Bảng chữ cái Copt

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bảng chữ cái Copt
CopticLetters.svg
Chữ Copt trong văn tự Bohair hoa mỹ
Thể loại
Thời kỳ
Từ 200 BC đến nay
Hướng viếtTrái sang phải Sửa đổi tại Wikidata
Các ngôn ngữTiếng Copt
Hệ chữ viết liên quan
Nguồn gốc
Hậu duệ
Nubia Cổ
ISO 15924
ISO 15924Copt, 204 Sửa đổi tại Wikidata
Unicode
Bài viết này chứa các biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để có hướng dẫn thêm về các ký hiệu IPA, hãy xem Trợ giúp:IPA.

Bảng chữ cái Copt là chữ viết được sử dụng để viết tiếng Copt. Các nét chữ của nó dựa trên bảng chữ cái Hy Lạp có bổ sung thêm các chữ cái mượn từ "chữ Bình Dân cổ Ai Cập" (Egyptian Demotic, tiếng Ai Cập Thông dụng) và là chữ viết đầu tiên được sử dụng cho ngôn ngữ Ai Cập.

Có một số bảng chữ cái Copt, vì hệ thống chữ viết Copt có thể khác nhau rất nhiều giữa các phương ngữ và phân vùng khác nhau của ngôn ngữ Copt.

Bảng chữ cái[sửa | sửa mã nguồn]

Hình maj. Hình min. Unicode maj. Unicode min. Giá trị Tên [1] Tương đương
Hy Lạp
Chuyển tự Phát âm
Sahidic[2]
Phát âm
Bohairic[2]
Phát âm
Late Copt[3]
Phát âm
Greco-Bohair [4]
CopteAmaj.png CopteAmin.png 1 alpha Α, α a [a] [a] [a] [ɐ]
CopteBmaj.png CopteBmin.png 2 wêta, wida Β, β w, b [β] [β] [w]
(final [b])
[b, v]
CopteCmaj.png CopteCmin.png 3 gamma Γ, γ g [k]
(marked Greek words)
, g, ŋ]
CopteDmaj.png CopteDmin.png 4 dalda Δ, δ d [t]
(marked Greek words)
, d]
CopteEmaj.png CopteEmin.png 5 aia Ε, ε ə [ɛ, ə]
(ei = [i, j])
[ɛ, ə]
(ei = [əj])
[a] [e̞]
Copte6.png Copte6.png 6 (soou '6') ϛ
Ϛ, ϛ*
(Bản mẫu:GrGl, Bản mẫu:GrGl)
s͡t[note 1]
CopteZmaj.png CopteZmin.png 7 zêta, zita Ζ, ζ z [s]
(marked Greek words)
[z]
CopteYmaj.png CopteYmin.png 8 ê(i)ta, hada Η, η aa, ê [e] [e] [i, a] [iː]
CopteTHmaj.png CopteTHmin.png 9 tida Θ, θ t [t.h] [tʰ] [t] [θ]
CopteImaj.png CopteImin.png 10 iôta, iauda Ι, ι i [i, j] [i, j] [i, j] [i,j,ɪ]
CopteKmaj.png CopteKmin.png 20 kab(b)a Κ, κ k [k] [k] [k] [k]
CopteLmaj.png CopteLmin.png 30 lauda, laula Λ, λ l [l] [l] [l] [l]
CopteMmaj.png CopteMmin.png 40 mê, me, mi Μ, μ m [m] [m] [m] [m]
CopteNmaj.png CopteNmin.png 50 ne, ni, nnê Ν, ν n [n] [n] [n] [n]
CopteKSmaj.png CopteKSmin.png 60 ksi Ξ, ξ ks [ks, e̞ks]
CopteOmaj.png CopteOmin.png 70 ou, o Ο, ο o [ɔ] [ɔ] [u] [o̞, u]
CoptePmaj.png CoptePmin.png 80 bi Π, π b [p] [p] [b] [p]
CopteFmaj.png CopteFmin.png Ϥ ϥ 90 fai, fêei, fei ϙ
(numerical value)
f [f] [f] [f] [f]
CopteRmaj.png CopteRmin.png 100 ro, hro, rô Ρ, ρ r [r] [r] [r] [ɾ]
CopteCCmaj.png CopteCCmin.png 200 sima, summa, sêma Σ, σ, ς s [s] [s] [s] [s]
CopteTmaj.png CopteTmin.png 300 dau Τ, τ d, t [t] [t] [d]
(final [t])
[t]
CopteUmaj.png CopteUmin.png 400 he, ue Υ, υ u [w] (ou = [u, w]) [i, w, v, u]
CopteVmaj.png CopteVmin.png 500 phi Φ, φ f, b [p.h] [pʰ] [b~f] [f]
CopteXmaj.png CopteXmin.png 600 khi Χ, χ kh [k.h] [kʰ] [k] [k, x, ç]
CoptePSmaj.png CoptePSmin.png 700 psi Ψ, ψ ps [ps, e̞ps]
CopteWmaj.png CopteWmin.png 800 ô, au Ω, ω ô [o] [o] [u] [o̞ː]
Copte r barre.png Copte r barre.png 900 sampi Ϡ,ϡ
(numerical value)
CopteSmaj.png CopteSmin.png Ϣ ϣ šai, šei (none) š [ʃ] [ʃ] [ʃ] [ʃ]
CopteKHmaj.png CopteKHmin.png Ϧ (Ⳉ) ϧ (ⳉ)
[note 2]
xai, xei (none) x NA [x] [x] [x]
CopteHmaj.png CopteHmin.png Ϩ ϩ hori, hôrei (none) h [h] [h] [h] [h]
CopteJmaj.png CopteJmin.png Ϫ ϫ janjia (none) j [tʲ] [c] [ɟ] [g, dʒ]
CopteTSHmaj.png CopteTSHmin.png Ϭ ϭ cima (none) c [kʲ] [cʰ] [ʃ] [tʃ, e̞tʃ]
CopteTImaj.png CopteTImin.png Ϯ ϯ di, †ei (none) di [di] [də]?
[cần dẫn nguồn]
[di]
  1. ^ The upper line of s connected with t to distinguishes it from the standalone "s" and "t"
  2. ^ Akhmimic dialect uses the letter for /x/. No name is recorded.
Bảng Unicode Copt
Official Unicode Consortium code chart: Coptic Version 13.0
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2C8x
U+2C9x
U+2CAx
U+2CBx ⲿ
U+2CCx
U+2CDx
U+2CEx
U+2CFx ⳿
Chữ số Coptic Epact (Official Unicode Consortium code chart: Coptic Epact Numbers)
U+102Ex 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯
U+102Fx 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Peust (1999.59-60)
  2. ^ a b Peust (1999)
  3. ^ Before the Greco-Bohairic reforms of the mid 19th century.
  4. ^ hover over IPA symbol for when pronunciation is used, if no message appears when hovering: pronounced such always“The Coptic Language” (PDF). Coptic Orthodox Diocese of the Southern United States.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]