Nhị thập bát tú

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Nhị thập bát tú (二十八宿) là 28 "chòm sao" (宿 Xiu) nằm trên thiên xích đạo theo cách chia của thiên văn học Trung Quốc cổ đại.

Hoàng đạo được chia thành 4 phần, hay Tứ Tượng (四象), gắn với một con vật, và mỗi phần có 7 tú:


Tứ tượng
(四象)
"Chòm sao" /tú (宿)
Tượng tinh Tên sao Hành chủ Vật chủ Quan hệ với (chòm) sao của châu Âu[1]
Đông phương Thanh Long
(东方青龙)
(Rồng xanh ở phương Đông)
Chòm Sao Giác Tú.svg
Giác Mộc Giao
(角木蛟)
Giác Mộc Giao Spica
Chòm Sao Cang Tú.svg
Cang Kim Long
(亢金龙)
Cang Kim Long Virgo
Chòm Sao Để Tú.svg
Đê Thổ Lạc
(氐土貉)
Đê Thổ Lạc Libra
Chòm Sao Phòng Tú.svg
Phòng Nhật Thố
(房日兔)
Phòng Nhật Thố Libra
Chòm Sao Tâm Tú.svg
Tâm Nguyệt Hồ
(心月狐)
Tâm Nguyệt Hồ Antares
Chòm Sao Vĩ Tú.svg
Vĩ Hỏa Hổ
(尾火虎)
Hỏa Hổ Scorpius
Chòm Sao Cơ Tú.svg
Cơ Thủy Báo
(箕水豹)
Thủy Báo Sagittarius
Bắc phương Huyền Vũ
(北方玄武)
(Rùa và rắn đen ở phương Bắc)
Chòm Sao Đẩu Tú.svg
Đẩu Mộc Giải
(斗木獬)
Đẩu Mộc Giải Sagittarius
Chòm Sao Ngưu Tú.svg
Ngưu Kim Ngưu
(牛金牛)
Ngưu Kim Ngưu Capricornus
Chòm Sao Nữ Tú.svg
Nữ Thổ Bức
(女土蝠)
Nữ Thổ Bức Aquarius
Chòm Sao Hư Tú.svg
Hư Nhật Thử
(虚日鼠)
Nhật Thử Aquarius
Chòm Sao Nguy Tú.svg
Nguy Nguyệt Yến
(危月燕)
Nguy Nguyệt Yến Aquarius/Pegasus
Chòm Sao Thất Tú.svg
Thất Hỏa Trư
(室火猪)
Thất Hỏa Trư Pegasus
Chòm Sao Bích Tú.svg
Bích Thủy Du
(壁水貐)
Bích Thủy Du Algenib
Tây phương Bạch Hổ
(西方白虎)
(Hổ trắng ở phương Tây)
Chòm Sao Khuê Tú.svg
Khuê Mộc Lang
(奎木狼)
Khuê Mộc Lang Andromeda
Chòm Sao Lâu Tú.svg
Lâu Kim Cẩu
(娄金狗)
Lâu Kim Cẩu Aries
Chòm Sao Vị Tú.svg
Vị Thổ Trĩ
(胃土雉)
Vị Thổ Trĩ Aries
Chòm Sao Mão Tú.svg
Mão Nhật Kê
(昴日鸡)
Mão Nhật Pleiades
Chòm Sao Tất Tú.svg
Tất Nguyệt Ô
(毕月乌)
Tất Nguyệt Ô Taurus
Chòm Sao Chủy Tú.svg
Chủy Hỏa Hầu
(觜火猴)
Chủy Hỏa Hầu Orion
Chòm Sao Sâm Tú.svg
Sâm Thủy Viên
(参水猿)
Sâm Thủy Viên Orion
Nam phương Chu Tước
(南方朱雀)
(Chim công đỏ ở phương Nam)
Chòm Sao Tỉnh Tú.svg
Tỉnh Mộc Hãn
(井木犴)
Tỉnh Mộc Hãn Gemini
Chòm Sao Quỷ Tú.svg
Quỷ Kim Dương
(鬼金羊)
Quỷ Kim Dương Cancer
Chòm Sao Liễu Tú.svg
Liễu Thổ Chương
(柳土獐)
Liễu Thổ Chương Hydra
Chòm Sao Tinh Tú.svg
Tinh Nhật Mã
(星日马)
Tinh Nhật Alphard
Chòm Sao Trương Tú.svg
Trương Nguyệt Lộc
(张月鹿)
Trương Nguyệt Lộc Crater
Chòm Sao Dực Tú.svg
Dực Hỏa Xà
(翼火蛇)
Dực Hỏa Corvus
Chòm Sao Chẩn Tú.svg
Chẩn Thủy Dẫn
(轸水蚓)
Chẩn Thủy Dẫn Corvus

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Theo vị trí xấp xỉ của chúng trong bản đồ bầu trời của người phương Tây.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]