P

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
P
Bảng chữ cái Latinh
Bảng chữ cái Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng chữ cái Latinh cơ bản của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

P, p là chữ thứ 16 trong phần nhiều chữ cái dựa trên Latinh và là chữ thứ 20 trong chữ cái tiếng Việt.

Bảng chữ cái chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Chữ P với các dấu phụ
Ṕṕ Ṗṗ Ᵽᵽ Ƥƥ P̃p̃
Pa Pb Pc Pd Pe Pf Pg Ph Pi Pj Pk Pl Pm Pn Po Pp Pq Pr Ps Pt Pu Pv Pw Px Py Pz
PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ
aP ăP âP bP cP dP đP eP êP fP gP hP iP jP kP lP mP nP oP ôP ơP pP qP rP sP tP uP ưP vP wP xP yP zP
AP ĂP ÂP BP CP DP ĐP EP ÊP FP GP HP IP JP KP LP MP NP OP ÔP ƠP PP QP RP SP TP UP ƯP VP WP XP YP ZP
Ghép chữ P với số hoặc số với chữ P
P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 0P 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P
Xem thêm

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]