Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

không có tóm lược sửa đổi
n ({{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}})
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Hành pháp''' là một trong ba nhánh trong cơ cấu quyền lực [[nhà nước]], cùng với [[lập pháp]] và [[tư pháp]]. Quyền hành pháp là quyền khởi xướng hoạch định chính sách và tổ chức thi hành chính sách, bao gồm các hoạt động: đề xuất, khởi xướng việc hoạch định chính sách và điều hành chính sách; tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm trật tự công<ref>{{Chú thích web|url=https://www.tapchicongsan.org.vn/gop-y-du-thao-sua-oi-hien-phap-nam-1992/-/2018/23777/quyen-hanh-phap-va-vai-tro-cua-chinh-phu-trong-thuc-hien-quyen-luc-nha-nuoc.aspx|tựa đề=Quyền hành pháp và vai trò của Chính phủ trong thực hiện quyền lực nhà nước|tác giả=TRẦN ANH TUẤN TS, THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ, ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992|họ=|tên=|ngày=25 tháng 9 năm 2013|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=9 tháng 1 năm 2011}}</ref>.
 
Hành pháp trong [[Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa]]|Nhà nước pháp quyền Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam]] là một bộ phận của quyền lực nhà nước, trong đó các cơ quan nhà nước thực hiện quyền hành pháp trên cơ sở một hệ thống thể chế pháp lý nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
 
== Nội dung ==
180

lần sửa đổi