Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kim Nham”

 
Xúy Vân lỡ làng, đau khổ không dám về nhà. Từ chỗ giả điên, nàng trở nên điên thật. Kim Nham do quyết chí học hành, đã đỗ cao, được bổ làm quan. Trong khi đó Xúy Vân điên dại, phải đi ăn xin. Nhận ra vợ cũ, Kim Nham bỏ một nén [[bạc]] vào nắm [[cơm]] sai người đem cho. Xúy Vân bẻ nắm cơm, thấy có bạc, hỏi ra mới biết. Xấu hổ, đau đớn, nàng nhảy xuống sông tự vẫn.
 
Tuy nhiên, một số nhà hát chèo đã thêm tình tiết: Kim Nham muốn lấy thêm Trần tiểu thư làm vợ lẽ nên Xúy Vân đau buồn mới giả điên để thoát khỏi những kẻ phụ tình.
 
== Cải biên ==