Wikipedia:Danh sách bài BCB thỉnh cầu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Sửa bằng trình soạn thảo trực quan


Danh sách này liệt kê những bài/thông tin được cho rằng đủ thú vị để có thể ứng cử cho chuyên mục Bạn có biết? (BCB), chủ yếu để gợi ý cho những bạn muốn đóng góp bài cho BCB nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cần lưu ý rằng những bài dưới đây không phải là "kim bài miễn tử" khi đem đi ứng cử BCB. Để được lên Trang Chính, bài nào cũng cần trải qua quy trình đề cử và duyệt bài truyền thống.

Nếu bạn biết thông tin nào đủ thú vị và tiềm năng cho chuyên mục BCB, bạn cũng có thể bổ sung nó vào danh sách này. Sau khi viết xong bài rồi, bạn hãy xóa bài ra khỏi danh sách này.

Bổ sung[sửa mã nguồn]

list chưa xếp

<1/2-2004>

Viết/dịch mới[sửa mã nguồn]

Các bài sau cần được khởi tạo hoặc dịch từ ngôn ngữ khác sang tiếng Việt. Đề mục này có thể chứa những bài tiếng Anh nhưng ý dự định đề cử cho BCB sẽ khác với bên tiếng Anh (chẳng hạn như thân thiện và hấp dẫn với độc giả tiếng Việt hơn). Những bài dùng lại ý đề cử của bên tiếng Anh sẽ nằm trong đề mục Danh mục BCB enwiki.

Danh mục BCB enwiki[sửa mã nguồn]

Dịch bài BCB của Wikipedia tiếng Anh là một lựa chọn tốt cho những ai muốn đóng góp cho BCB. Bài bên tiếng Anh có ưu điểm là đã trải qua quy trình ứng cử, kiểm tra chất lượng sơ bộ và kiểm chứng nguồn. Tuy nhiên, không phải lúc nào thông tin trong ý đề cử cũng thú vị và độc đáo như tiêu chuẩn của Wikipedia tiếng Việt. Do đó, bạn không nhất thiết phải lấy đúng những ý dưới đây mà có thể tìm ý khác thú vị hơn trong lúc viết/dịch bài.

Cần mở rộng gấp đôi[sửa mã nguồn]

Đây là các bài không phải BCB sẵn để dịch, phải mở rộng hoặc bổ sung chú thích:

BCB tự viết[sửa mã nguồn]

Cần tự tìm nguồn và viết bài.

BCB kiêm bài chất lượng[sửa mã nguồn]

Các bài dưới đây đều là BVT hoặc BVCL ở Wikipedia ngôn ngữ khác.