Danh sách nhà nước cộng sản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Bản đồ các quốc gia tuyên bố mình theo lý tưởng cộng sản dưới đường lối Chủ nghĩa Marx-Lenin hoặc Tư tưởng Mao Trạch Đông trong lịch sử (lưu ý rằng không phải tất cả các quốc gia này đều đồng thời theo Chủ nghĩa Marx–Lenin hoặc Tư tưởng Mao Trạch Đông)

Nhà nước cộng sản là một mô hình nhà nước với một chính quyền dựa trên sự lãnh đạo của một đảng cộng sản dựa theo tư tưởng chủ nghĩa Marx - Engels - Lenin, hệ tư tưởng cộng sản như nguyên tắc của nhà nước độc đảng.

Trong quá khứ đã từng có gần 100 quốc gia tự nhận là theo chế độ Xã hội chủ nghĩa.[cần dẫn nguồn] Nhưng hiện nay chỉ còn 4 quốc gia theo Xã hội chủ nghĩa là: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân LàoCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên không còn được công nhận là nhà nước xã hôi chủ nghĩa kẻ từ khi Hiến pháp Triều Tiên năm 1972 thay thế chủ nghĩa Marx- Lenin bằng tư tưởng Chủ thể và loại bỏ các mối liên hệ với Chủ nghĩa cộng sản trong Hiến pháp vào năm 2009). Các nước theo Chủ nghĩa xã hội dân chủ được liệt kê trong Danh sách quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống xã hội chủ nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Âu[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Á[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Phi[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Mỹ[sửa | sửa mã nguồn]

Tồn tại ngắn[sửa | sửa mã nguồn]

Hậu Xô viết[sửa | sửa mã nguồn]

Công xã[sửa | sửa mã nguồn]

Các nước Cộng hòa trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

Liên Xô[sửa | sửa mã nguồn]

15 nước cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Nước Cộng hòa tồn tại ngắn[sửa | sửa mã nguồn]

Nam Tư[sửa | sửa mã nguồn]

Tiệp Khắc[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng hòa Xô viết[sửa | sửa mã nguồn]

Đế quốc Nga[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Âu[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Phi[sửa | sửa mã nguồn]

Châu Á[sửa | sửa mã nguồn]

Khu vực chiếm đóng[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng hòa tự trị[sửa | sửa mã nguồn]

Nga[sửa | sửa mã nguồn]

Azerbaijan[sửa | sửa mã nguồn]

Gruzia[sửa | sửa mã nguồn]

Ukraina[sửa | sửa mã nguồn]

Uzbekistan[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]