Bước tới nội dung

Thể loại:Trang sử dụng điều tra dân số Hoa Kỳ cần cập nhật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này theo dõi các bài viết sử dụng {{US Census population}} có một trong hai điều kiện hơi khác nhau:

  1. |estimate= có giá trị nhưng |2020= thì không. Cách sửa tốt nhất là điền giá trị dân số năm 2020 của địa điểm được kê trong bản mẫu. US Census QuickFacts cung cấp hộp tìm kiếm nhanh; hãy tìm đến dòng gán nhãn "Population, Census, April 1, 2020". Nếu ước tính trong bản mẫu là trước năm 2020, hãy xóa hoặc thay thế bằng ước tính sau năm 2020.
  2. |2020= có giá trị đồng thời |estyear= có giá trị (cũ) trước năm 2020. Khi ấy, vì giá trị |2020= sẽ thay thế ước lượng, nên ước lượng trước năm 2020 nên bị xóa hoặc thay thế bằng ước lượng sau năm 2020.

Có thể chấp nhận những địa điểm, chẳng hạn như những nơi không còn người sinh sống hoặc được liệt kê trong Điều tra dân số Hoa Kỳ, thiếu giá trị dân số năm 2020 miễn là không có ước lượng dân số. Giá trị cuối cùng trong bảng phải là giá trị dân số chính thức cuối cùng của Điều tra dân số Hoa Kỳ.

Để loại trừ một bài viết khỏi thể loại này vì không còn là địa điểm được chỉ định trong Điều tra dân số Hoa Kỳ (Hướng dẫn điều tra gọi địa điểm đó là "deleted" (bị xóa), ví dụ thị trấn ma, sáp nhập, giải tán tổ chức), hãy thêm |deleted=yes vào bản mẫu này trong bài viết.

Trang trong thể loại “Trang sử dụng điều tra dân số Hoa Kỳ cần cập nhật”

Thể loại này chứa 111 trang sau, trên tổng số 111 trang.