Khác biệt giữa các bản “Vật chất”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
{{otheruses5|quan niệm vật lý, triết học|vật chất theo quan niệm Marx-Lenin|Vật chất (triết học Marx-Lenin)}}
 
'''Vật chất''' cùng với [[không gian]] và [[thời gian]] là những vấn đề cơ bản mà [[tôn giáo]], [[triết học]] và [[vật lý học]] nghiên cứu. [[Vật lý học]] và các ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu cấu tạo cũng như những [[thuộc tính]] cụ thể của các dạng thực thể vật chất khác nhau trong thế giới tự nhiên. Các thực thể vật chất có thể ở dạng [[trường]] (cấu tạo bởi các [[hạt trường]], thường không có [[khối lượng#Khối lượng tương đối tính|khối lượng nghỉ]], nhưng vẫn có [[khối lượng|khối lượng toàn phần]]), hoặc dạng [[chất hóa học|chất]] (cấu tạo bởi các [[hạt chất]], thường có khối lượng nghỉ) và chúng đều chiếm [[không gian]]. Với định nghĩa trên, các thực thể vật chất được hiểu khá rộng rãi, như một vật [[vĩ mô]] mà cũng có thể như [[bức xạ điện từ|bức xạ]] hoặc những [[hạt cơ bản]] cụ thể và ngay cả sự tác động qua lại của chúng. Đôi khi người ta nói đến thuật ngữ [[phản vật chất]] trong [[vật lý học|vật lý]]. Đó thực ra vẫn là những dạng thức vật chất theo định nghĩa trên, nhưng là một dạng vật chất đặc biệt ít gặp trong tự nhiên. Mọi thực thể vật chất đều tương tác lẫn nhau và những tương tác này cũng lại thông qua những dạng vật chất (cụ thể là những [[hạt tương tác]] trong các [[lực|trường lực]], ví dụ hạt [[photon]] trong [[trường điện từ]]).
 
== Các tính chất cơ bản ==
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng