Khác biệt giữa các bản “Giang Tây”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
| AbbrevPinyin = gàn
| ISOAbbrev = 36
| Map = China-Jiangxi in China (+all claims hatched).pngsvg
| MapSize = 275px
| OriginOfName = rút gọn của: <br /> 江南西; Giang Nam Tây <br />"phía tây [[Giang Nam]]"
| AdministrationType = [[Tỉnh Trung Quốc|Tỉnh]]

Trình đơn chuyển hướng