Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
# Đan Dương tử [[Mã Ngọc]] (1123-1183) sáng lập Ngộ Tiên phái (遇仙派)
# Trường Chân tử [[Đàm Xứ Đoan]] (1123-1185) sáng lập Nam Vô phái (南无派)
# Trường Sinh tử [[Lưu Xứ Huyền]] (1147-1203) sáng lập Tùy Sơn phái (随山派), tên tục Liễu Quân Bảo, cha là Tiết đô sứ thành Đàn Châu Liễu Quang Phổ, vốn là một trại chủ của [[Thiết Chưởng bang]]
# Trường Xuân tử [[Khâu Xứ Cơ]] (1148-1227) sáng lập Long Môn phái (龙门派)
# Ngọc Dương tử [[Vương Xứ Nhất (Toàn Chân giáo)|Vương Xứ Nhất]] (1142-1217) sáng lập Du Sơn phái (嵛山派)