Danh sách cơ sở dữ liệu học thuật và công cụ tìm kiếm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách cơ sở dữ liệu học thuật và công cụ tìm kiếm chứa danh sách đại diện các cơ sở dữ liệu và công cụ tìm kiếm chính hữu ích trong môi trường học thuật để tìm và truy cập các bài viết trong các tạp chí, kho lưu trữ, hoặc các bộ sưu tập các bài báo khoa học và các bài báo khác.

Vì sự phân biệt giữa cơ sở dữ liệucông cụ tìm kiếm không rõ ràng đối với các hệ thống thu hồi tài liệu phức tạp này, hãy xem:

 1. Danh sách công cụ tìm kiếm cho các công cụ tìm kiếm đa mục đích có thể được sử dụng cho mục đích học tập
 2. Cơ sở dữ liệu thư mục để biết thông tin về cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin thư mục về việc tìm sách và bài báo.

Lưu ý rằng "miễn phí" hoặc "đăng ký" có thể tham khảo cả tính sẵn có của cơ sở dữ liệu hoặc của các bài báo tạp chí bao gồm. Điều này đã được chỉ ra là chính xác nhất có thể trong các danh sách bên dưới.

Danh sách cơ sở dữ liệu[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Lĩnh vực Mô tả Chi phí truy cập Nhà cung cấp
Academic Search Đa ngành Các phiên bản: Complete, Elite, Premier, và Alumni Edition[1] Đăng ký EBSCO Publishing[2]
Aerospace & High Technology Database Vũ trụ, Hàng không, Du hành vũ trụ Đăng ký ProQuest[3]
African Journals OnLine (AJOL) Đa ngành Tạp chí học thuật ở châu Phi [4] Đăng ký, Miễn phí tóm tắt African Journals OnLine[5]
AgeLine Xã hội học, Lão khoa Bao gồm thông tin về các chủ đề liên quan đến lão hóa, bao gồm kinh tế, sức khoẻ cộng đồng và chính sách. Đăng ký EBSCO Publishing[6]
AGRICOLA: Agricultural Online Access Nông nghiệp Đăng ký & từng phần miễn phí Do Thư viện Nông nghiệp Quốc gia Hoa Kỳ xuất bản và cung cấp truy cập miễn phí [7] Truy cập đăng ký được cung cấp bởi ProQuest,[8] OVID.[9]
AGRIS: Agricultural database Nông nghiệp Bao gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, khoa học thủy sản và thủy sản, dinh dưỡng con người, tài liệu khuyến nông từ hơn 100 quốc gia tham gia. Tài liệu bao gồm các tài liệu xám độc đáo như các báo cáo khoa học và kỹ thuật chưa được công bố, các luận án, các bài báo hội nghị, các ấn phẩm của chính phủ, v.v... Miễn phí Tài liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc. AGRIS
Airiti Inc Đa ngành Đăng ký Airiti Inc[10]
Analytical Abstracts Hóa học Đăng ký Hội Hóa học Hoàng gia[11]
Analytical sciences digital library Hóa học phân tích Miễn phí Thư viện số Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và Ban Hóa phân tích của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ [12]
Anthropological Index Online Nhân chủng học Chỉ có chỉ số (không có tóm tắt và bài). Miễn phí Viện Nhân học Hoàng gia Anh và Ireland[13]
Anthropological Literature Nhân chủng học Đăng ký, Miễn phí cho thành viên Harvard Đại học Harvard bảo trì. Truy cập phi Harvard do OCLC (Online Computer Library Center) cung cấp [14]
Arachne Khảo cổ học, Lịch sử nghệ thuật Tiếng Đức Miễn phí Viện Khảo cổ học Đức & Đại học Cologne[15]
Arnetminer Máy tính Dịch vụ trực tuyến dùng để lập chỉ mục và tìm kiếm các mạng xã hội học thuật Miễn phí Đại học Thanh Hoa[16]
Arts & Humanities Citation Index Nghệ thuật, Nhân văn Thành phần của Web of Science Đăng ký Clarivate Analytics[17]
arXiv Vật lý, Toán học, Máy tính, Khoa học phi tuyến, Sinh học định lượngThống kê Kho lưu trữ các bản in điện tử các bài báo trong lĩnh vực toán học, vật lý, thiên văn học, khoa học máy tính, sinh học định lượng, số liệu thống kê và tài chính định lượng. Miễn phí Đại học Cornell[18]
ASCE Library Xây dựng dân dụng tất cả các ngành kỹ thuật dân dụng bao gồm kỹ thuật kết cấu, kỹ thuật địa kỹ thuật, kỹ thuật giao thông, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật môi trường, cơ khí kỹ thuật, tính bền vững, nguồn nước, thủy lợi. thủy văn, thủy văn, đường thuỷ, quy hoạch đô thị, vùng lạnh... Đăng ký, miễn phí tóm tắt Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng Hoa Kỳ
Association for Computing Machinery Digital Library Máy tính, Kỹ thuật Đăng ký Association for Computing Machinery[19]
Astrophysics Data System Vật lý thiên văn, Địa vật lý, Vật lý Miễn phí Đại học Harvard[20]
ATLA Religion Database Nghiên cứu tôn giáo Cung cấp thông tin về các chủ đề như nghiên cứu Kinh thánh, tôn giáo thế giới, lịch sử nhà thờ, và tôn giáo trong các vấn đề xã hội Đăng ký [21]
AULIMP: Air University Library's Index to Military Periodicals Quân sự Chỉ mục của thư viện trường Đại học Hàng không đối với các tạp chí quân sự Miễn phí Đại học Hàng không Hoa Kỳ[22]
BASE: Bielefeld Academic Search Engine Đa ngành Miễn phí Đại học Bielefeld[23]
Beilstein database Hóa hữu cơ Đăng ký Có sẵn từ Elsevier với tên sản phẩm Reaxys [24]
Biological Abstracts Sinh học Một tập hợp đầy đủ các tài liệu tham khảo thư mục bao gồm khoa học đời sống và nghiên cứu sinh học được xuất bản từ hơn 4.000 tạp chí trên thế giới. Đăng ký Có sẵn ở Thomson Reuters [25]
BioOne Sinh học, Sinh thái học, và Khoa học môi trường Tập hợp toàn văn của hơn 180 tạp chí khoa học xuất bản nghiên cứu hiện tại về Bảo tồn đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, khoa học môi trường, côn trùng học, khoa học thực vật, và động vật học. Đăng ký, miễn phí tóm tắt Có ở BioOne[26]
Bioinformatic Harvester Sinh học, Tin sinh học Một công cụ tìm kiếm meta cho 50 cơ sở dữ liệu sinh học chính và các dự án. Miễn phí Có sẵn ở Liebel-Lab KIT Viện Công nghệ Karlsruhe
Book Review Index Online Đánh giá sách Đăng ký Thomson Gale[27]
Books In Print Sách Đăng ký R.R. Bowker[28]
CAB Abstracts Kỹ thuật sinh học Dịch vụ thông tin thư mục cung cấp truy cập vào văn học khoa học đời sống ứng dụng. Đăng ký CABI[29]
Chemical Abstracts Service Hóa học Đăng ký Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ[30]
Chemisches Zentralblatt Structural Database Khoa học, Hóa học ứng dụng dựa trên web cung cấp truy cập độc lập ngôn ngữ các thông tin có trong Chemisches Zentralblatt Đăng ký Có ở InfoChem [31]
ChemXSeer Hóa học Miễn phí Đại học Quốc gia Pennsylvania[32]
Chinese Social Science Citation Index Khoa học xã hội Đăng ký Đại học Nam Kinh[33]
Cochrane Library Y học, Chăm sóc sức khoẻ Bao gồm các bài đánh giá của nghiên cứu để thúc đẩy chăm sóc sức khoẻ dựa trên bằng chứng. Đăng ký Wiley Interscience[34]
CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Y tá, Y tế cộng đồng Đăng ký EBSCO[35]
CiNii Đa ngành Cơ sở dữ liệu 15 triệu bài tiếng Nhật từ 3600 tạp chí Đăng ký, Miễn phí tóm tắt Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản[36]
CHBD: Circumpolar Health Bibliographic Database Y học Miễn phí Đại học Calgary[37]
Citebase Search Toán học, Máy tính, Vật lý Chỉ số trích dẫn bán tự trị của nghiên cứu trực tuyến miễn phí Miễn phí Đại học Southampton[38]
CiteULike Máy tính Miễn phí
CiteSeer Máy tính Thay thế bởi CiteSeerX. Miễn phí Đại học Quốc gia Pennsylvania[39]
CiteSeerX Máy tính, Thống kê, Toán học, trở thành đa ngành Miễn phí Đại học Quốc gia Pennsylvania[40]
Civil engineering database Xây dựng dân dụng Cơ sở dữ liệu thư mục bao gồm tất cả các ấn phẩm của ASCE kể từ năm 1872 Miễn phí Hiệp hội Kỹ sư Dân dụng Hoa Kỳ
CogPrints: Cognitive Sciences Eprint Archives Khoa học (Tổng quát) Miễn phí Đại học Southampton[41]
The Collection of Computer Science Bibliographies Máy tính Miễn phí Alf-Christian Achilles[42]
Compendex Kỹ thuật Phiên bản điện tử của Chỉ số Kỹ thuật (Engineering Index). Đăng ký Elsevier[43]
Current Index to Statistics Thống kê Tìm kiếm miễn phí có hạn chế [44] Đăng ký Hiệp hội Thống kê Hoa KỳViện Thống kê Toán học Hoa Kỳ[45]
Current Contents Đa ngành Thành phần của Web of Science. Chứa 7 phân ngành. Đăng ký Clarivate Analytics
Directory of Open Access Journals Tạp chí định kỳ Thư mục Các tạp chí Truy cập mở (DOAJ) liệt kê hơn 10.000 tạp chí truy cập mở (tháng 9 năm 2014) trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu [46] Miễn phí Đại học Lund[47]
dblp computer science bibliography Máy tính Danh sách toàn diện các bài báo từ các hội nghị và tạp chí khoa học máy tính lớn Miễn phí Lập bởi Schloss Dagstuhl - Leibniz Center for InformaticsUniversity of Trier, Germany[48]
EconBiz Kinh tế EconBiz hỗ trợ nghiên cứu và giảng dạy về kinh tế với điểm nhập trung tâm cho tất cả các loại thông tin cụ thể theo chủ đề và truy cập trực tiếp tới toàn văn. Miễn phí Lập bởi ZBW- German National Library of Economics– Leibniz Information Centre for Economics (ZBW)[49]
EconLit Kinh tế Cơ sở dữ liệu điện tử của Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ, nguồn tham khảo quan trọng nhất của thế giới về văn học kinh tế. Đăng ký Lập bởi Hiệp hội Kinh tế Mỹ.[50] Có sẵn ở EBSCOhost, ProQuest, OVID, và AEA.[51]
EMBASE Y sinh học, Dược lý học Cơ sở dữ liệu y sinh học với trọng tâm nhấn mạnh về nghiên cứu dược phẩm và dược học. Đăng ký Elsevier[52]
ERIC: Educational Resource Information Center Giáo dục Văn học giáo dục và các nguồn lực. Cung cấp truy cập tới hơn 1,3 triệu hồ sơ từ năm 1966. Miễn phí Lập bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.[53] Dành cho đăng ký tại OCLC, CSA.
Europe PMC Y học, y sinh học Một cơ sở dữ liệu về văn học y sinh học và khoa học đời sống có quyền truy cập vào các bài báo nghiên cứu và trích dẫn toàn văn [54] Bao gồm các công cụ khai thác văn bản và liên kết tới các bộ dữ liệu về phân tử và dữ liệu bên ngoài. Một đối tác trong PMC International [55]. Miễn phí EMBL-EBI[56]
FSTA – Food Science and Technology Abstracts Khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng Cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới về thông tin về khoa học thực phẩm, công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng Đăng ký Lập bởi IFIS Publishing. FSTA có thể truy cập qua EBSCOhost,[57] IHS Inc.,[58] Ovid,[59] Proquest Dialog,[60] STN[61]Web of Science.[62]
GENESIS Lịch sử phụ nữ Mô tả về các bộ sưu tập lịch sử của phụ nữ từ các nguồn ở Anh quốc, cũng như các trang web lịch sử của phụ nữ. Miễn phí Đại học London Metropolitan[63]
GeoRef Khoa học Trái Đất Đăng ký Viện Khoa học Trái Đất Hoa Kỳ
Global Health Sức khỏe cộng đồng Cơ sở dữ liệu thư mục, tóm tắt và lập chỉ mục chuyên ngành dành cho nghiên cứu và thực hành y tế cộng đồng. Đăng ký CABI[64]
Golm Metabolome Database Khối phổ ký Cơ sở dữ liệu Metabolome Golm (GMD) là thư viện khối phổ ký tham khảo các chất chuyển hóa sinh học được định lượng bằng cách sử dụng sắc ký khí (GC) kết hợp với quang phổ khối (MS). Tự do tìm kiếm, đăng ký truy cập đầy đủ Golm Metabolome Database[65]
Google Scholar Đa ngành Miễn phí Google[66]
GoPubMed Y học GoPubMed, công cụ tìm kiếm dựa trên tri thức đầu tiên cho ngành công nghiệp khoa học sự sống. Miễn phí Transinsight[67]
HCI Bibliography Giao diện người-máy tính Thư mục điện tử cho hầu hết các HCI cho các nhà nghiên cứu, nhà phát triển, nhà giáo dục và sinh viên Miễn phí Gary Perlman[68]
HubMed Y học Một giao diện thay thế cho cơ sở dữ liệu y văn PubMed Miễn phí Alf Eaton[69]
IEEE Xplore Máy tính, Kỹ thuật, Điện tử học Đăng ký IEEE[70]
Index Copernicus Đa ngành khoa học Cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học - danh sách chủ của IC Journal - hiện có trên 2.500 tạp chí từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm 700 tạp chí từ Ba Lan. Các tạp chí đăng ký trong cơ sở dữ liệu này đã trải qua quá trình thông số nghiêm ngặt, đa chiều, chứng tỏ chất lượng cao. Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học đã công nhận danh sách các tạp chí IC Journal bằng cách đặt nó vào danh sách các cơ sở dữ liệu được đánh giá, vì việc lập chỉ mục trong các tạp chí JML của IC có thêm điểm trong quá trình đánh giá của Bộ [71]. Miễn phí Index Copernicus International[72]
Information Bridge: Department of Energy Scientific and Technical Information Đa ngành Cầu Thông tin: DOE Scientific and Technical Information cung cấp truy cập miễn phí đại chúng tới hơn 266.000 tài liệu toàn văn và trích dẫn thư mục của báo cáo nghiên cứu của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE). Các tài liệu chủ yếu từ năm 1991 trở đi và được sản xuất bởi DOE, cộng đồng nhà thầu DOE, và/hoặc DOE. Tài liệu thừa kế được thêm vào khi chúng có sẵn dưới dạng điện tử. Miễn phí Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Văn phòng Thông tin Khoa học và Kỹ thuật [73]
Informit Đa ngành Tập hợp các cơ sở dữ liệu thư mục và các tạp chí thư mục Australasia Không có RMIT Publishing[74]
IngentaConnect Đa ngành Đăng ký, Miễn phí tóm tắt Ingenta[75]
Indian Citation Index Đa ngành Chỉ số trích dẫn của Ấn Độ (Indian Citation Index - ICI) là cơ sở dữ liệu bài tóm tắt và trích dẫn, với nội dung kiến thức khách quan đa ngành từ khoảng 1000 tạp chí học giả hàng đầu của Ấn Độ. Nó cung cấp công cụ tìm kiếm mạnh mẽ để thực hiện các mục đích tìm kiếm và đánh giá cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạch định chính sách v.v. Đăng ký Indian Citation Index (ICI) [76]
IARP Đa ngành Hệ thống quản lý tri thức truy cập mở kết hợp các khoản tài trợ, ấn phẩm, hội nghị trong khoa học tự nhiên và xã hội & hành vi. Trang web cung cấp công cụ để xây dựng báo cáo đồ họa. Miễn phí Volunteer Collaboration[77]
Inspec Vật lý, Kỹ thuật, Máy tính Cơ sở dữ liệu thư mục hàng đầu cung cấp tóm tắt và lập chỉ mục cho các bài báo khoa học và kỹ thuật trên thế giới về vật lý, điện tử, truyền thông, kỹ thuật điều khiển, máy tính, công nghệ thông tin, sản xuất, chế tạo và cơ khí. Đăng ký Cơ quan Kỹ thuật và Công nghệ Anh quốc (IET, Institution of Engineering and Technology) [78]
INSPIRE-HEP Vật lý, (Vật lý hạt) Miễn phí CERN, DESY, Fermilab, SLAC vIHEP [79] à
International Directory of Philosophy Triết học Chứa thông tin về các khoa và chương trình triết học đại học, các xã hội triết học, các trung tâm nghiên cứu, các tạp chí và các nhà xuất bản triết học ở Mỹ, Canada, và khoảng 130 quốc gia khác. Miễn phí, đăng ký để truy cập đầy đủ Philosophy Documentation Center[80]
Isidore Nhân văn, Khoa học xã hội Isidore là một nền tảng tìm kiếm cho phép truy cập dữ liệu số của Khoa học Nhân văn và Khoa học Xã hội. Nó dựa vào các nguyên tắc của Web dữ liệu và cung cấp truy cập vào dữ liệu trong truy cập miễn phí. Miễn phí Huma-Num[81]
JournalSeek Đa ngành Tạp chí truy cập mở với ngôn ngữ khác nhau Links to journal's home page and publishers JournalSeek[82]
JSTOR: Journal Storage Đa ngành JSTOR Collections: Current Journals; Archived Journals (first issue through 3–5 years ago); Books; and Primary Source Collections
FREE Resources: 3 articles every 2 weeks (Register and Read Program, archived journals). Also, early journals (prior to 1923 in US, 1870 elsewhere) free, no registry necessary.
Miễn phí có đăng ký JSTOR[83]
Jurn Đa ngành Jurn is a free-to-use online search tool for finding and downloading free full-text scholarly works. In 2014 Jurn expanded beyond Tạp chí truy cập mở in the arts and humanities, to also index open journals in ecology, science, biomedical, business and economics. Jurn is actively curated and maintained. Miễn phí Jurn[84]
Lesson Planet Giáo dục (K-12) Over 400,000 teacher-reviewed classroom resources including lesson plans, worksheets, educational videos, and education articles. Đăng ký, Miễn phí tóm tắt Lesson Planet[85]
LexisNexis Luật (Tổng quát) Electronic database for legal and public-records related information Đăng ký Reed Elsevier[86]
Lingbuzz Ngôn ngữ học A free archive of linguistics articles, with a focus on syntax, semantics, phonology and morphology. Miễn phí Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics, University of Tromsø[87]
MathSciNet Toán học Available in print as Mathematical Reviews Đăng ký American Mathematical Society[88]
MedlinePlus Y học Miễn phí Lập bởi United States National Library of Medicine, the United States National Institutes of Health, and the United States Department of Health and Human Services[89]
Mendeley Đa ngành The Mendeley research catalog is a crowdsourced database of research documents. Researchers have uploaded nearly 100M documents into the catalog with additional contributions coming directly from subject repositories like Pubmed Central and Arxiv.org or web crawls. Miễn phí Mendeley[90]
Merck Index Hóa học, Sinh học, Dược lý học Also available in print. Đăng ký Trước đây lập bởi Merck & Co.,[91] now available from the Hội Hóa học Hoàng gia[92]
Meteorological and Geoastrophysical Abstracts Khí tượng, Vật lý thiên văn, Địa chất Đăng ký Lập bởi American Meteorological Society. Available from Dialog[93] and CSA.[94]
NBER: National Bureau of Economic Research Kinh tế Miễn phí National Bureau of Economic Research[95]
Microsoft Academic Đa ngành Provides many innovative ways to explore scientific papers, conferences, journals, and authors[96] Miễn phí Microsoft
MyScienceWork Science Database includes more than 70 million scientific publications and 12 million patents. Miễn phí MyScienceWork
National Criminal Justice Reference Service[97] Criminology, Sociology Abstracts of scholarly journal articles, agency and NGO reports, and conference proceedings Miễn phí United States Department of Justice, Office of Justice Programs[98]
National Diet Library Collection Đa ngành Japanese. Catalog for the National Library of Japan. Không có National Diet Library[99]
OAIster Đa ngành Miễn phí OCLC[100]
OpenEdition.org Nhân văn, Khoa học xã hội OpenEdition offers the academic community four international-scale publication and information platforms in the humanities and social sciences Miễn phí Cléo (UMS 3287) CNRS EHESS University of Avignon[101]
OpenSIGLE Grey literature Indexes European grey literature. Miễn phí Institut de l'information scientifique et technique[102]
Philosophy Documentation Center eCollection Triết học, Đạo đức ứng dụng, Nghiên cứu tôn giáo Journals, series, conference proceedings, and other works from several countries online. Đăng ký, Miễn phí tóm tắt & xem trước Philosophy Documentation Center[103]
Philosophy Research Index Triết học Index of books, journals, disserations, and other documents Đăng ký Philosophy Documentation Center[103]
PhilPapers Triết học Miễn phí PhilPapers[104]
POIESIS: Philosophy Online Serials Triết học, Đạo đức ứng dụng, Nghiên cứu tôn giáo Journals and series, online access for institutions with print Đăng ký, Miễn phí tóm tắt và xem trước Philosophy Documentation Center[103]
POPLINE Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, sức khoẻ sinh sản POPLINE® contains the world’s most comprehensive collection of population, family planning and related reproductive health and development literature. An international resource, POPLINE helps program managers, policy makers, and service providers in low- and middle-income countries and in development-supportive agencies and organizations gain access to journal articles and other scientific, technical, and programmatic publications. Miễn phí Knowledge for Health, Center for Communication Programs, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health[105]
Project MUSE Nhân văn, Khoa học xã hội Project MUSE is a provider of digital humanities and social science content for the scholarly community. MUSE provides full-text versions of scholarly journals and books. Đăng ký Project MUSE, Johns Hopkins University Press[106]
PsycINFO Tâm lý học The largest resource devoted to peer-reviewed literature in behavioral science and mental health. It contains over 3.7 million records with bibliographic information and extensive indexing, more than 60 million cited references, and has comprehensive coverage dating back to the mid-19th century, with sporadic coverage going back as far as the 16th century. Đăng ký Lập bởi APA.[107] Available from several database vendors.[108]
Psychology's Feminist Voices Tâm lý học An online, multimedia digital archive containing the profiles of 250 feminist psychologists who have shaped and continue to transform the discipline of psychology. Profiles are organized in two sections, "Women Past" and "Feminist Presence." All profiles on the Feminist Presence section contain original interview transcripts and video clips with the psychologist discussing their feminist development and academic career. Miễn phí Đặt tại Đại học York, Toronto, Canada.[109]
PubChem Hóa học Miễn phí National Center for Biotechnology Information and the U.S. National Library of Medicine[110]
Pubget Đa ngành Đăng ký Pubget
PubMed Y sinh học A database primarily of references and abstracts on life sciences and biomedical topics Miễn phí National Institutes of Health and the U.S. National Library of Medicine[111]
PubPsych Tâm lý học PubPsych is a free information retrieval system for psychological resources. It offers a comprehensive and balanced selection of resources from a growing number of international databases with a European focus, covering the needs of academic and professional psychologists. Miễn phí Leibniz Institute for Psychology Information
Questia: Online Research Library Đa ngành (Lịch sử) Đăng ký Questia[112]
Readers' Guide to Periodical Literature Tạp chí định kỳ Coverage: 1983-đến nay. Đăng ký H. W. Wilson Company[113]
Reader's Guide Retrospective: 1890–1982 Tạp chí định kỳ Đăng ký H. W. Wilson Company[114]
RePEc: Research Papers in Economics Kinh tế Miễn phí Volunteer Collaboration[115]
Retina medical search Y sinh học Biomedical resources with special focus for medical professionals. Searches among physician level standard documents eliminating patient level materials. Miễn phí Retina medical search[116]
Rock's Backpages Âm nhạc Tài liệu chính từ lịch sử rock and roll Miễn phí hạn chế có đăng ký Backpages Limited[117]
Russian Science Citation Index Tạp chí khoa học Cơ sở dữ liệu thư mục các ấn phẩm khoa học bằng tiếng Nga. Miễn phí Scientific Electronic Library[118]
SafetyLit Đa ngành Trích dẫn và tóm tắt các bài báo và báo cáo của các nhà nghiên cứu làm việc trong hơn 35 chuyên ngành khác nhau (kiến trúc - động vật học) có liên quan đến việc ngăn ngừa thương tích không chủ ý, bạo lực và tự gây tổn hại. Miễn phí SafetyLit Foundation[119] hợp tác với Graduate School of Public Health, Đại học Quoosc gia San Diego[120] và Cục Phòng chống Bạo lực và Thương tích của Tổ chức Y tế Thế giới [121]
SciELO Tạp chí SciELO is a bibliographic database and a model for cooperative electronic publishing in developing countries originally from Brazil. It contains 985 scientific journals from different countries in free and universal access, full-text format. Miễn phí FAPESP, CNPqBIREME
Science.gov Đa ngành A gateway to government science information and research results. Science.gov provides a search of over 45 scientific databases and 200 million pages of science information with just one query, and is a gateway to over 2000 scientific Websites. Miễn phí Science.gov Alliance, 18 scientific and technical organizations from 14 federal agencies that contribute to Science.gov. United States Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information serves as the operating agent for Science.gov.[122]
Science Accelerator Đa ngành A gateway to results of DOE research and development and major R&D accomplishments of interest to DOE. Miễn phí United States Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information.[123]
Science Citation Index Khoa học (Tổng quát) Thành phần của Web of Science Đăng ký Clarivate Analytics
ScienceOpen Đa ngành Search engine for natural and physical sciences, social sciences, and humanities. Incorporates arXiv, PubMed, and SciELO. Integrated with ORCID for overlay and peer review services. All articles display Altmetric scores. Miễn phí ScienceOpen[124]
Scientific Information Database (SID) Công nghệ kỹ thuật, Y học, Khoa học cơ bản, Khoa học nhân văn It is a free bank with multipurpose goals, containing Engineering & Technology, Medical, Basic Science, Human Sciences papers. Miễn phí Scientific Information Database[125]
SCIndeks - Serbian Citation Index Đa ngành A combination of an online multidisciplinary bibliographic database, a national citation index, an Open Access full-text journal repository and an electronic publishing platform. Miễn phí CEON/CEES - Centre for Evaluation in Education and Science, Serbia[126]
Scopus database Đa ngành Scopus is the world's largest abstract and citation database of peer-reviewed research literature. It contains over 20,500 titles from more than 5,000 international publishers. While it is a subscription product, authors can review and update their profiles via ORCID.org or by first searching for their profile at the free Scopus author lookup page. Đăng ký Elsevier[127]
SearchTeam Đa ngành Students search together collaboratively for scholarly articles and resources Miễn phí Zakta[128]
Semantic Scholar Máy tính It is designed to quickly highlight the most important papers and identify the connections between them. It includes currently only computer science publications. Miễn phí Allen Institute for Artificial Intelligence[129]
Social Science Citation Index Khoa học xã hội Thành phần của Web of Science Đăng ký Clarivate Analytics[17]
Socol@r: Socolar Đa ngành Scholarly open access resources in different language Đăng ký, Miễn phí tóm tắt Socolar[130]
SPRESI Database Khoa học, Hóa học chemical structure and reaction database, product name: SPRESIweb, SPRESImobile Đăng ký Available from InfoChem [31]
SSRN: Social Science Research Network Khoa học xã hội Contains an abstracts database and an electronic paper collection, arranged by discipline. Miễn phí Social Science Electronic Publishing, Inc.[131]
Sparrho Đa ngành Sparrho is a personalised platform that allows users to discover, curate and share over 60 million scientific research articles and patents from 45k+ journals and preprint servers. Miễn phí Sparrho[132]
SpringerLink Đa ngành Đăng ký, Miễn phí tóm tắt và xem trước Springer[133]
Ulrich's Periodicals Directory Tạp chí định kỳ Đăng ký ProQuest[134]
VET-Bib Khoa học xã hội, Giáo dục European vocational education and training (VET) literature Miễn phí European Centre for the Development of Vocational Training[135]
Web of Science Đa ngành Includes other products, such as Social Science Citation Index, Science Citation Index, Biological Abstracts & The Zoological Record Đăng ký Clarivate Analytics[136]
WestLaw Luật (Tổng quát) Đăng ký Thomson Reuters
WorldCat Đa ngành Unified catalog of member libraries' catalogs Đăng ký & từng phần miễn phí OCLC[137]
WorldWideScience Đa ngành WorldWideScience is a global science gateway composed of national and international scientific databases and portals. WorldWideScience accelerates scientific discovery and progress by providing one-stop searching of databases from around the world. Multilingual WorldWideScience provides real-time searching and translation of globally dispersed multilingual scientific literature. Miễn phí The WorldWideScience Alliance, a multilateral partnership, consists of participating member countries and provides the governance structure for WorldWideScience. United States Department of Energy, Office of Scientific and Technical Information serves as the operating agent for WorldWideScience.[138]
Zasshi Kiji Sakuin: Japanese Periodicals Index Tạp chí Tiếng Nhật Không có National Diet Library's Online Catalog,[139] MagazinePlus,[140] CiNii[141]
Zentralblatt MATH Toán học First three records free without subscription. Đăng ký Springer Science+Business Media[142]
The Zoological Record Động vật học Unofficial register of scientific names & papers in Zoology. Từ 1864-đến nay. Đăng ký Clarivate Analytics[143]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “List of EBSCO databases”. Ebscohost.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 2. ^ “Academic Search Complete”. Ebscohost.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 3. ^ Aerospace & High Technology Database Lưu trữ November 25, 2009, tại Wayback Machine.
 4. ^ Rosenberg, Diana (1 tháng 1 năm 2002). “African Journals Online: improving awareness and access”. Learned Publishing 15 (1): 51–57. doi:10.1087/095315102753303689. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 5. ^ “African Journals Online (AJOL)”. Ajol.info. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 6. ^ “AgeLine, EBSCO Publishing”. Ebscohost.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 7. ^ " " (19 tháng 5 năm 2014). “AGRICOLA (NAL Catalog)”. Agricola.nal.usda.gov. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 8. ^ “Agricola”. ProQuest. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 9. ^ AGRICOLA (Ovid)
 10. ^ “Airiti Inc”. Airiti.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 11. ^ “Analytical Abstracts”. Rsc.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 12. ^ “Analytical Sciences Digital Library”. Asdlib.org. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 13. ^ “Anthropological Index Online”. Aio.anthropology.org.uk. 8 tháng 4 năm 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2009. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 14. ^ “Anthropological Literature”. Hcl.harvard.edu. 1 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 15. ^ “Arachne”. Arachne.uni-koeln.de. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 16. ^ “Arnetminer.org”. Arnetminer.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 17. ^ a ă Analytics, Clarivate. “Journal Search - Clarivate Analytics”. mjl.clarivate.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 18. ^ “arXiv.org”. arXiv.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 19. ^ “Association for Computing Machinery”. Portal.acm.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 20. ^ “Astrophysics Data System”. Adswww.harvard.edu. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 21. ^ ATLA Catalog Lưu trữ April 7, 2009, tại Wayback Machine.
 22. ^ “AULIMP”. Dtic.mil. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 23. ^ “BASE”. Base-search.net. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 24. ^ “Information and Support Site”. Reaxys. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 25. ^ Biological Abstracts at Thomson Reuters Lưu trữ August 28, 2009, tại Wayback Machine.
 26. ^ An Error Occurred Setting Your User Cookie
 27. ^ “Book Review Index Online”. Gale.cengage.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 28. ^ “Books In Print”. Books In Print. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 29. ^ “Publishing home | CAB Abstracts”. CABI. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. [liên kết hỏng]
 30. ^ “Chemical Abstracts Service”. Cas.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 31. ^ a ă “InfoChem”. InfoChem.de. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 32. ^ “ChemXSeer”. Chemxseer.ist.psu.edu. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 8 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 33. ^ Chinese Social Science Citation Index (in English) Lưu trữ May 3, 2009, tại Wayback Machine.
 34. ^ “Cochrane Library”. Cochrane Library. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 35. ^ “CINAHL”. Ebscohost.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 36. ^ “CiNii”. CiNii. 15 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 37. ^ “Circumpolar Health Bibliographic Database”. Aina.ucalgary.ca. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 38. ^ “CiteBase”. CiteBase. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 39. ^ “CiteSeer”. Citeseer.ist.psu.edu. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 40. ^ “CiteSeerX”. Citeseerx.ist.psu.edu. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 41. ^ “Cogprints”. Cogprints. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 42. ^ “The Collection of Computer Science Bibliographies”. Liinwww.ira.uka.de. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 43. ^ “Compendex”. Ei.org. 21 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 44. ^ CIS
 45. ^ “Current Index to Statistics”. Statindex.org. 16 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 46. ^ “Directory Of Open Access”. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 47. ^ DOAJ. “Directory of Open Access Journals”. Doaj.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 48. ^ “dblp F.A.Q.: What institution is behind dblp?”. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 49. ^ “EconBiz”. Econbiz.eu. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 50. ^ “EconLit”. Aeaweb.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 51. ^ “EconLit access providers”. Aeaweb.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 52. ^ EMBASE Lưu trữ April 16, 2009, tại Wayback Machine.
 53. ^ “ERIC”. Eric.ed.gov. 15 tháng 5 năm 1964. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 54. ^ PMC, Europe. “Europe PMC”. europepmc.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 55. ^ “PMC International”. www.ncbi.nlm.nih.gov. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 56. ^ EMBL-EBI. “EMBL European Bioinformatics Institute”. www.ebi.ac.uk. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 57. ^ “EBSCOHost - FSTA”. EBSCO. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 58. ^ “IHC Inc. - FSTA”. IHS Inc. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2016. 
 59. ^ “Ovid - FSTA”. Ovid. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2016. 
 60. ^ “Dialog - FSTA” (PDF). ProQuest. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2016. 
 61. ^ “STN - FSTA” (PDF). STN. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2016. 
 62. ^ “Web of Science - FSTA”. Thomson Reuters. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2016. 
 63. ^ “Genesis”. Londonmet.ac.uk. 30 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 64. ^ “Publishing home | Global Health”. CABI. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2012. 
 65. ^ Hummel J, Strehmel N, Selbig J, Walther D, Kopka J (2010). “Decision tree supported substructure prediction of metabolites from GC-MS profiles”. Metabolomics 6 (2): 322–333. doi:10.1007/s11306-010-0198-7. 
 66. ^ “Google Scholar”. Scholar.google.com. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 9 năm 2009. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 67. ^ “GoPubMed”. GoPubMed. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 7 năm 2009. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 68. ^ “HCI Bibliography: Human-Computer Interaction Resources”. Gary Perlman hosted by ACM SIGCHI. Truy cập ngày 22 tháng 7 năm 2017. 
 69. ^ “HubMed”. HubMed. 13 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 70. ^ First Name Middle Name Last Name. “IEEE Xplore”. Ieeexplore.ieee.org. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 71. ^ “Journal Master List”. Journals.indexcopernicus.com. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 72. ^ “Index Copernicus”. Index Copernicus. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 73. ^ “Information Bridge”. Osti.gov. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 74. ^ “Informit”. Informit. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 75. ^ “IngentaConnect”. IngentaConnect. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 76. ^ “Indian Citation Index”. Indian Citation Index. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2012. 
 77. ^ IARP. “The International Aging Research Portfolio”. IARP. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2011. 
 78. ^ INSPEC Lưu trữ February 14, 2007, tại Wayback Machine.
 79. ^ “INSPIRE-HEP”. INSPIRE. 
 80. ^ “Philosophy Documentation Center”. Pdcnet.org. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2012. 
 81. ^ “About Isidore”. 
 82. ^ “A Searchable Database of Online Scholarly Journals”. JournalSeek. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2012. 
 83. ^ JSTOR
 84. ^ “Jurn”. Jurn. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2014. 
 85. ^ “Lesson Planet”. Lesson Planet. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 86. ^ “LexisNexis Academic”. Academic.lexisnexis.com. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 87. ^ “LingBuzz”. University of Tromsø. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2015. 
 88. ^ “MathSciNet”. Ams.org. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 89. ^ “MedlinePlus”. Nlm.nih.gov. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 90. ^ “Mendeley Research Catalog”. Mendeley.com. 1 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 91. ^ “The Merck Index”. Merck. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2015. 
 92. ^ “The Merck Index Online”. Royal Society of Chemistry. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2015. 
 93. ^ “Meteorological and Geoastrophysical Abstracts at DIALOG”. Library.dialog.com. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 94. ^ Meteorological and Geoastrophysical Abstracts at CSA Lưu trữ October 4, 2009, tại Wayback Machine.
 95. ^ The National Bureau of Economic Research
 96. ^ “Microsoft Academic Search Help”. Academic.research.microsoft.com. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 97. ^ “NCJRS Library”. Ncjrs.gov. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 98. ^ “NCJRS”. Ncjrs.gov. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 99. ^ Japanese National Diet Library Collection in English
 100. ^ “OAIster”. Oaister.worldcat.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 101. ^ “OpenEdition Who Are We”. 
 102. ^ “OpenSIGLE”. Opensigle.inist.fr. 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 103. ^ a ă â “Philosophy Documentation Center”. Pdcnet.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 104. ^ “Philosophy Online”. PhilPapers. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 105. ^ “POPLINE.org”. POPLINE.org. 21 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 106. ^ “Project MUSE”. www.press.jhu.edu. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 107. ^ “PsycInfo”. Apa.org. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 108. ^ PsycINFO vendors list Lưu trữ May 12, 2009, tại Wayback Machine.
 109. ^ “Psychology's Feminist Voices”. Psychology's Feminist Voices. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 110. ^ “PubChem”. Pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. 23 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 111. ^ “PubMed”. Ncbi.nlm.nih.gov. 14 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 112. ^ “Questia”. Questia. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 113. ^ “Reader's Guide to Periodical Literature”. Hwwilson.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 114. ^ “Reader's Guide Retrospective: 1890–1982”. Hwwilson.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 115. ^ “RePEc”. RePEc. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 116. ^ Retina medical search - SEARCH
 117. ^ “Rock's Backpages”. Rocksbackpages.com. 14 tháng 7 năm 1972. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 118. ^ http://elibrary.ru
 119. ^ “SafetyLit”. safetylitfoundation.org. 6 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 120. ^ “Sdsu-Gsph”. Publichealth.sdsu.edu. 6 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 121. ^ “World health Organization”. Who.int. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 122. ^ “Science.gov”. Science.gov. 12 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 123. ^ “Science Accelerator”. Scienceaccelerator.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 5 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 124. ^ “ScienceOpen”. ScienceOpen home page. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 125. ^ “Scientific Information Database”. www.sid.ir (bằng tiếng en-US). Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 126. ^ “SCIndeks”. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 127. ^ “Scopus”. Info.scopus.com. 21 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 128. ^ PRWeb.com. “SNew Social Search Engine Lets People Search the Web Together With Friends”. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 129. ^ “Semantic Scholar”. www.semanticscholar.org (bằng tiếng en-US). Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 130. ^ “(Socol@r)”. Socolar. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 131. ^ “Social Science Research Network”. Ssrn.com. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 132. ^ “Sparrho”. Sparrho. 
 133. ^ “SpringerLink”. SpringerLink. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 134. ^ “Ulrich's Periodicals Directory”. Ulrichsweb.com. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2018. 
 135. ^ “Cedefop”. Libserver.cedefop.europa.eu. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 136. ^ “Web of Science - Clarivate”. Clarivate (bằng tiếng en-US). Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2018. 
 137. ^ Time:1:47. “WorldCat”. WorldCat. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 138. ^ “WorldWideScience”. WorldWideScience. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 139. ^ Zasshi Kiji Sakuin (at NDL)
 140. ^ “Zasshi Kiji Sakuin (at MagazinePlus)”. Magissuelist.nichigai.co.jp. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 141. ^ “Zasshi Kiji Sakuin (at CiNii)”. Ci.nii.ac.jp. 15 tháng 7 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 8 năm 2014. 
 142. ^ Zentralblatt MATH Lưu trữ September 27, 2007, tại Wayback Machine.
 143. ^ Analytics, Clarivate. “Zoological Record - Clarivate Analytics”. wokinfo.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2018. 

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]