Danh sách vô địch đơn nữ Wimbledon

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Năm Vô địch Á quân Tỷ số
1884 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Maud Watson Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Louise Watson 6-8 6-3 6-3
1885 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Maud Watson Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley 6-1 7-5
1886 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Maud Watson 6-3 6-3
1887 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley 6-2 6-0
1888 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-3 6-3
1889 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Helen Rice 4-6 8-6 6-4
1890 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Helen Rice Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland M. Jacks 6-4 6-1
1891 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-2 6-1
1892 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-1 6-1
1893 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Lottie Dod Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-8 6-1 6-4
1894 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Edith Austin 6-1 6-1
1895 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Helen Jackson 7-5 8-6
1896 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Alice Simpson Pickering 6-2 6-3
1897 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper 5-7 7-5 6-2
1898 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Louise Martin 6-4 6-4
1899 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper 6-2 6-3
1900 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper 4-6 6-4 6-4
1901 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Blanche Bingley Hillyard 6-2 6-2
1902 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Muriel Robb Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry 7-5 6-1
1903 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Thomson 4-6 6-4 6-2
1904 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry 6-0 6-3
1905 Flag of the United States.svg May Sutton Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass 6-3 6-4
1906 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Flag of the United States.svg May Sutton 6-3 9-7
1907 Flag of the United States.svg May Sutton Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers 6-1 6-4
1908 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Agatha Morton 6-4 6-4
1909 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dora Boothby Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Agatha Morton 6-4 4-6 8-6
1910 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dora Boothby 6-2 6-2
1911 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dora Boothby 6-0 6-0
1912 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Larcombe Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Charlotte Cooper Sterry 6-3 6-1
1913 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Winifred McNair 6-0 6-4
1914 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ethel Larcombe 7-5 6-4
1915 không tổ chức
1916 không tổ chức
1917 không tổ chức
1918 không tổ chức
1919 Flag of France.svg Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers 10-8 4-6 9-7
1920 Flag of France.svg Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothea Douglass Lambert Chambers 6-3 6-0
1921 Flag of France.svg Suzanne Lenglen Flag of the United States.svg Elizabeth Ryan 6-2 6-0
1922 Flag of France.svg Suzanne Lenglen Flag of the United States.svg Molla Bjurstedt Mallory 6-2 6-0
1923 Flag of France.svg Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kitty McKane 6-2 6-2
1924 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kitty McKane Flag of the United States.svg Helen Wills 4-6 6-4 6-4
1925 Flag of France.svg Suzanne Lenglen Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Joan Fry 6-2 6-0
1926 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kitty McKane Godfree Flag of Spain.svg Lilí Álvarez 6-2 4-6 6-3
1927 Flag of the United States.svg Helen Wills Flag of Spain.svg Lilí Álvarez 6-2 6-4
1928 Flag of the United States.svg Helen Wills Flag of Spain.svg Lilí Álvarez 6-2 6-3
1929 Flag of the United States.svg Helen Wills Flag of the United States.svg Helen Hull Jacobs 6-1 6-2
1930 Flag of the United States.svg Helen Wills Moody Flag of the United States.svg Elizabeth Ryan 6-2 6-2
1931 Flag of Germany.svg Cilly Aussem Flag of Germany.svg Hilde Krahwinkel 6-2 7-5
1932 Flag of the United States.svg Helen Wills Moody Flag of the United States.svg Helen Hull Jacobs 6-3 6-1
1933 Flag of the United States.svg Helen Wills Moody Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round 6-4 6-8 6-3
1934 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round Flag of the United States.svg Helen Hull Jacobs 6-2 5-7 6-3
1935 Flag of the United States.svg Helen Wills Moody Flag of the United States.svg Helen Hull Jacobs 6-3 3-6 7-5
1936 Flag of the United States.svg Helen Hull Jacobs Flag of Denmark.svg Hilde Krahwinkel Sperling 6-2 4-6 7-5
1937 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dorothy Round Flag of Poland.svg Jadwiga Jedrzejowska 6-2 2-6 7-5
1938 Flag of the United States.svg Helen Wills Moody Flag of the United States.svg Helen Hull Jacobs 6-4 6-0
1939 Flag of the United States.svg Alice Marble Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Kay Stammers 6-2 6-0
1940 không tổ chức
1941 không tổ chức
1942 không tổ chức
1943 không tổ chức
1944 không tổ chức
1945 không tổ chức
1946 Flag of the United States.svg Pauline Betz Flag of the United States.svg Louise Brough 6-2 6-4
1947 Flag of the United States.svg Margaret Osborne Flag of the United States.svg Doris Hart 6-2 6-4
1948 Flag of the United States.svg Louise Brough Flag of the United States.svg Doris Hart 6-3 8-6
1949 Flag of the United States.svg Louise Brough Flag of the United States.svg Margaret Osborne duPont 10-8 1-6 10-8
1950 Flag of the United States.svg Louise Brough Flag of the United States.svg Margaret Osborne duPont 6-1 3-6 6-1
1951 Flag of the United States.svg Doris Hart Flag of the United States.svg Shirley Fry 6-1 6-0
1952 Flag of the United States.svg Maureen Connolly Flag of the United States.svg Louise Brough 6-4 6-3
1953 Flag of the United States.svg Maureen Connolly Flag of the United States.svg Doris Hart 8-6 7-5
1954 Flag of the United States.svg Maureen Connolly Flag of the United States.svg Louise Brough 6-2 7-5
1955 Flag of the United States.svg Louise Brough Flag of the United States.svg Beverly Fleitz 7-5 8-6
1956 Flag of the United States.svg Shirley Fry Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Angela Buxton 6-3 6-1
1957 Flag of the United States.svg Althea Gibson Flag of the United States.svg Darlene Hard 6-3 6-2
1958 Flag of the United States.svg Althea Gibson Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Angela Mortimer 8-6 6-2
1959 Flag of Brazil.svg Maria Bueno Flag of the United States.svg Darlene Hard 6-4 6-3
1960 Flag of Brazil.svg Maria Bueno Sandra Reynolds 8-6 6-0
1961 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Angela Mortimer Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Christine Truman 4-6 6-4 7-5
1962 Flag of the United States.svg Karen Hantze Susman Flag of the Czech Republic.svg Vera Sukova 6-4 6-4
1963 Flag of Australia.svg Margaret Smith Flag of the United States.svg Billie Jean Moffitt 6-3 6-4
1964 Flag of Brazil.svg Maria Bueno Flag of Australia.svg Margaret Smith 6-4 7-9 6-3
1965 Flag of Australia.svg Margaret Smith Flag of Brazil.svg Maria Bueno 6-4 7-5
1966 Flag of the United States.svg Billie Jean King Flag of Brazil.svg Maria Bueno 6-3 3-6 6-1
1967 Flag of the United States.svg Billie Jean King Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ann Haydon Jones 6-3 6-4
1968 Flag of the United States.svg Billie Jean King Flag of Australia.svg Judy Dalton Tegart 9-7 7-5
1969 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Ann Haydon-Jones Flag of the United States.svg Billie Jean King 3-6 6-3 6-2
1970 Flag of Australia.svg Margaret Smith Court Flag of the United States.svg Billie Jean King 14-12 11-9
1971 Flag of Australia.svg Evonne Goolagong Flag of Australia.svg Margaret Smith Court 6-4 6-1
1972 Flag of the United States.svg Billie Jean King Flag of Australia.svg Evonne Goolagong 6-3 6-3
1973 Flag of the United States.svg Billie Jean King Flag of the United States.svg Chris Evert 6-0 7-5
1974 Flag of the United States.svg Chris Evert Flag of the Soviet Union.svg Olga Morozova 6-0 6-4
1975 Flag of the United States.svg Billie Jean King Flag of Australia.svg Evonne Goolagong Cawley 6-0 6-1
1976 Flag of the United States.svg Chris Evert Flag of Australia.svg Evonne Goolagong Cawley 6-3 4-6 8-6
1977 Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Virginia Wade Flag of the Netherlands.svg Betty Stove 4-6 6-3 6-1
1978 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the United States.svg Chris Evert 2-6 6-4 7-5
1979 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the United States.svg Chris Evert Lloyd 6-4 6-4
1980 Flag of Australia.svg Evonne Goolagong Flag of the United States.svg Chris Evert Lloyd 6-1 7-6
1981 Flag of the United States.svg Chris Evert Lloyd Flag of the Czech Republic (bordered).svg Hana Mandlikova 6-2 6-2
1982 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the United States.svg Chris Evert Lloyd 6-1 3-6 6-2
1983 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the United States.svg Andrea Jaeger 6-0 6-3
1984 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the United States.svg Chris Evert Lloyd 7-6 6-2
1985 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the United States.svg Chris Evert Lloyd 4-6 6-3 6-2
1986 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the Czech Republic (bordered).svg Hana Mandlikova 7-6 6-3
1987 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of Germany.svg Steffi Graf 7-5 6-3
1988 Flag of Germany.svg Steffi Graf Flag of the United States.svg Martina Navratilova 5-7 6-2 6-1
1989 Flag of Germany.svg Steffi Graf Flag of the United States.svg Martina Navratilova 6-2 6-7 6-1
1990 Flag of the United States.svg Martina Navratilova Flag of the United States.svg Zina Garrison 6-4 6-1
1991 Flag of Germany.svg Steffi Graf Flag of Argentina.svg Gabriela Sabatini 6-4 3-6 8-6
1992 Flag of Germany.svg Steffi Graf Flag of SFR Yugoslavia.svg Monica Seles 6-2 6-1
1993 Flag of Germany.svg Steffi Graf Flag of the Czech Republic (bordered).svg Jana Novotna 7-6 1-6 6-4
1994 Flag of Spain.svg Conchita Martínez Flag of the United States.svg Martina Navratilova 6-4 3-6 6-3
1995 Flag of Germany.svg Steffi Graf Flag of Spain.svg Arantxa Sánchez Vicario 4-6 6-1 7-5
1996 Flag of Germany.svg Steffi Graf Flag of Spain.svg Arantxa Sánchez Vicario 6-3 7-5
1997 Flag of Switzerland.svg Martina Hingis Flag of the Czech Republic (bordered).svg Jana Novotna 2-6 6-3 6-3
1998 Flag of the Czech Republic (bordered).svg Jana Novotna Flag of France.svg Nathalie Tauziat 6-4 7-6(7-2)
1999 Flag of the United States.svg Lindsay Davenport Flag of Germany.svg Steffi Graf 6-4 7-5
2000 Flag of the United States.svg Venus Williams Flag of the United States.svg Lindsay Davenport 6-3 7-6(7-3)
2001 Flag of the United States.svg Venus Williams Flag of Belgium (civil).svg Justine Henin-Hardenne 6-1 3-6 6-0
2002 Flag of the United States.svg Serena Williams Flag of the United States.svg Venus Williams 7-6(7-4) 6-3
2003 Flag of the United States.svg Serena Williams Flag of the United States.svg Venus Williams 4-6 6-4 6-2
2004 Flag of Russia.svg Maria Sharapova Flag of the United States.svg Serena Williams 6-1 6-4
2005 Flag of the United States.svg Venus Williams Flag of the United States.svg Lindsay Davenport 4-6 7-6(7-4) 9-7
2006 Flag of France.svg Amélie Mauresmo Flag of Belgium (civil).svg Justine Henin-Hardenne 2-6 6-3 6-4
2007 Flag of the United States.svg Venus Williams Flag of France.svg Marion Bartoli 6-4 6-1
2008 Flag of the United States.svg Venus Williams Flag of the United States.svg Serena Williams 7-5 6-4
2009 Flag of the United States.svg Serena Williams Flag of the United States.svg Venus Williams 7-63 6-2
2010 Flag of the United States.svg Serena Williams Flag of Russia.svg Vera Zvonareva 6-3, 6-2
2011 Flag of the Czech Republic.svg Petra Kvitova Flag of Russia.svg Maria Sharapova 6-3 6-4
2012 Flag of the United States.svg Serena Williams Flag of Poland.svg Agnieszka Radwanska 6-1 5-7 6-2
2013 Flag of France.svg Marion Bartoli Flag of Germany.svg Sabine Lisicki 6-1 6-4
2014 Flag of the Czech Republic.svg Petra Kvitova Flag of Canada.svg Eugenie Bouchard 6-3 6-0
2015 Hoa Kỳ Serena Williams Tây Ban Nha Garbiñe Muguruza 6-4, 6-4
2016 Hoa Kỳ Serena Williams Đức Angelique Kerber 7-5, 6-3

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]