từ chức để chịu trách nhiệm về sự cố Teijin
[38]
31 Okada Keisuke
岡田 啓介
おかだ けいすけ

(1868–1952)

Nội các Okada 8 tháng 7 năm 19349 tháng 3 năm 1936

(611 ngày)

 • Nội các đoàn kết dân tộc (sau này Lập hiến Chính hữu hội ly khai)
 • Thủ tướng đầu tiên được đề nghị bởi hội đồng chư hầu cấp cao
 • Từ chức do Sự cố ngày 26 tháng 2
 • Gotō Fumio, Bộ trưởng Nội vụ, đóng vai trò là Thủ tướng tạm thời do hoàn cảnh không xác định[35].
[39]
32 Hirota Kōki
廣田 弘毅
ひろた こうき

(1878–1948)

Nội các Hirota 9 tháng 3 năm 19362 tháng 2 năm 1937

(331 ngày)

[40]
33 Hayashi Senjūrō
林 銑十郎
はやし せんじゅうろう

(1876–1943)

Nội các Hayashi 2 tháng 2 năm 19374 tháng 6 năm 1937

(123 ngày)

 • Thành lập một chính phủ chỉ với sự hỗ trợ của quân đội mà không có sự hỗ trợ của Lâph iến Chính hữu hội hoặc Đảng Dân chủ Lập hiến, và không có cơ sở lập pháp.
 • Từ chức sau khi bị một chính đảng đánh bại trong cuộc tổng tuyển cử "ăn xôi bỏ chạy''
[41]
34 Konoe Fumimaro
近衞 文麿
このえ ふみまろ

(1891–1945)

Nội các Konoe lần 1 4 tháng 6 năm 19375 tháng 1 năm 1939

(581 ngày)

[42]
35 Hiranuma Kiichirō
平沼 騏一郎
ひらぬま きいちろう

(1867–1952)

Nội các Hiranuma 5 tháng 1 năm 193930 tháng 8 năm 1939

(238 ngày)

 • Nội các đoàn kết dân tộc
 • Hoa Kỳ từ bỏ Hiệp ước Hàng hải và Thương mại Nhật-Mỹ.
 • Để đáp lại Hiệp ước không xâm lược Đức-Xô, ông từ chức, nói rằng tình hình ở châu Âu rất phức tạp và kỳ lạ.
[43]
36 Abe Nobuyuki
阿部 信行
あべ のぶゆき

(1875–1953)

Nội các Abe Nobuyuki 30 tháng 8 năm 193916 tháng 1 năm 1940

(140 ngày)

 • Mặc dù là nội các đoàn kết dân tộc nhưng số lượng bộ trưởng từ các đảng chính trị ít và quan hệ với các đảng chính trị yếu, lấy quân đội làm trung tâm hỗ trợ.
 • Từ chức sau khi bị chỉ trích tăng giá gạo
[44]
37 Yonai Mitsumasa
米内 光政
よない みつまさ

(1880–1948)

Nội các Yonai 16 tháng 1 năm 194022 tháng 7 năm 1940

(189 ngày)

 • Nội các đoàn kết dân tộc
 • Từ chức do đối đầu với quân đội về Liên minh Nhật-Đức và Phong trào trật tự mới Konoe
[45]
38 Konoe Fumimaro
近衞 文麿
このえ ふみまろ

(1891–1945)

Nội các Konoe lần 2 22 tháng 7 năm 194018 tháng 7 năm 1941

(362 ngày)

[42]
39 Nội các Konoe lần 3 18 tháng 7 năm 1941 - 18 tháng 10 năm 1941

(93 ngày)

(Tổng cộng 1.035 ngày)

40 Tōjō Hideki
東條 英機
とうじょう ひでき

(1884–1948)

Nội các Tōjō 18 tháng 10 năm 194122 tháng 7 năm 1944

(1.009 ngày)

[47]
41 Koiso Kuniaki
小磯 國昭
こいそ くにあき

(1880–1950)

Nội các Koiso 22 tháng 7 năm 19447 tháng 4 năm 1945

(260 ngày)

 • Chủ tịch Đại Chánh Dực Tán Hội (Nội các đoàn kết dân tộc)
 • Từ chức vì bất đồng trong Nội các về tiến trình hòa bình của Trung Quốc
[48]
42 Suzuki Kantarō
鈴木 貫太郎
すずき かんたろう

(1868–1948)

Nội các Suzuki Kantarō 7 tháng 4 năm 194517 tháng 8 năm 1945

(133 ngày)

[49]
43 Higashikuni Naruhiko
東久邇宮 稔彦王
ひがしくにのみや なるひこおう

(1887–1990)

Nội các Hirashikuni 17 tháng 8 năm 19459 tháng 10 năm 1945

(54 ngày)

[50]
44 Shidehara Kijūrō
幣原 喜重郎
しではら きじゅうろう

(1872–1951)

Nội các Shindehara 9 tháng 10 năm 194522 tháng 5 năm 1946

(226 ngày)

[51]
45 Yoshida Shigeru
吉田 茂
よしだ しげる

(1878–1967)
Nội các Yoshida lần 1 22 tháng 5 năm 194624 tháng 5 năm 1947

(368 ngày)

[52]
46 Katayama Tetsu
片山 哲
かたやま てつ

(1887–1978)
Nội các Katayama 24 tháng 5 năm 194710 tháng 3 năm 1948

(292 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản
 • Liên minh Đảng Xã hội Nhật Bản, Đảng Dân chủ Nhật Bản và Đảng Hợp tác Quốc gia
 • Mất chủ quyền (do Lực lượng Đồng minh chiếm đóng)
 • Giải thể Bộ Nội vụ
 • Cải cách hệ thống cảnh sát
 • Bộ Lao động thành lập
 • Từ chức sau khi cánh tả của Đảng Xã hội trở thành phe đối lập trong nội bộ Đảng (Đảng Xã hội cánh tả).
[53]
47 Ashida Hitoshi
芦田 均
あしだ ひとし

(1887–1959)
Nội các Ashida 10 tháng 3 năm 194815 tháng 10 năm 1948

(220 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ
 • Liên minh Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội Nhật Bản, Đảng Hợp tác Quốc gia
 • Mất chủ quyền (do Lực lượng Đồng minh chiếm đóng)
 • Sắc lệnh an ninh công cộng
 • Lệnh Nội các số 201
 • Từ chức vì vụ bê bối Shōden
48 Yoshida Shigeru
吉田 茂
よしだ しげる

(1878–1967)
Nội các Yoshida lần 2 15 tháng 10 năm 194816 tháng 2 năm 1949

(125 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ
 • Mất chủ quyền (do Lực lượng Đồng minh chiếm đóng)
 • Sửa đổi Luật Công vụ Quốc gia
 • "Giải tán quen thuộc"
[52]
49 Nội các Yoshida lần 3
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
 • Cải tổ lần 3
16 tháng 2 năm 1949 - 30 tháng 10 năm 1952

(1.353 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ → Chủ tịch Đảng Tự do
 • Liên minh Đảng Tự do Dân chủ và Đảng Dân chủ → Đảng Tự do
 • Tang lễ Hoàng hậu Teimei
 • Mất chủ quyền (do Lực lượng Đồng minh chiếm đóng) → Hiệp ước Hòa bình San Francisco có hiệu lực; chủ quyền được khôi phục vào ngày 28 tháng 4 năm 1952
 • Đảo ngược khóa học, thanh trừng màu đỏ[56]
 • Thành lập Lực lượng Dự bị Cảnh sát Quốc gia, trên thực tế là tái vũ trang
 • Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ cũ
 • "Giải tán bất ngờ"
50 Nội các Yoshida lần 4 30 tháng 10 năm 1952 - 21 tháng 5 năm 1953

(204 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Tự do
 • "Giải tán Bakayaro"
51 Nội các Yoshida lần 5 21 tháng 5 năm 195310 tháng 12 năm 1954

(569 ngày)

(Tổng cộng 2.616 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Tự do
 • luật lương hưu quân đội
 • Sửa đổi Đạo luật chống độc quyền
 • Luật kiểm soát đình công
 • Hai phương pháp giáo dục
 • Sửa đổi Luật Cảnh sát
 • Hiệp định MSA
 • Cảnh sát Dự bị Quốc gia → Lực lượng An toàn Quốc gia → Lực lượng Phòng vệ (Cơ quan Phòng vệ)
 • Từ chức vì bê bối đóng tàu
52 Hatoyama Ichirō
鳩山 一郎
はとやま いちろう

(1883–1959)
Nội các Hatoyama Ichiō lần 1 10 tháng 12 năm 195419 tháng 3 năm 1955

(100 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản
 • "Giải tán Tiếng nói của trời"
[57]
53 Nội các Hatoyama Ichiō lần 2 19 tháng 3 năm 1955 - 22 tháng 11 năm 1956

(249 ngày)

54 Nội các Hatoyama Ichiō lần 3 22 tháng 11 năm 1956 – 23 tháng 12 năm 1956

(398 ngày)

(Tổng cộng 745 ngày)

 • Quyền thành viên Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do → Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Liên Xô và gia nhập Liên hợp quốc
 • Từ chức cho Hanamichi để khôi phục quan hệ ngoại giao nói trên
55 Ishibashi Tanzan
石橋 湛山
いしばし たんざん

(1884–1973)
Nội các Ishibashi 23 tháng 12 năm 195631 tháng 1 năm 1957

(65 ngày)

[58]
56 Kishi Nobusuke
岸 信介
きし のぶすけ

(1896–1987)
Nội các Kishi lần 1
 • Cải tổ
31 tháng 1 năm 195712 tháng 6 năm 1958

(473 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Sửa đổi Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ
 • "Giải tán cuộc thảo luận"
 • Từ chức khi Tổng thống Eisenhower hủy bỏ chuyến thăm Nhật Bản do các cuộc biểu tình của Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ.
[59]
57 Nội các Kishi lần 2
 • Cải tổ
12 tháng 6 năm 195819 tháng 7 năm 1960

(769 ngày)

(Tổng cộng 1.241 ngày)

58 Ikeda Hayato
池田 勇人
いけだ はやと

(1899–1965)
Nội các Ikeda lần 1 19 tháng 7 năm 196012 tháng 8 năm 1960

(143 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Công bố kế hoạch tăng gấp đôi thu nhập
 • "Giải tán an ninh"
 • "Giải tán tăng gấp đôi thu nhập"
 • Thôi việc vì bệnh
[60]
59 Nội các Ikeda lần 2
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
 • Cải tổ lần 3
12 tháng 8 năm 1960 - 9 tháng 12 năm 1963

(1.097 ngày)

60 Nội các Ikeda lần 3
 • Cải tổ
9 tháng 12 năm 19639 tháng 11 năm 1964

(337 ngày)

(Tổng cộng 1.575 ngày)

61 Satō Eisaku
佐藤 榮作
さとう えいさく

(1901–1975)
Nội các Satō lần 1
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
 • Cải tổ lần 3
9 tháng 11 năm 196417 tháng 2 năm 1967

(831 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Ban hành Luật Cơ bản về Kiểm soát Ô nhiễm và thành lập Cục Môi trường
 • Hiệp ước cơ bản Nhật-Hàn
 • Thu hồi quần đảo OgasawaraOkinawa từ Hoa Kỳ
 • "Giải tán sương mù đen"
 • "Giải tán Okinawa"
 • Từ chức cho Hanamichi vì sự đảo ngược Okinawa đã đề cập ở trên
[61]
62 Nội các Satō lần 2
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
17 tháng 2 năm 1967 - 14 tháng 1 năm 1970

(1.063 ngày)

63 Nội các Satō lần 3
 • Cải tổ
14 tháng 1 năm 19707 tháng 7 năm 1972

(906 ngày)

(Tổng cộng 2.798 ngày)

64 Tanaka Kakuei
田中 角榮
たなか かくえい

(1918–1993)
Nội các Tanaka Kakuei lần 1 7 tháng 7 năm 197222 tháng 12 năm 1972

(169 ngày)

[62]
65 Nội các Tanaka Kakuei lần 2
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
22 tháng 12 năm 1972 - 9 tháng 12 năm 1974

(718 ngày)

(Tổng cộng 886 ngày)

66 Miki Takeo
三木 武夫
みき たけお

(1907–1988)
Nội các Miki
 • Cải tổ
9 tháng 12 năm 197424 tháng 12 năm 1976

(747 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Được bổ nhiệm bởi phán quyết của Shiina
 • "Tổng tuyển cử Lockheed"
 • Thất bại trong cuộc tổng tuyển cử và từ chức vì đối đầu với phe chính thống của Đảng
[63]
67 Fukuda Takeo
福田 赳夫
ふくだ たけお

(1905–1995)
Nội các Fukuda Takeo
 • Cải tổ
24 tháng 12 năm 19767 tháng 12 năm 1978

(714 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Hiệp ước hòa bình và hữu nghị Nhật-Trung
 • Từ chức sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng
[64]
68 Ōhira Masayoshi
大平 正芳
おおひら まさよし

(1910–1980)
Nội các Ōhira lần 1 7 tháng 12 năm 19789 tháng 11 năm 1979

(338 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Hội nghị thượng đỉnh Tōkyō (Hội nghị G7 lần thứ 5)
 • "Giải tán tăng thuế"
 • "Giải tán Happening"
 • Mất vì bệnh khi đang tại chức
[65]
69 Nội các Ōhira lần 2 9 tháng 11 năm 1979 - 12 tháng 6 năm 1980

(217 ngày)

(Tổng cộng 554 ngày)

- Itō Masayoshi
伊東 正義
いとう まさよし

(1913–1994)
(Nội các Ōhira lần 2) 12 tháng 6 năm 198017 tháng 7 năm 1980
70 Suzuki Zenkō
鈴木 善幸
すずき ぜんこう

(1911–2004)
Nội các Suzuki Zenkō
 • Cải tổ
17 tháng 7 năm 198027 tháng 11 năm 1982

(864 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Mỹ
 • Giới thiệu hệ thống đại diện theo tỷ lệ cho các cuộc bầu cử thường xuyên của các thành viên của Tham Nghị viện
 • Đóng băng khuyến nghị của cơ quan nhân sự
 • Từ chức vì mâu thuẫn nội bộ
[66]
71 Nakasone Yasuhiro
中曾根 康弘
なかそね やすひろ

(1918–2019)
Nội các Nakasone lần 1 27 tháng 11 năm 198227 tháng 12 năm 1983

(396 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Tuyên bố "Tàu sân bay không thể chìm của quần đảo Nhật Bản"
 • Từ bỏ ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí
 • Bắt đầu nghiên cứu hoạt động chung Nhật-Mỹ về bảo vệ tuyến giao thông hàng hải
 • Quyết định đề cương cải cách hành chính
 • "Giải tán phán quyết Tanaka"
72 Nội các Nakasone lần 2
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
27 tháng 12 năm 1983 - 22 tháng 7 năm 1986

(939 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do và Câu lạc bộ Tân Tự do
 • Hội nghị thượng đỉnh Tōkyō (Hội nghị G7 lần thứ 12)
 • Mối quan hệ của Tổng thống Reagan (Ron-Yasu)
 • Tổng thống Hàn Quốc Chun Doo-hwan lần đầu thăm Nhật Bản
 • Cơ quan Tổng hợp được thành lập
 • Tư nhân hóa các tập đoàn đại chúng Denden và độc quyền
 • Ra mắt Hội đồng giáo dục đặc biệt
 • “Giải tán giả chết”
73 Nội các Nakasone lần 3 22 tháng 7 năm 19866 tháng 11 năm 1987

(473 ngày)

(Tổng cộng 1.806 ngày)

74 Takeshita Noboru
竹下 登
たけした のぼる

(1924–2000)
Nội các Takeshita
 • Cải tổ
6 tháng 11 năm 19873 tháng 6 năm 1989

(576 ngày)

[69]
Thời kỳ Bình Thành (Thượng hoàng Minh Nhân: 8 tháng 1 năm 1989[70]–30 tháng 4 năm 2019)
75 Uno Sōsuke
宇野 宗佑
うの そうすけ

(1922–1998)
Nội các Uno 3 tháng 6 năm 198910 tháng 8 năm 1989

(68 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Từ chức vì bê bối phụ nữ và xung đột nội bộ
[71]
76 Kaifu Toshiki
海部 俊樹
かいふ としき

(1931–2022)
Nội các Kaifu lần 1 10 tháng 8 năm 198928 tháng 2 năm 1990

(202 ngày)

[72]
77 Nội các Kaifu lần 2
 • Cải tổ
28 tháng 2 năm 19905 tháng 11 năm 1991

(615 ngày)

(Tổng cộng 817 ngày)

78 Miyazawa Kiichi
宮澤 喜一
みやざわ きいち

(1919–2007)
Nội các Miyazawa
 • Cải tổ
5 tháng 11 năm 19919 tháng 8 năm 1993

(643 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Hội nghị thượng đỉnh Tōkyō (Hội nghị G7 lần thứ 19)
 • Luật hợp tác PKO[73]
 • Tuyên bố Kōno
 • Từ chức vì thất bại trong cuộc tổng tuyển cử
79 Hosokawa Morihiro
細川 護熙
ほそかわ もりひろ

(sinh năm 1938)
Nội các Hosokawa 9 tháng 8 năm 199328 tháng 4 năm 1994

(262 ngày)

 • Đại diện Nhật Bản Tân Đảng
 • Liên minh Nhật Bản Tân Đảng, Đảng Tái sinh, Tân Đảng Sakigake, Đảng Xã hội Nhật Bản, Đảng Công minh, Đảng Xã hội Dân chủ, Liên minh Đảng Dân chủ Xã hội/Liên minh Cải cách Dân chủ
 • Thể chế 55 năm sụp đổ
 • Giới thiệu hệ thống đồng thời đại diện theo tỷ lệ khu vực bầu cử một ghế (bầu cử song song)
 • Từ chức do sự cố Tōkyō Sagawa Express
[76]
80 Hata Tsutomu
羽田 孜
はた つとむ

(1935–2017)
Nội các Hata 28 tháng 4 năm 199430 tháng 6 năm 1994

(63 ngày)

 • Lãnh đạo Đảng Tái sinh
 • Liên minh Đảng Tái sinh, Tân Đảng Nhật Bản, Đảng Công Minh, Đảng Xã hội Dân chủ, Đảng Tự do, Đảng Cải cách, Đảng Cải cách Dân chủ
 • Từ chức do đàm phán kém với Đảng Xã hội
[77]
81 Murayama Tomiichi
村山 富市
むらやま とみいち

(sinh năm 1924)
Nội các Murayama
 • Cải tổ
30 tháng 6 năm 199411 tháng 1 năm 1996

(560 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản
 • Liên minh Đảng Xã hội Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do, Tân Đảng Sakigake
 • Các biện pháp chống lại trận động đất Kobe
 • Tuyên bố của Murayama về Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến tranh
 • Ông bất ngờ tuyên bố từ chức và rút khỏi Nội các.
[78]
82 Hashimoto Ryūtarō
橋本 龍太郎
はしもと りゅうたろう

(1937–2006)
Nội các Hashimoto lần 1 11 tháng 1 năm 19967 tháng 11 năm 1996

(301 ngày)

[79]
83 Nội các Hashimoto lần 2
 • Cải tổ
7 tháng 11 năm 199630 tháng 7 năm 1998

(630 ngày)

(Tổng cộng 931 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Thuế tiêu dùng tăng lên 5%
 • Từ chức vì thất bại trong cuộc tuyển cử Tham Nghị viện
84 Obuchi Keizō
小渕 恵三
おぶち けいぞう

(1937–2000)
Nội các Obuchi
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
30 tháng 7 năm 19985 tháng 4 năm 2000

(615 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Riêng Đảng Dân chủ Tự do
 • → Liên minh Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Tự do
 • → Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Tự do, Đảng Công Minh
 • → Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Bảo thủ, Đảng Công Minh
 • Tuyên bố chung Nhật Bản-Hàn Quốc
 • Từ chức vì nhồi máu não khi đang tại chức
[80]
85 Mori Yoshirō
森 喜朗
もり よしろう

(sinh năm 1937)
Nội các Mori lần 1 5 tháng 4 năm 20004 tháng 7 năm 2000

(90 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Bảo thủ, và Đảng Công Minh
 • Hội nghị thượng đỉnh Kyushu-Okinawa (Hội nghị G8 lần thứ 26)
 • Ứng phó với sự cố Ehime Maru
 • "Giải tán Vương quốc của Thiên Chúa"
 • Từ chức do đánh giá phê duyệt nội các giảm
[81]
86 Nội các Mori lần 2 4 tháng 7 năm 200026 tháng 4 năm 2001

(296 ngày)

(Tổng cộng 386 ngày)

87 Koizumi Junichirō
小泉 純一郎
こいずみ じゅんいちろう

(sinh năm 1942)
Nội các Koizumi lần 1
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
26 tháng 4 năm 200119 tháng 11 năm 2003

(937 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Bảo thủ, Đảng Công Minh
 • → Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Mới Bảo thủ, Đảng Công Minh
 • Cải cách cơ cấu không tôn nghiêm
 • Đạo luật về các biện pháp đặc biệt chống khủng bố
 • Thủ tướng Nhật Bản lần đầu thăm Triều Tiên, Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Triều
 • "Giải tán bản tuyên ngôn"
88 Nội các Koizumi lần 2
 • Cải tổ
19 tháng 11 năm 200321 tháng 9 năm 2005

(672 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Bảo thủ mới, Đảng Công Minh
 • → Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Công Minh (chính phủ liên minh LDK)
 • Điều động Lực lượng Phòng vệ tới Iraq
 • Tuyên bố của Koizumi về Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến tranh
 • "Giải tán Dịch vụ Bưu chính, Nhà hát Koizumi"
89 Nội các Koizumi lần 3
 • Cải tổ
21 tháng 9 năm 200526 tháng 9 năm 2006

(370 ngày)

(Tổng cộng 1979 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Công Minh (chính phủ liên minh LDK)
 • Tư nhân hóa dịch vụ bưu chính
 • Nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ của Chủ tịch Đảng
90 Abe Shinzō
安倍 晋三
あべ しんぞう

(1954–2022)
Nội các Abe lần 1
 • Cải tổ
26 tháng 9 năm 200626 tháng 9 năm 2007

(365 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Công Minh (chính phủ liên minh LDK)
 • Sửa đổi Luật cơ bản về giáo dục
 • Luật trưng cầu dân ý
 • Cơ quan Quốc phòng chuyển về Bộ Quốc phòng
 • Từ chức vì thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện và bệnh tật
[86]
91 Fukuda Yasuo
福田 康夫
ふくだ やすお

(sinh năm 1936)
Nội các Fukuda Yasuo 26 tháng 9 năm 200724 tháng 9 năm 2008

(364 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Công Minh (chính phủ liên minh LDK)
 • Hội nghị thượng đỉnh Toyako (Hội nghị G7 lần thứ 34)
 • Luật các biện pháp đặc biệt chống khủng bố mới
 • Từ chức do xếp hạng phê duyệt nội các chậm chạp
[87]
92 Asō Tarō
麻生 太郎
あそう たろう

(sinh năm 1940)
Nội các Asō 24 tháng 9 năm 200816 tháng 9 năm 2009

(357 ngày)

 • Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do
 • Liên minh Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Công Minh (chính phủ liên minh LDK)
 • Luật các biện pháp đặc biệt chống khủng bố mới được gia hạn
 • "Giải thể lựa chọn của chính phủ"
 • Từ chức vì thất bại trong cuộc tổng tuyển cử
[88]
93 Hatoyama Yukio
鳩山 由紀夫
はとやま ゆきお

(sinh năm 1947)
Nội các Hatoyama Yukio 16 tháng 9 năm 20098 tháng 6 năm 2010

(265 ngày)

 • Đại diện Đảng Dân chủ
 • Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), Đảng Nhân dân Mới và Đảng Dân chủ Xã hội đã thành lập một liên minh.
 • →Đảng Dân chủ, Liên minh Đảng Nhân dân Mới (chính phủ Liên hợp Quốc Dân chủ)
 • Cam kết giảm 25% lượng khí thải nhà kính so với mức năm 1990 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc
 • Từ chức do đánh giá phê duyệt nội các giảm
[89]
94 Kan Naoto
菅 直人
かん なおと

(sinh năm 1946)
Nội các Kan 8 tháng 6 năm 20102 tháng 9 năm 2011

(451 ngày)

 • Đại diện Đảng Dân chủ
 • Liên minh DPJ và Đảng Nhân dân Mới (chính phủ Liên hợp Quốc Dân chủ)
 • Các biện pháp chống lại trận động đất lớn phía Đông Nhật Bản
 • Luật về các biện pháp đặc biệt về năng lượng tái tạo
 • Từ chức do ban hành ngân sách và các dự luật khác nhau là điều kiện để từ chức
[90]
95 Noda Yoshihiko
野田 佳彦
のだ よしひこ

(sinh năm 1957)
Nội các Noda
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
 • Cải tổ lần 3
2 tháng 9 năm 201126 tháng 12 năm 2012

(481 ngày)

 • Đại diện Đảng Dân chủ
 • Liên minh DPJ và Đảng Nhân dân Mới (chính phủ Liên hợp Quốc Dân chủ)
 • Luật thuế tiêu thụ sửa đổi
 • "Giải tán sớm"
 • Từ chức vì thất bại trong cuộc tổng tuyển cử
[91]
96 Abe Shinzō
安倍 晋三
あべ しんぞう

(1954–2022)
Nội các Abe lần 2
 • Cải tổ
26 tháng 12 năm 201224 tháng 12 năm 2014

(728 ngày)

97 Nội các Abe lần 3
 • Cải tổ lần 1
 • Cải tổ lần 2
 • Cải tổ lần 3
24 tháng 12 năm 20141 tháng 11 năm 2017

(1043 ngày)

98 Nội các Abe lần 4 1 tháng 11 năm 201716 tháng 9 năm 2020

(1050 ngày)

(Tổng cộng 2821 ngày)

Thời kỳ Lệnh Hòa (Thiên hoàng Naruhito: 1 tháng 5 năm 2019 – )
99 Suga Yoshihide
菅 義偉
すが よしひで

(sinh năm 1948)
Nội các Suga 16 tháng 9 năm 20204 tháng 10 năm 2021

(383 ngày)

100 Kishida Fumio
岸田 文雄
きしだ ふみお

(sinh năm 1957)
Nội các Kishida lần 1 4 tháng 10 năm 202110 tháng 11 năm 2021
(37 ngày)
101 Nội các Kishida lần 2 10 tháng 11 năm 2021 – đương nhiệm
(838 ngày)

(Tổng cộng 875 ngày)

Các quyền Thủ tướng không chính thức[sửa | sửa mã nguồn]

Đời Quyền Nội các Tổng lý Đại thần Nội các Nhiệm kỳ Chú thích
- không khung Shidehara Kijūrō

幣原 喜重郎

しではら きじゅうろう

(1872–1951)

(Nội các Hamaguchi) 14 tháng 11 năm 1930 - 10 tháng 3 năm 1931 Trong thời gian Hamaguchi Osachi điều trị thương tật do bị ám sát, Shidehara người giữ chức vụ Nội các Tổng lý Đại thần lâm thời, làm Thủ tướng tạm thời cho Thủ tướng Hamaguchi. Vào thời điểm đó, nhiệm kỳ tạm thời này là 116 ngày là kỷ lục dài nhất.
- không khung Gotō Fumio

後藤 文夫

ごとう ふみお

(1884–1980)

(Nội các Okada) 26 tháng 2 năm 193629 tháng 2 năm 1936 Gotō tạm quyền Thủ tướng thay cho Okada Keisuke trong 3 ngày do Okada phải ẩn trốn những âm mưu ám sát sau sự kiện 26 tháng 2, vì thời gian quá ngắn nên không được tính và gộp chung vào nhiệm kỳ của Okada.
- không khung Aoki Mikio
青木 幹雄
あおき みきお

(1934–2023)

(Nội các Obuchi
 • Cải tổ lần 2)
3 tháng 4 năm 20005 tháng 4 năm 2000 Aoki kiêm nhiệm trong 2 ngày thay cho Obuchi Keizō kể từ khi Obuchi bắt đầu phát bệnh tai biến không lâu sau thì mất. Do nhiệm kỳ lồng vào nhau nên ông chỉ được xem như vai trò cố vấn.

Danh sách theo độ dài nhiệm kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Hạng Thủ tướng Đảng phái Lần bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên
Năm bắt đầu nhậm chức
Số nhiệm kỳ Ngày (*)
1 Abe Shinzō Dân chủ Tự do 2006 4 3186
2 Katsura Tarō Không đảng 1901 3 2883
3 Satō Eisaku Dân chủ Tự do 1964 3 2797
4 Itō Hirobumi Không đảng 1885 4 2716
5 Yoshida Shigeru Đảng Tự do/Dân chủ Tự do/Đảng Tự do 1946 5 2614
6 Koizumi Junichirō Dân chủ Tự do 2001 3 1979
7 Nakasone Yasuhiro Dân chủ Tự do 1982 3 1805
8 Ikeda Hayato Dân chủ Tự do 1960 3 1574
9 Saionji Kinmochi Lập hiến Chính hữu hội 1906 2 1398
10 Kishi Nobusuke Dân chủ Tự do 1957 2 1240
11 Yamagata Aritomo Không đảng 1889 2 1208
12 Hara Takashi Lập hiến Chính hữu hội 1918 1 1132
13 Ōkuma Shigenobu Lập hiến Đồng chí hội 1898 2 1038
14 Konoe Fumimaro Không đảng/Đại chính Dựt tán hội 1937 3 1033
15 Tōjō Hideki Đại chính Dựt tán hội 1941 1 1008
16 Matsukata Masayoshi Không đảng 1891 2 941
17 Hashimoto Ryūtarō Dân chủ Tự do 1996 2 931
18 Tanaka Kakuei Dân chủ Tự do 1972 2 885
19 Kishida Fumio Dân chủ Tự do 2021 2 875
20 Suzuki Zenkō Dân chủ Tự do 1980 1 863
21 Kaifu Toshiki Dân chủ Tự do 1989 2 817
22 Tanaka Giichi Lập hiến Chính hữu hội 1927 1 804
23 Saitō Makoto Quân đội 1932 1 773
24 Miki Takeo Dân chủ Tự do 1972 1 747
25 Hatoyama Ichirō Dân chủ Tự do 1954 3 744

(*) Bảng chỉ bao gồm các Thủ tướng đã phục vụ tích lũy từ hai năm (730 ngày) trở lên.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Kishida FumioSuga YoshihideAbe ShinzōThời kỳ Lệnh HòaNoda YoshihikoKan NaotoHatoyama YukioAsō TarōFukuda YasuoKoizumi JunichirōMori YoshirōObuchi KeizōHashimoto RyūtarōMurayama TomiichiHata TsutomuHosokawa MorihiroMiyazawa KiichiKaifu ToshikiUno SōsukeThời kỳ Bình ThànhTakeshita NoboruNakasone YasuhiroSuzuki ZenkōItō MasayoshiŌhira MasayoshiFukuda TakeoMiki TakeoTanaka KakueiSatō EisakuIkeda HayatoKishi NobusukeIshibashi TanzanHatoyama IchirōAshida HiroshiKatayama TestuYoshida ShigeruShidehara KijūrōHigashikuni NaruhikoSuzuki KantarōKoiso KuniakiTōjō HidekiYonai MitsumasaAbe NobuyukiHiranuma KiichirōKonoe FumimaroHayashi SenjūrōHirota KōkiOkada KeisukeSaitō MakotoInukai TsuyoshiHamaguchi OsachiTanaka GiichiThời kỳ Chiêu HòaWakatsuki ReijirōKatō TakaakiKiyoura KeigoKatō TomosaburōTakahashi KorekiyoHara TakashiTerauchi MasatakeYamamoto GonnohyōeSaionji KinmochiThời kỳ Đại ChínhKatsura TarōŌkuma ShigenobuMatsukata MasayoshiYamagata AritomoKuroda KiyotakaIto HirobumiThời kỳ Minh Trị

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Danh sách Nội các. “歴代内閣”. kantei.go.jp. Truy cập ngày 22 tháng 04 năm 2023.
 2. ^ Tập trung xây dựng hiến pháp.
 3. ^ “伊藤博文”. Kotobank.
 4. ^ a b c d “伊藤博文内閣”. Kotobank.
 5. ^ “黒田清隆”. Kotobank.
 6. ^ Nội các Kuroda
 7. ^ Ông đồng thời giữ chức Thủ tướng trong khi giữ chức vụ Nội Đại thần, nhưng theo cách giải thích hiện tại của Văn phòng Nội các, Sanjō không được coi là Thủ tướng chính thức.
 8. ^ “内大臣公爵三条実美内閣総理大臣ニ兼任シ内閣総理大臣伯爵黒田清隆枢密顧問官ニ任セラル”. アジア歴史資料センター.
 9. ^ a b “山県有朋”. Kotobank.
 10. ^ a b “松方正義内閣”. Kotobank.
 11. ^ Hay tên đầy đủ là Lập hiến Tự do đảng, đảng này tồn tại từ năm 1890~98
 12. ^ Sau khi Itō từ chức Thủ tướng
 13. ^ Đảng này tồn tại từ năm 1896~98, khác với Đảng Đảng Tiến bộ Nhật Bản (1945~47) và Đảng Tiến bộ (1987~93)
 14. ^ Hay tên khác là Hiến chính đảng (1898~1900), khác với Đảng Lập hiến (tên khác là Hiến chính Bản đảng, 1898~1910)
 15. ^ Hay tên khác là Hiến chính Bản đảng (1898~1910), khác với Đảng Lập hiến đã đề cập ở trên
 16. ^ a b “大隈重信内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 17. ^ Hay tên khác là Rikken Seiyukai, tên ngắn hơn là Chính hữu hội, tồn tại từ năm 1900~40
 18. ^ a b c “桂太郎”. Kotobank.
 19. ^ “桂太郎内閣”. Kotobank.
 20. ^ a b “西園寺公望内閣”. Kotobank.
 21. ^ Hay tên khác là Rikken Doshikai, tồn tại từ năm 1913~16
 22. ^ a b “山本権兵衛内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 23. ^ Đây là cuộc Bạo loạn lúa gạo năm 1918. Không nhầm lẫn với cuộc Bạo loạn lúa gạo năm 1993
 24. ^ “寺内正毅内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 25. ^ “原敬内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 26. ^ “高橋是清内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 27. ^ “加藤友三郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 28. ^ Gồm 3 chính đảng: Lập hiến Chính hữu hội, Hiến chính hội và Câu lạc bộ Canh tân, Ba đảng này có xu hướng bảo vệ Hiến pháp và không có khuynh hướng sửa đổi chúng.
 29. ^ “清浦奎吾内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 30. ^ Hay tên khác là Kenseikai, tồn tại từ năm 1916~27
 31. ^ “加藤高明内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 32. ^ a b “若槻礼次郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 33. ^ “田中義一内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 34. ^ Hay tên khác là Rikken-min seitō, tồn tại từ năm 1927~40
 35. ^ a b Các quyền Thủ tướng không chính thức
 36. ^ “浜口雄幸内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 37. ^ “犬養毅内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 38. ^ “斎藤実内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 39. ^ “岡田啓介内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 40. ^ “広田弘毅内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 41. ^ “林銑十郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 42. ^ a b “近衛文麿内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 43. ^ “平沼騏一郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 44. ^ “阿部信行内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 45. ^ “米内光政内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 46. ^ Hay tên gọi khác là Taisei Yokusankai, tồn tại từ năm 1940~45
 47. ^ “東条英機内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 48. ^ “小磯国昭内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 49. ^ “鈴木貫太郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 50. ^ “東久邇稔彦内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 51. ^ “幣原喜重郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 52. ^ a b “吉田茂内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 53. ^ “片山哲内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 54. ^ “芦田均”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 55. ^ “芦田均内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 11 tháng 05 năm 2023.
 56. ^ Hình thức bài Cộng sản kiểu Nhật
 57. ^ “鳩山一郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 03 năm 2023.
 58. ^ “石橋湛山内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 59. ^ “岸信介内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 60. ^ “池田勇人”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 61. ^ “佐藤栄作内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 62. ^ “田中角栄内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 63. ^ “三木武夫内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 64. ^ “福田赳夫内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 65. ^ “大平正芳内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 10 tháng 05 năm 2023.
 66. ^ “鈴木善幸内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 7 tháng 05 năm 2023.
 67. ^ “中曽根康弘内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 7 tháng 05 năm 2023.
 68. ^ “中曽根康弘”. Kotobank. Truy cập ngày 7 tháng 05 năm 2023.
 69. ^ “竹下登内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 7 tháng 05 năm 2023.
 70. ^ Ngày bắt đầu thời kỳ Bình Thành. Ông lên ngôi vào ngày 7 tháng 1 năm 1989.
 71. ^ “宇野宗佑内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 72. ^ “海部俊樹内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 73. ^ Tên đầy đủ là Đạo luật về hợp tác với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律). PKO là viết tắt của Peace Keeping Operation (Chiến dịch gìn giữ hòa bình)
 74. ^ “宮沢喜一内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 75. ^ “河野談話”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 76. ^ “細川護熙内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 77. ^ “羽田孜内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 78. ^ “村山富市内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 79. ^ “橋本龍太郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 30 tháng 04 năm 2023.
 80. ^ “小渕恵三内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 27 tháng 04 năm 2023.
 81. ^ “森喜朗内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 27 tháng 04 năm 2023.
 82. ^ Trước khi tổ chức lại các bộ chính phủ trung ương
 83. ^ Sau khi tổ chức lại các bộ chính phủ trung ương
 84. ^ “小泉純一郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 26 tháng 04 năm 2023.
 85. ^ a b “安倍談話”. Kotobank. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 86. ^ a b “安倍晋三内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 87. ^ “福田康夫内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 26 tháng 04 năm 2023.
 88. ^ “麻生太郎内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 26 tháng 04 năm 2023.
 89. ^ “鳩山由紀夫内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 90. ^ “菅直人内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 91. ^ “野田佳彦内閣”. Kotobank. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 92. ^ “伊勢志摩サミット”. Kotobank. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 93. ^ “政治学者が見た菅内閣の"功罪". NHK. Truy cập 25 tháng 04 năm 2023.
 94. ^ “22年度予算案、社保・国債費が6割 成長支出の余地狭く”. Nihon Keizai Shimbun. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.
 95. ^ “改正国民投票法が成立 改憲手続き整備、論議環境整う”. Nihon Keizai Shimbun. Truy cập ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]