Danh sách nhà nước cộng sản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bản đồ các quốc gia tuyên bố mình theo lý tưởng cộng sản dưới đường lối Chủ nghĩa Marx-Lenin hoặc Tư tưởng Mao Trạch Đông trong lịch sử (lưu ý rằng không phải tất cả các quốc gia này đều đồng thời theo Chủ nghĩa Marx–Lenin hoặc Tư tưởng Mao Trạch Đông)

Nhà nước cộng sản là một mô hình nhà nước với một chính quyền dựa trên sự lãnh đạo của một đảng cộng sản dựa theo tư tưởng chủ nghĩa Marx - Engels - Lenin, hệ tư tưởng cộng sản như nguyên tắc của nhà nước độc đảng.

Trong quá khứ đã từng có gần 100 quốc gia tự nhận là theo chế độ Xã hội chủ nghĩa.[cần dẫn nguồn] Nhưng hiện nay chỉ còn 6 quốc gia theo Xã hội chủ nghĩa là: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà Dân chủ Đông Timor. (Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên không còn được công nhận là nhà nước xã hôi chủ nghĩa kẻ từ khi Hiến pháp Triều Tiên năm 1972 thay thế chủ nghĩa Marx- Lenin bằng tư tưởng Chủ thể và loại bỏ các mối liên hệ với Chủ nghĩa cộng sản trong Hiến pháp vào năm 2009). Ngoài ra một số nước theo Chủ nghĩa xã hội dân chủ.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Âu[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Úc[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Á[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Đông[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Phi[sửa | sửa mã nguồn]


Châu Mỹ[sửa | sửa mã nguồn]

Tồn tại ngắn[sửa | sửa mã nguồn]

Hậu Xô viết[sửa | sửa mã nguồn]

Công xã[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Chủ nghĩa Công Xã

Các nước Cộng hòa trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

Liên Xô[sửa | sửa mã nguồn]

15 nước cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Các nước Cộng hòa tồn tại ngắn[sửa | sửa mã nguồn]

Nam Tư[sửa | sửa mã nguồn]

Tiệp Khắc[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng hòa Xô viết[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Xô Viết

Đế quốc Nga[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Âu[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Phi[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Á[sửa | sửa mã nguồn]

Khu vực chiếm đóng / Căn cứ quân sự[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: khu phi quân sự / Căn cứ quân sự

Xem thêm: Đồng Minh chiếm đóng Đức

Lãnh thổ tự trị[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng hòa tự trị[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Lãnh thổ tự trị

Nga[sửa | sửa mã nguồn]

Azerbaijan[sửa | sửa mã nguồn]

Gruzia[sửa | sửa mã nguồn]

Ukraina[sửa | sửa mã nguồn]

Uzbekistan[sửa | sửa mã nguồn]

Nam Tư[sửa | sửa mã nguồn]

Serbia[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Đặc Khu hành chính/ Đặc khu kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Đặc khu hành chính / Khu kinh tế tự do

Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]

Triều Tiên[sửa | sửa mã nguồn]

Liên Xô[sửa | sửa mã nguồn]

Bulgaria[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Thể loại:Cựu Cộng hòa Xô viết

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republics_of_the_Soviet_Union