Danh sách máy bay (T-Z)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm


Danh sách máy bay

A B C-D E-H I-M N-S T-Z

T[sửa | sửa mã nguồn]

Tachikawa[sửa | sửa mã nguồn]

Taylor Brothers Aircraft Company[sửa | sửa mã nguồn]

Taylor Aircraft Company[sửa | sửa mã nguồn]

Taylor (John Taylor)[sửa | sửa mã nguồn]

Taylorcraft[sửa | sửa mã nguồn]

Taylorcraft Aeroplanes (England) Limited[sửa | sửa mã nguồn]

Technoavia[sửa | sửa mã nguồn]

Temco[sửa | sửa mã nguồn]

Thorp[sửa | sửa mã nguồn]

Thulinverken[sửa | sửa mã nguồn]

Tiger Aircraft[sửa | sửa mã nguồn]

Tipsy[sửa | sửa mã nguồn]

xem thêm Avions Fairey

Titan Aircraft Company[sửa | sửa mã nguồn]

TNCA[sửa | sửa mã nguồn]

see also Azcárate

Transall[sửa | sửa mã nguồn]

Transavia[sửa | sửa mã nguồn]

TRW[sửa | sửa mã nguồn]

Tucker[sửa | sửa mã nguồn]

TU-Braunschweig, Institut für Luftfahrtmeßtechnik und Flugmeteorologie[sửa | sửa mã nguồn]

Tupolev[sửa | sửa mã nguồn]

U[sửa | sửa mã nguồn]

Utva[sửa | sửa mã nguồn]

V[sửa | sửa mã nguồn]

Valmet[sửa | sửa mã nguồn]

Valtion Lentokonetehdas[sửa | sửa mã nguồn]

Van's Aircraft[sửa | sửa mã nguồn]

VEF[sửa | sửa mã nguồn]

Venture[sửa | sửa mã nguồn]

Vertol[sửa | sửa mã nguồn]

Vickers/Vickers-Armstrong[sửa | sửa mã nguồn]

Canadian Vickers[sửa | sửa mã nguồn]

Victa[sửa | sửa mã nguồn]

VisionAire[sửa | sửa mã nguồn]

Voisin[sửa | sửa mã nguồn]

Volaircraft[sửa | sửa mã nguồn]

Vought[sửa | sửa mã nguồn]

Vultee[sửa | sửa mã nguồn]

W[sửa | sửa mã nguồn]

Wacket[sửa | sửa mã nguồn]

WACO[sửa | sửa mã nguồn]

Wallis[sửa | sửa mã nguồn]

Weatherly[sửa | sửa mã nguồn]

Wedell-Williams[sửa | sửa mã nguồn]

Westland[sửa | sửa mã nguồn]

Widerøe[sửa | sửa mã nguồn]

Wihault[sửa | sửa mã nguồn]

Wittman[sửa | sửa mã nguồn]

Wright[sửa | sửa mã nguồn]

WSK[sửa | sửa mã nguồn]

Y[sửa | sửa mã nguồn]

Yakovlev[sửa | sửa mã nguồn]

Yermolayev[sửa | sửa mã nguồn]

Yokosuka[sửa | sửa mã nguồn]

Z[sửa | sửa mã nguồn]

Zeppelin-Lindau[sửa | sửa mã nguồn]

Zivko[sửa | sửa mã nguồn]

Zlin[sửa | sửa mã nguồn]

Zmaj[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách máy bay[sửa | sửa mã nguồn]

A B C-D E-H I-M N-S T-Z

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]