Thái Thượng Lão Quân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thái Thượng Lão Quân (太上老君) là tôn hiệu của một vị Thần Tiên tối cao trong Đạo giáo, ông chính là Đạo Đức Thiên Tôn trong Tam Thanh.

Thông thường Thái Thượng Lão Quân được đồng nhất với Lão Tử, tuy nhiên trong Đạo giáo thì Lão Tử chỉ là hóa thân khi giáng trần của Thái Thượng Lão Quân.

Thần thoại[sửa | sửa mã nguồn]

Theo truyền thuyết Đạo Giáo, thuở sơ khai chưa có trời đất, trước cả hỗn mang, chỉ mới có cái nguyên khí huyền bí, (Thái cực hỗn nguyên) có vị Nguyên Thủy Thiên Vương, Nguyên Thủy nghĩa là cái gốc đầu tiên. Nguyên Thủy Thiên Vương chưa phải hẳn là vị thần, mà chỉ là nguyên lý sơ khai. Khi hình thành Thái cực, có Âm Dương, thì thể chất Nguyên Thủy Thiên Vương ngưng kết thành Bàn Cổ tạo ra trời đất, mà linh thể phân làm ba trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, là bậc tối cao vô thượng của cả vũ trụ. Bàn Cổ thì chết đi, nhưng linh thể Thiên Tôn thì tồn tại mãi mãi. Đạo Đức Thiên Tôn có hai sư đệ là Nguyên Thủy Thiên TônLinh Bảo Thiên Tôn tạo thành Tam Thanh.

Tam Thanh sinh hoá mới thành các đấng thần thánh tiên, và các thần thánh tiên đều quay về cõi Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng đế là vua ở thiên đình, cũng là do Tam Thanh chỉ định. Như thế Tam Thanh gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên TônĐạo Đức Thiên Tôn chính là đấng tối cao của Đạo giáo.

Thái Thượng Lão Quân giáng trần vào đời Chu chính là Lão Tử, viết Đạo Đức Kinh, được Đạo giáo tôn là Giáo chủ, Đạo tổ.

Thái Thượng Lão Quân ở tại cung Đâu Suất, tại tầng trời cao nhất. Trong cung Đâu Suất có lò Bát quái là nơi luyện các loại tiên đơn thánh thuỷ để trường sinh bất tử.

Trong Phong thần diễn nghĩa, ngài xuất hiện cùng Sư tôn là Hồng Quân Lão Tổ để phân xử và nhập tam giáo (Chơn Giáo, Xiển Giáo, Triệt Giáo) làm một, trở thành Đạo Giáo.

Trong Tam Thanh, thì Thái Thượng Lão Quân có các tôn hiệu:

 • Đạo Đức Thiên Tôn (Đây là tôn hiệu chính thức trong Tam Thanh)
 • Hỗn Nguyên Lão Quân
 • Thái Thanh Đại đế
 • Hàng Sinh Thiên Tôn
 • Thái Thượng Thiên Tôn
 • Hỗn Nguyên Giáo Tổ Thái Thượng Đạo Tổ
 • Vô cực Chí Tôn
 • Vô cực Lão Tổ
 • Thần Bảo Quân
 • Thái Thượng Hỗn Nguyên Đạo Đức Thiên Tôn
 • Thái Thanh Nguyên Thánh Hư Vô Chí Tôn Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân

Cõi của Thái Thượng Lão Quân ngự gọi là Thanh Cảnh.

Trong tạo hình[sửa | sửa mã nguồn]

Tạo hình Thái Thượng Lão Quân trong điện thờ là một ông già râu bạc, tay cầm cây quạt ba tiêu, hoặc một đồ vật có hình Bát quái. Thái Thượng Lão Quân ngồi bên trái của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, bên kia là Linh Bảo Thiên Tôn.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]