Khác biệt giữa các bản “Thang Trấn Nghiệp”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
*''Long hổ ân thù'' 1983 (vai Kiều Trấn Vũ)
*''Ngũ hổ tướng'' 1984 (vai Hồng Trấn)
*''Tình ca giọt lệ'' 1984 (vai Châu Kế Nghiệp)
*''Thiết diện Bao Công'' 1984 (vai Bạch Ngọc Đường)
*''Duyên nợ xuân thì'' 1984 (vai Dương Tuấn Minh)

Trình đơn chuyển hướng