Thảo luận Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 46

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xem các bài viết đã được chọn: 12

Gợi ý[sửa mã nguồn]

Đề cử[sửa mã nguồn]

Sông Litani[sửa mã nguồn]

Giáo phận Orange[sửa mã nguồn]

hoặc câu rõ hơn:

Kevin Vann[sửa mã nguồn]

Tấm bia Merneptah[sửa mã nguồn]

Chuyến bay Westray đến Papa Westray[sửa mã nguồn]

Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn[sửa mã nguồn]

Dận Nhưng[sửa mã nguồn]

Sử dụng phương tiện kỹ thuật số và sức khỏe tâm thần[sửa mã nguồn]

Quan thoại Singapore[sửa mã nguồn]

Tự tử ở Nhật Bản[sửa mã nguồn]

Công ước Quốc tế về xóa bỏ tất cả các hình thức Phân biệt chủng tộc[sửa mã nguồn]

Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát[sửa mã nguồn]