Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách các Thủ tướng tại miền Nam Việt Nam nối tiếp nhau từ Quốc gia Việt Nam đến Việt Nam Cộng hòa (1948-1975):

Quốc gia Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Chức vụ Thủ tướng của Quốc gia Việt Nam (1949-1955) được chỉ định bởi Quốc trưởng Bảo Đại và chịu trách nhiệm với Quốc trưởng.

Stt Họ và tên Hình ảnh Thời gian tại nhiệm Chức vụ
1
Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy
(1913-1997)[1]
BaoDai o Paris.jpg
14 tháng 7 năm 1949
21 tháng 1 năm 1950
Thủ tướng
2
Nguyễn Phan Long
(1889-1960)
Nguyễn Phan Long.jpg
21 tháng 1 năm 1950
27 tháng 4 năm 1950
nt
3
Trần Văn Hữu
(1895-1985)
Tran Van Huu.jpg
6 tháng 5 năm 1950
3 tháng 6 năm 1952
nt
4
Nguyễn Văn Tâm
(1893-1990)
Le Président Nguyen Van Tam décore le drapeau de l'école d'E.O.R, boulevard Charner, Saigon, c. 1953.png
23 tháng 6 năm 1952
7 tháng 12 năm 1953
nt
5
Bửu Lộc
(1914-1990)
Bửu Lộc.jpg
11 tháng 1 năm 1954
16 tháng 6 năm 1954
nt
6
Ngô Đình Diệm
(1901-1963)
Ngo Dinh Diem - Thumbnail - ARC 542189.png
16 tháng 6 năm 1954
23 tháng 10 năm 1955
nt

Việt Nam Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

  • Dưới nền Đệ nhất cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm (1956-1963), mô hình chính phủ của Việt Nam Cộng hòa không có Thủ tướng.
  • Sau đảo chính 1963, Hội đồng các tướng lãnh chỉ định Thủ tướng lâm thời (1963-1965). Đến 1965, tướng Nguyễn Cao Kỳ đảm nhận nhiệm vụ Thủ tướng với danh xưng Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương cho đến năm 1967.
  • Dưới nền Đệ nhị cộng hòa (1967-1975), theo điều 67 của Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa, thì Thủ tướng điều khiển chính phủ và các cơ cấu hành chính, và chịu trách nhiệm về sự thi hành trước Tổng thống.
Stt Họ và tên Hình ảnh Thời gian tại nhiệm Chức vụ
1
Nguyễn Ngọc Thơ
(1908-1976)
Nguyễn Ngọc Thơ.jpg
6 tháng 11 năm 1963
30 tháng 1 năm 1964
Thủ tướng lâm thời
2
Nguyễn Khánh
(1927-2013)
Nguyenkhanh.jpg
8 tháng 2 năm 1964
29 tháng 8]năm 1964
Thủ tướng
3
Nguyễn Xuân Oánh
(1921-2003)
Nguyenxuanoanh.gif
29 tháng 8 năm 1964
3 tháng 9 năm 1964
Quyền Thủ tướng
4
Nguyễn Khánh
Nguyenkhanh.jpg
3 tháng 9 năm 1964
4 tháng 11 năm 1964
nt
5
Trần Văn Hương
(1902-1982)
Gen.TranVanHuong.JPG
4 tháng 11 năm 1964
27 tháng 1 năm 1965
Thủ tướng
6
Nguyễn Xuân Oánh
Nguyenxuanoanh.gif
27 tháng 1 năm 1965
15 tháng 2 năm 1965
Quyền Thủ tướng
7
Phan Huy Quát
(1908-1979)
Phan Huy Quat.jpg
16 tháng 2 năm 1965
5 tháng 6 năm 1965
Thủ tướng
8
Nguyễn Cao Kỳ
(1930-2011)
Nguyen Cao Ky.jpg
19 tháng 6 năm 1965
1 tháng 9 năm 1967
Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương[2]
9
Nguyễn Văn Lộc
(1922-1992)
No image.svg
1 tháng 9 năm 1967
17 tháng 5 năm 1968
Thủ tướng
10
Trần Văn Hương
Gen.TranVanHuong.JPG
28 tháng 5 năm 1968
1 tháng 9 năm 1969
nt
11
Trần Thiện Khiêm
(1925)
No image.svg
1 tháng 9 năm 1969
4 tháng 4 năm 1975
nt
12
Nguyễn Bá Cẩn
(1930-2009)
Nguyen Ba Can (1968).jpg
5 tháng 4 năm 1975
24 tháng 4 năm 1975
nt
13
Vũ Văn Mẫu
(1914-1998)
Vu Van Mau.jpg
28 tháng 4 năm 1975
30 tháng 4 năm 1975
nt

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Năm sinh và năm mất
  2. ^ Chức vụ này cũng gọi là Thủ tướng, người đứng đầu Nội các Chính phủ