Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên/Lưu 2023 9

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 10:00, ngày 1 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:42, ngày 1 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:43, ngày 1 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:42, ngày 2 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

QC. Pminh141thảo luận 22:19, ngày 2 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Pminh141thảo luận 22:24, ngày 2 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:49, ngày 3 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu ẩn phiên bản

Việt Dzũng. Phá hoại rõ ràng. Phjtieudoc (thảo luận) 08:32, ngày 3 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

☑Y Đã thực hiện –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 🇷🇺☮️🇺🇦 REPLY 08:57, ngày 3 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

– CheemsVietnam (thảo luận) 01:30, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Số lượng tập tin tồn đọng là rất nhiều. Phiền các BQV/ĐPV giải quyết. – I So bad 17:21, ngày 3 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 13:04, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

– PR 6666666666 (thảo luận) 01:26, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

☑Y Đã có người cấm. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:29, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y Không thấy có cảnh báo. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:31, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:35, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:38, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:39, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:42, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo nhiều tài khoản rối dùng để quảng cáo một nội dung

Xem qua nội dung ở đây. Phjtieudoc (thảo luận) 12:29, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Các tài khoản được lập ra để quảng bá:

-Phjtieudoc (thảo luận) 12:29, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 12:43, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Do Tri ✓ 💬 15:45, ngày 4 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Do Tri ✓ 💬 06:30, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Do Tri ✓ 💬 06:52, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Do Tri ✓ 💬 07:52, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:16, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

– CheemsVietnam (thảo luận) 13:07, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:21, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Pminh141thảo luận 04:28, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Báo cáo liên kết rác (xemsửa Danh sách đenlịch sử)

I So bad 15:13, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

☑Y Thành viên:Đơn giản là tôi Sau này mời bạn dùng bản mẫu mới để tố cáo link spam. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 17:11, ngày 5 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Đơn giản là tôi có script của NgocAn đó, báo cáo nhanh hơn. Pminh141thảo luận 03:34, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]
Xin lỗi, mình quên mất. – I So bad 12:18, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Spam link tại Binh Dương –  𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 𝕾𝖙𝖗𝖆𝖎𝖌𝖍𝖙 𝕭𝖚𝖘𝖙𝖆 🇷🇺☮️🇺🇦 REPLY 10:11, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:13, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 19:17, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo phá hoại

☑Y SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:03, ngày 6 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

– CheemsVietnam (thảo luận) 06:19, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Báo cáo liên kết rác

Pminh141thảo luận 07:45, ngày 7 tháng 9 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]