Danh mục loài tuyệt chủng theo Sách đỏ IUCN

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Đổi hướng từ IUCN Red List of extinct species)

Sự tuyệt chủng là một phần tự nhiên trong lịch sử tiến hóa của hành tinh. 99% trong số bốn tỷ loài tiến hóa trên Trái đất hiện đã biến mất. Hầu hết các loài đã tuyệt chủng. Nhưng khi mọi người đặt câu hỏi có bao nhiêu loài đã tuyệt chủng, họ thường nói về số lượng loài tuyệt chủng trong lịch sử gần đây. Các loài đã tuyệt chủng với lý do chủ yếu là do áp lực của con người.

Sách đỏ của IUCN đã ước tính số lượng tuyệt chủng trong 5 thế kỷ qua. Người ta ước tính rằng 900 loài đã tuyệt chủng kể từ năm 1500, trong đó có khoảng 85 động vật có vú; 159 con chim; 35 loài lưỡng cư; và 80 loài .[1][2]

Giới Động vật[sửa | sửa mã nguồn]

Ngành Arthropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Arachnida[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Holothyrida[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Opiliones[sửa | sửa mã nguồn]

Phân ngành Crustacea[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Amphipoda[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Calanoida[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Cyclopoida[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Decapoda[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Podocopida[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Diplopoda[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Spirobolida[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Insecta[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Coleoptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Diptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Ephemeroptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Hemiptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Lepidoptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Odonata[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Orthoptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Phasmatodea[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Plecoptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Trichoptera[sửa | sửa mã nguồn]

Ngành Chordata[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Actinopterygii[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Cypriniformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Cyprinodontiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Gasterosteiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Perciformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Salmoniformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Scorpaeniformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Siluriformes[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Amphibia[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Anura[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Urodela[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Aves[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Accipitriformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Anseriformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Bucerotiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Caprimulgiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Charadriiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Columbiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Cuculiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Falconiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Galliformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Gruiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Passeriformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Pelecaniformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Piciformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Podicipediformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Procellariiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Psittaciformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Strigiformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Struthioniformes[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Suliformes[sửa | sửa mã nguồn]

Cephalaspidomorphi[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Petromyzontiformes[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Mammalia[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Carnivora[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Artiodactyla[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Chiroptera[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Dasyuromorphia[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Didelphimorphia[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Diprotodontia[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Eulipotyphla[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Lagomorpha[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Peramelemorphia[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Primates[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Rodentia[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Sirenia[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Reptilia[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Squamata[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Testudines[sửa | sửa mã nguồn]

Ngành Mollusca[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Bivalvia[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Unionida[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Gastropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Architaenioglossa[sửa | sửa mã nguồn]
Hygrophila[sửa | sửa mã nguồn]
Littorinimorpha[sửa | sửa mã nguồn]
Patellogastropoda[sửa | sửa mã nguồn]
Sorbeoconcha[sửa | sửa mã nguồn]
Stylommatophora[sửa | sửa mã nguồn]

Giới Thực vật[sửa | sửa mã nguồn]

Ngành Bryophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Bryopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Bryales[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Marchantiopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Ngành Polypodiophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Polypodiopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Polypodiales[sửa | sửa mã nguồn]

Ngành Rhodophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Florideophyceae[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Ceramiales[sửa | sửa mã nguồn]

Ngành Tracheophyta[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Liliopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Cyperales[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Magnoliopsida[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Apiales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Asterales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Campanulales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Caryophyllales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Celastrales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Dipsacales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Ebenales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Euphorbiales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Fabales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Gentianales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Lamiales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Laurales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Malvales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Myrtales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Proteales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Rhamnales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Rosales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Gentianales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Santalales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Sapindales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Scrophulariales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Theales[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ Violales[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Tuyệt chủng (3 tháng 3 năm 2021). “Các loài tuyệt chủng”. https://ourworldindata.org/extinctions#:~:text=Extinctions%20have%20been%20a%20natural,evaluated%20for%20their%20extinction%20risk. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2021. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
  2. ^ IUCN, IUCN (2 tháng 2 năm 2021). “IUCN”. https://www.iucnredlist.org/account. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2021. Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả=|họ= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị |url lưu trữ= (trợ giúp); Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)