Danh sách Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thay đổi tên gọi qua các thời kỳ: Ủy ban Khoa học Nhà nước (1959-1965, 1990-1992), Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (1965-1990), Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1992-2002), và hiện nay là Bộ Khoa học và Công nghệ (từ 2002).

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên Từ Đến Thời gian
tại nhiệm
Chức vụ
1 Trường Chinh 14 tháng 12 năm 1958 15 tháng 7 năm 1960 1 năm, 214 ngày Phó Thủ tướng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước.[1]

2 Võ Nguyên Giáp 15 tháng 7 năm 1960 7 tháng 1 năm 1963 2 năm, 176 ngày Phó Thủ tướng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước.

3 Nguyễn Duy Trinh 7 tháng 1 năm 1963 tháng 10 năm 1965 2 năm, 267 ngày Phó Thủ tướng

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước.

4 Trần Đại Nghĩa tháng 10 năm 1965 tháng 2 năm 1977 11 năm, 123 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước.
5 Trần Quỳnh tháng 2 năm 1977 tháng 2 năm 1980 3 năm, 0 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước.
6 Lê Khắc tháng 2 năm 1980 4 tháng 7 năm 1981 2 năm, 59 ngày Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước.
4 tháng 7 năm 1981 tháng 4 năm 1982 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước
7 Đặng Hữu tháng 4 năm 1982 tháng 3 năm 1990 14 năm, 200 ngày Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Kỹ thuật Nhà nước.
tháng 3 năm 1990 8 tháng 10 năm 1992 Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước.
8 tháng 10 năm 1992 tháng 11 năm 1996 Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
8 Phạm Gia Khiêm tháng 11 năm 1996 tháng 9 năm 1997 0 năm, 304 ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
9 Chu Tuấn Nhạ tháng 9 năm 1997 8 tháng 8 năm 2002 4 năm, 341 ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
10 Hoàng Văn Phong 8 tháng 8 năm 2002 3 tháng 8 năm 2011 8 năm, 360 ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
11 Nguyễn Quân 03 tháng 8 năm 2011 8 tháng 4 năm 2016 4 năm, 249 ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
12 Chu Ngọc Anh 8 tháng 4 năm 2016 đương nhiệm 1 năm, 349 ngày Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Giữ chức vụ theo Nghị quyết của Quốc hội (14 tháng 2 năm 1958) nhưng trước khi có Sắc lệnh số 016-SL của Chủ tịch nước (4 tháng 3 năm 1959) về việc thành lập Ủy ban Khoa học Nhà nước.