Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Tấn Phát”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| chức vụ 3 = [[Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước]]
| bắt đầu 3 = [[23 tháng 2]] năm [[1979]]
| kết thúc 3 = [[1416 tháng 6]] năm [[1982]]
| tiền nhiệm 3 = [[Đồng Sĩ Nguyên]] (Bộ trưởng Bộ xây dựng)
| kế nhiệm 3 = [[Đỗ Quốc Sam]]
| chức vụ 4 = [[Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)|Phó Thủ tướng Chính phủ]]<br>[[Phó Thủ tướng Chính phủ (Việt Nam)|Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng]]
| bắt đầu 4 = [[2 tháng 7]] năm [[1976]]
| kết thúc 4 = [[1416 tháng 6]] năm [[1982]]<br />{{số năm theo năm và ngày |1976|7|2|1982|6|1416}}
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =