Lũy thừa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lũy thừa là một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số ab, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhânb thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là , đọc là lũy thừa bậc b của a hay a mũ b, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ.

Phép toán ngược với phép tính lũy thừa là phép khai căn. Lũy thừa (từ Hán-Việt: ) có nghĩa là "nhân chồng chất lên".

Đặc biệt:

a² còn gọi là "a bình phương";
a³ còn gọi là "a lập phương".

Lũy thừa với số mũ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Lũy thừa của 0 và 1[sửa | sửa mã nguồn]

.(n > 0)
.

Lũy thừa với số mũ nguyên dương[sửa | sửa mã nguồn]

Trong trường hợp b = nsố nguyên dương, lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

Các tính chất quan trong nhất của lũy thừa với số mũ nguyên dương m, n

với mọi a ≠ 0

Đặc biệt, ta có:

Trong khi các phép cộng và phép nhân có tính chất giao hoán, phép tính lũy thừa không có tính giao hoán.

Tương tự các phép cộng và nhân có tính kết hợp, còn phép tính lũy thừa thì không.. Khi không có dấu ngoặc, thứ tự tính của các lũy thừa là từ trên xuống, chứ không phải là từ dưới lên:

Lũy thừa bậc chẵn của một số âm là số dương.

Lũy thừa bậc lẻ của một số âm là số âm.

Lũy thừa với số mũ 0[sửa | sửa mã nguồn]

Lũy thừa với số mũ 0 của số a khác không được quy ước bằng 1.

Chứng minh:

Lũy thừa với số mũ nguyên âm[sửa | sửa mã nguồn]

Lũy thừa của a với số mũ nguyên âm m, trong đó () a khác 0 và n là số nguyên dương là:

.

Ví dụ

.

Cách suy luận ra "lũy thừa với số mũ nguyên âm" từ "lũy thừa với số mũ không":

Trường hợp đặc biệt: lũy thừa của số khác không a với số mũ −1 là số nghịch đảo của nó.

Lũy thừa của số thực dương với số mũ hữu tỷ[sửa | sửa mã nguồn]

Căn bậc n của một số thực dương[sửa | sửa mã nguồn]

Một căn bậc n của số a là một số x sao cho xn = a.

Nếu a là số thực dương, n là số nguyên dương thì có đúng một số thực dương x sao cho xn = a.

Số x này được gọi là căn số học bậc n của a. Nó được ký hiệu là na, trong đó √ là ký hiệu căn.

Lũy thừa với số mũ hữu tỷ của số thực dương[sửa | sửa mã nguồn]

Lũy thừa với số mũ hữu tỷ tối giản m/n (m, n là số nguyên, trong đó n dương), của số thực dương a được định nghĩa là

định nghĩa này có thể mở rộng cho các số thực âm mỗi khi căn thức là có nghĩa.

Lũy thừa với số mũ thực[sửa | sửa mã nguồn]

Lũy thừa của số e[sửa | sửa mã nguồn]

Số e là hằng số toán học quan trọng, xấp xỉ 2.718 và là cơ số của logarit tự nhiên. Số e được định nghĩa qua giới hạn sau:

Hàm e mũ, được định nghĩa bởi

ở đây x được viết như số mũ vì nó thỏa mãn đẳng thức cơ bản của lũy thừa

Hàm e mũ xác định với tất cả các giá trị nguyên, hữu tỷ, thực và cả giá trị phức của x.

Có thể chứng minh ngắn gọn rằng hàm e mũ với x là số nguyên dương k chính là ek như sau:

Chứng minh này cũng chứng tỏ rằng ex+y thỏa mãn đẳng thức lũy thừa khi xy là các số nguyên dương. Kết quả này cũng có thể mở rộng cho tất cả các số không phải là số nguyên dương.

Lũy thừa với số mũ thực[sửa | sửa mã nguồn]

Vì mỗi số thực có thể được tiệm cận bởi các số hữu tỷ nên lũy thừa của với số mũ thực x có thể định nghĩa nhờ giới hạn

trong đó r tiến tới x chỉ trên các giá trị hữu tỷ của r.

Chẳng hạn, nếu

thì

Lũy thừa với số mũ thực cũng thường được định nghĩa bằng cách sử dụng logarit thay cho sử dụng giới hạn của các số hữu tỷ.

Logarit tự nhiên hàm ngược của hàm e-mũ ex. Theo đó là số b sao cho x = e b .

Nếu a là số thực dương, x là số thực bất kỳ ta có a = e ln a

nên nếu ax được định nghĩa nhờ hàm logarit tự nhiên thì ta cần phải có

Điều này dẫn tới định nghĩa

với mọi số thực x và số thực dương a.

Định nghĩa này của lũy thừa số mũ thực phù hợp với định nghĩa lũy thừa thực nhờ giới hạn ở trên và với cả lũy thừa với số mũ phức dưới đây.

Lũy thừa với số mũ phức[sửa | sửa mã nguồn]

Lũy thừa số mũ phức của số e[sửa | sửa mã nguồn]

Dựa vào biểu diễn lượng giác của các số phức, người ta định nghĩa lũy thừa số mũ phức của số e như sau. Trước hết, lũy thừa với số mũ thuần ảo của e định nghĩa theo công thức Euler:

Sau đó với số phức , ta có

Lũy thừa số mũ phức của số thực dương[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu a là một số thực dương và z là số phức thì lũy thừa az được định nghĩa là

trong đó x = ln(a) là nghiệm duy nhất của phương trình ex = a.

Nếu , ta có

Tính chất Lũy Thừa[sửa | sửa mã nguồn]

Tính chất cơ bản[sửa | sửa mã nguồn]

1) an = a a a ... a

(n thừa số a)

2)

3) 0n = 0 (n > 0)

4) 1n = 1

5) a0 = 1 ()

6) a1 = a

7)

Tính chất thường găp[sửa | sửa mã nguồn]

1) am + n = am an

2) với mọi a ≠ 0

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Hàm số lũy thừa[sửa | sửa mã nguồn]

Hàm số lũy thừa là hàm số có dạng với

Tập xác định[sửa | sửa mã nguồn]

Tập xác định của hàm số trên phụ thuộc vào số mũ

 • nếu là số nguyên dương thì tập xác định là
 • nếu hoặc là số nguyên âm thì tập xác định là
 • nếu không phải là số nguyên thì tập xác định là

Đạo hàm[sửa | sửa mã nguồn]

Hàm số có đạo hàm tại mọi x > 0 và là đạo hàm cấp 1 của f(x)

Chiều biến thiên của hàm số lũy thừa với biến số dương[sửa | sửa mã nguồn]

Xét hàm số trên x>0:

 • Với , hàm số đồng biến trên
 • Với , hàm số nghịch biến trên

Đồ thị[sửa | sửa mã nguồn]

Đồ thị hàm số trên x>0

Đồ thị hàm số lũy thừa với số mũ thực và biến số dương[sửa | sửa mã nguồn]

Đồ thị hàm số trên x>0 có tính chất sau:

 • Luôn đi qua điểm I(1;1)
 • Nếu , đồ thị nhận trục Ox là tiệm cận ngang và trục Oy là tiệm cận đứng
 • Có đường biểu diễn phụ thuộc vào số mũ

Đồ thị hàm số lũy thừa với số mũ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Đồ thị hàm số với có tính chất tương tự như trên với x>0. Ngoài ra, phần đồ thị với x<0 có tính đối xứng với phần đồ thị x>0 phụ thuộc vào n:

 • Nếu n là số chẵn, đồ thị đối xứng qua trục Oy do f(x) là hàm số chẵn
 • Nếu n là số lẻ, đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ O do f(x) là hàm số lẻ

Hàm số mũ[sửa | sửa mã nguồn]

Hàm số với a là số thực dương khác 1 được gọi là hàm số mũ với cơ số a.

Đạo hàm[sửa | sửa mã nguồn]

Hàm số với a là số thực dương khác 1 thì có đạo hàm tại mọi x và là đạo hàm cấp 1 của

Đặc biệt hàm số có đạo hàm cấp 1 là

Chiều biến thiên[sửa | sửa mã nguồn]

Hàm số đồng biến trên R nếu a>1 và nghịch biến trên R nếu 0<a<1.

Đồ thị[sửa | sửa mã nguồn]

Đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số có những tính chất sau:

 • Luôn đi qua điểm I(0;1) và điểm J(1;a)
 • Đồ thị nằm phía trên trục Ox và nhận trục Ox làm tiệm cận ngang

Tìm chữ số tận cùng[sửa | sửa mã nguồn]

Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa[sửa | sửa mã nguồn]

Để tìm chữ số tận cùng, ta có thể lập bảng để biết chữ số tận cùng được thay đổi như thế nào.

Ví dụ: Tìm chữ số tận cùng của 72004?

Phân tích:

Lũy thừa 71 72 73 74 75 76 77 78
Chữ số tận cùng 7 9 3 1 7 9 3 1

Giải:

Chữ số tận cùng được lặp lại theo dãy: 7, 9, 3, 1, 7,...

2004: 4 = 501 dư 0

Vậy chữ số tận cùng của 72004 là 1.

Tìm số các số 0 tận cùng của một tích[sửa | sửa mã nguồn]

Vì 2 x 5 = 10 nên muốn tìm số các số 0 tận cùng ta có thể tìm số cặp 2,5 là ra luôn số các số 0 tận cùng.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]