Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| image_map_caption = Vị trí của Uzbekistan (màu đỏ) trong [[Liên bang Xô viết]]
| national_motto = "[[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!|Butun dunyo proletariati, birlashing!]]" <br /> {{small|"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"}}
| national_anthem = "[[Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan|Ўзбекистон Совет Социалист Республикасининг давлат мадҳияси]]" <br> ''Oʻzbekiston Sovet Sotsialist Respublikasining davlat madhiyasi;'' <br> {{small|"Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan"}} <centerbr> {{center|[[Tập tin:O'zbekiston Sovet Davlat Madhiyasi (vocal).ogg]] </center> }}
| common_languages = [[Tiếng Uzbek]] <br /> [[Tiếng Nga]]
| government_type = {{small|1924–1927; 1953–1990:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] <br /> {{small|1927–1953:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Stalin|Stalin]] <br /> {{small|1990–1991:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Cộng hòa|cộng hoà]] [[Tổng thống chế|tổng thống]]