Thể loại:Mã lang và lang-xx được nâng cấp thành ISO 639-1

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này theo dõi các lượt nhúng {{lang}}{{lang-??}} có mã ngôn ngữ ba chữ (ISO 639-2, -2T, -3) được nâng cấp thành mã hai chữ (ISO 639-1). Thể loại này chỉ được sử dụng bởi Mô đun:Lang. Các bài viết được xếp trong thể loại này được sắp xếp theo mã ngôn ngữ ba chữ.

Các nơi nâng cấp mã ngôn ngữ có thông điệp ẩn. Những thành viên muốn xem được thông điệp có thể thêm đoạn mã này vào bảng kiểu CSS chung hoặc giao diện:

.lang-comment {display: inline !important;} /* hiển thị thông điệp lang */

Trang trong thể loại “Mã lang và lang-xx được nâng cấp thành ISO 639-1”

Thể loại này chứa 71 trang sau, trên tổng số 71 trang.