Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin quốc gia
| Tên chính = الصحراء الغربية {{ar icon}}<br />'
Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy
| Tên thường = Xarauy
170

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng