Danh sách huyện ở Hàn Quốc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Danh sách tất cả các huyện ở Hàn Quốc: có 83 huyện ở Hàn Quốc.

Bản đồ các huyện ở Hàn Quốc.

Danh sách các huyện[sửa | sửa mã nguồn]

Huyện Hangul Hanja Tỉnh
Gijang 기장군 [機張郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) CityaBusan (Thành phố đô thị)[1]
Dalseong 달성군 [達城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) CitybDaegu (Thành phố đô thị)[2]
Ganghwa 강화군 [江華郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) CitycIncheon (Thành phố đô thị)[3]
Ongjin 옹진군 [甕津郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) CitycIncheon (Thành phố đô thị)
Ulju 울주군 [蔚州郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) CitydUlsan (Thành phố đô thị)[4]
Gapyeong 가평군 [加平郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeonggi[5]
Yangpyeong 양평군 [楊平郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeonggi
Yeoncheon 연천군 [漣川郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeonggi
Cheorwon 철원군 [鐵原郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon[6]
Goseong 고성군 [高城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Hoengseong 횡성군 [橫城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Hongcheon 홍천군 [洪川郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Hwacheon 화천군 [華川郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Inje 인제군 [麟蹄郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Jeongseon 정선군 [旌善郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Pyeongchang 평창군 [平昌郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Yanggu 양구군 [楊口郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Yangyang 양양군 [襄陽郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Yeongwol 영월군 [寧越郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gangwon
Boeun 보은군 [報恩郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc[7]
Cheongwon 청원군 [淸原郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Danyang 단양군 [丹陽郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Eumseong 음성군 [陰城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Goesan 괴산군 [槐山郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Jincheon 진천군 [鎭川郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Okcheon 옥천군 [沃川郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Jeungpyeong 증평군 [曾坪郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Yeongdong 영동군 [永同郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Bắc
Buyeo 부여군 [扶餘郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Nam[8]
Cheongyang 청양군 [青陽郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Nam
Geumsan 금산군 [錦山郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Nam
Hongseong 홍성군 [洪城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Nam
Seocheon 서천군 [舒川郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Nam
Taean 태안군 [泰安郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Nam
Yesan 예산군 [禮山郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Chungcheong Nam
Buan 부안군 [扶安郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Gochang 고창군 [高敞郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Imsil 임실군 [任實郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Jangsu 장수군 [長水郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Jinan 진안군 [鎭安郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Muju 무주군 [茂朱郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Sunchang 순창군 [淳昌郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Wanju 완주군 [完州郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Bắc
Boseong 보성군 [寶城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Damyang 담양군 [潭陽郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Gangjin 강진군 [康津郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Goheung 고흥군 [高興郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Gokseong 곡성군 [谷城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Gurye 구례군 [求禮郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Haenam 해남군 [海南郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Hampyeong 함평군 [咸平郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Hwasun 화순군 [和順郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Jangheung 장흥군 [長興郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Jangseong 장성군 [長城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Jindo 진도군 [珍島郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Muan 무안군 [務安郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Sinan 신안군 [新安郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Wando 완도군 [莞島郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Yeongam 영암군 [靈巖郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Yeonggwang 영광군 [靈光郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Jeolla Nam
Bonghwa 봉화군 [奉化郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc[9]
Cheongdo 청도군 [淸道郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Cheongsong 청송군 [靑松郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Chilgok 칠곡군 [漆谷郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Goryeong 고령군 [高靈郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Gunwi 군위군 [軍威郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Seongju 성주군 [星州郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Uiseong 의성군 [義城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Uljin 울진군 [蔚珍郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Ulleung 울릉군 [鬱陵郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Yecheon 예천군 [醴泉郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Yeongdeok 영덕군 [盈德郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Yeongyang 영양군 [英陽郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Bắc
Changnyeong 창녕군 [昌寧郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam[10]
Geochang 거창군 [居昌郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Goseong 고성군 [固城郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Hadong 하동군 [河東郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Haman 함안군 [咸安郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Hapcheon 합천군 [陜川郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Hamyang 함양군 [咸陽郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Namhae 남해군 [南海郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Sancheong 산청군 [山淸郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam
Uiryeong 의령군 [宜寧郡] lỗi: {{lang}}: không hỗ trợ hệ chữ viết: kore cho mã ngôn ngữ: ko (trợ giúp) Gyeongsang Nam

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Quận tự trị”. Thành phố Busan. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  2. ^ “Văn phòng quận”. Thành phố Daegu. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  3. ^ “Quận hành chính”. Thành phố Incheon. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  4. ^ “Quận hành chínhs & Population”. Thành phố Ulsan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  5. ^ “Population”. Tỉnh Gyeonggi. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  6. ^ “Quận hành chínhs”. Tỉnh Gangwon. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  7. ^ “Quận hành chínhs”. Tỉnh Chungcheong Bắc. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  8. ^ “Quận hành chínhs”. Tỉnh Chungcheong Nam. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  9. ^ “Hộ dân & dân số”. Tỉnh Gyeongsang Bắc. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.
  10. ^ “Quận hành chính”. Tỉnh Gyeongsang Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2013.