Quân hàm và phù hiệu Lực lượng Lục quân NATO

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bảng so sánh cấp bậc Lực lượng Lục quân các thành viên NATO.

Sĩ Quan (OF 1–10)[sửa | sửa mã nguồn]

Mã NATO OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Học viên sĩ quan
Nhóm cấp bậc Cấp soái Cấp tướng Cấp tá Cấp úy Học viên sĩ quan
 Lục quân Albania
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Gjeneral lejtant Gjeneral major Gjeneral brigade Kolonel Nënkolonel Major Kapiten Toger Nëntoger
Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Bỉ
Không có tương đương Không có tương đương
Generaal Luitenant-generaal Generaal-majoor Brigadegeneraal Kolonel Luitenant-kolonel Majoor Kapitein-commandant Kapitein Luitenant Onderluitenant Aspirant
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy - Chỉ huy Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển


 Lục quân Bulgaria
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Генерал Генерал-лейтенант Генерал-майор Бригаден генерал Полковник Подполковник Майор Капитан Старши лейтенант Лейтенант
General General-leytenant General-mayor Brigaden general Polkovnik Podpolkovnik Mayor Kapitan Starshi leytenant Leytenant
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Canada
Không có tương đương Không có tương đương
General Lieutenant-general Major-general Brigadier-general Colonel Lieutenant-colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet
Général Lieutenant-général Major-général Brigadier-général Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Élève-officier
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Học viên sĩ quan


 Lục quân Croatia
Không có tương đương Không có tương đương
Stožerni general General zbora General pukovnik General bojnik Brigadni general Brigadir Pukovnik Bojnik Satnik Natporučnik Poručnik
Thống tướng Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Cộng hòa Séc
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Armádní generál Generálporučík Generálmajor Brigádní generál Plukovník Podplukovník Thiếu tá Kapitán Nadporučík Poručík
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


cơ bản
cơ bản
Quân đội Hoàng gia Đan Mạch
Không có tương đương
General Generalløjtnant Generalmajor Brigadegeneral Oberst Oberstløjtnant Thiếu tá Kaptajn Premierløjtnant Løjtnant Sekondløjtnant Sergent
(Officerselev)
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Chuẩn úy Trung sĩ
(Với cấp sĩ quan)


 Lục quân Estonia
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Kindral Kindralleitnant Kindralmajor Brigaadikindral Kolonel Kolonelleitnant Major Kapten Leitnant Nooremleitnant Lipnik
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Thượng úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Phần Lan
Không có tương đương Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant Officer Candidate Officer Student
Kenraali
General
Kenraaliluutnantti
Generallöjtnant
Kenraalimajuri
Generalmajor
Prikaatikenraali
Brigadgeneral
Eversti
Överste
Everstiluutnantti
Överstelöjtnant
Majuri
Major
Kapteeni
Kapten
Yliluutnantti
Premiärlöjtnant
Luutnantti
Löjtnant
Vänrikki
Fänrik
Upseerikokelas
Officersaspirant
Upseerioppilas
Officerselev
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Thượng úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển Học viên sĩ quan


 Quân đội Pháp
Maréchal de France Général d'armée Général de corps d'armée Général de division Général de brigade Đại tá Trung tá Commandant Capitaine Lieutenant Sous-lieutenant Sĩ quan dự tuyển Élève-officier
Thống chế Pháp Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển Học viên sĩ quan


 Đức
Không có tương đương Cầu vai lính với sợi bạc
mỏng dưới cùng là học viên sĩ quan
General Generalleutnant Generalmajor Brigadegeneral Đại tá Oberstleutnant Major Stabshauptmann Hauptmann Oberleutnant Leutnant Oberfähnrich Fähnrich Fahnenjunker
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Thượng úy Trung úy Thiếu úy Trưởng hiệu Thám báo mặt trận (Ứng viên sĩ quan) Hộ vệ kỳ
Trường binh (Ứng viên sĩ quan)


 Hy Lạp
Không có tương đương Không có tương đương
Στρατηγός Αντιστράτηγος Υποστράτηγος Ταξίαρχος Συνταγματάρχης Αντισυνταγματάρχης Ταγματάρχης Λοχαγός Υπολοχαγός Ανθυπολοχαγός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός
Stratigos Antistratigos Ypostratigos Taxiarchos Syntagmatarchis Antisyntagmatarchis Tagmatarchis Lochagos Ypolochagos Anthypolochagos Dokimos efedros aksiomatikos
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan được chỉ định không thường trực


 Hungary
Không có tương đương Không có tương đương Không có phù hiệu
Vezérezredes Altábornagy Vezérőrnagy Dandártábornok Ezredes Alezredes Őrnagy Százados Főhadnagy Hadnagy Honvédtisztjelölt
Chỉ huy trưởng trung đoàn Phó thống chế Thiếu tướng Tướng lữ đoàn Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Học viên sĩ quan


Iceland Lực lượng gìn giữ hòa bình Iceland
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Ofursti Undirofursti Majór Höfuðsmaður Liðsforingi Undirliðsforingi
Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Ý
Không có tương đương
Generale Generale di Corpo d'Armata con Incarichi Speciali Generale di Corpo d'Armata
(Tenente Generale)
Generale di Divisione
(Maggior Generale)
Generale di Brigata
(Brigadier Generale)
Colonnello Tenente Colonnello Maggiore Primo capitano Capitano Tenente Sottotenente Allievo Ufficiale
Đại tướng Trung tướng với nhiệm vụ đặc biệt Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Thượng úy Trung úy Thiếu úy Học viên sĩ quan


 Lục quân Latvia
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Ģenerālleitnants Ģenerālmajors Brigādes ģenerālis Pulkvedis Pulkvežleitnants Majors Kapteinis Virs-leitnants Leitnants Kadets
Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển


 Lục quân Litva
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Generolas leitenantas Generolas majoras Brigados generolas Pulkininkas Pulkininkas leitenantas Majoras Kapitonas Vyresnysis leitenantas Leitenantas Kariūnas
Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Học viên sĩ quan


 Lục quân Luxembourg
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Général Colonel Lieutenant-colonel Major Capitaine Lieutenant en premier Lieutenant Aspirant-officier
Tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển


 Lục quân Montenegrin
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
General pukovnik General potpukovnik General major Brigadir general Pukovnik Potpukovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik
Thượng tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Bắc Macedonia
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Генерал Генерал потполковник Генерал мајор Бригаден генерал Полковник Потполковник Мајор Капетан Поручник Потпоручник
General General potpolkovnik General major Brigaden general Polkovnik Potpolkovnik Major Kapetan Poručnik Potporučnik
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Hoàng gia Hà Lan
Không có tương đương Cầu vai lính nhập ngũ với biểu tượng của Học viện Quân sự Hoàng gia là học viên sĩ quan
Generaal Luitenant-generaal Generaal-majoor Brigadegeneraal Kolonel Luitenant-kolonel Majoor Kapitein/
Ritmeester
Eerste luitenant Tweede luitenant Vaandrig/
Kornet
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển


 Na Uy
Không có tương đương Không có tương đương
General Generalløytnant Generalmajor Brigader Oberst Oberstløytnant Thiếu tá Kaptein/
Rittmester
Løytnant Fenrik Kadett
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Học viên sĩ quan


 Ba Lan
Không có tương đương Có nhiều cấp bậc
Marszałek Polski Generał Generał broni Generał dywizji Generał brygady Pułkownik Podpułkownik Major Kapitan Porucznik Podporucznik Podchorąży
Nguyên soái Ba Lan Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Học sinh sĩ quan


 Lục quân Bồ Đào Nha
Marechal do exército General Tenente-general Major-general Brigadeiro-general Coronel-tirocinado
[a]
Coronel Tenente-coronel Major Capitão Tenente Alferes Aspirante-a-oficial Cadete
Nguyên soái quân đội Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá - thực tập sinh Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Ứng viên sĩ quan Học viên sĩ quan


 Lục quân Romania
Không có tương đương Không có tương đương
Mareșal General General-locotenent General-maior General de brigadă Colonel Locotenent-colonel Maior Căpitan Locotenent Sublocotenent
Thống chế Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Slovakia
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Generál Generálporučík[b] Generálmajor Brigádny generál Plukovník Podplukovník Major Kapitán Nadporučík Poručík
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Slovenia
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
General Generalpodpolkovnik Generalmajor Brigadir Polkovnik Podpolkovnik Major Stotnik Nadporočnik Poročnik
Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy


 Lục quân Tây Ban Nha
Capitán general General de ejército Teniente general General de división General de brigada Coronel Teniente coronel Comandante Capitán Teniente Alférez Caballero alférez cadete Alumno repetidor Alumno 2º Alumno 1º
Thống tướng Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Hiệp sĩ Hiệu kì Thiếu sinh quân Học viên sĩ quan cao cấp Học viên sĩ quan bậc 2 Học viên sĩ quan bậc 1


 Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ
Không có tương đương Có nhiều cấp bậc[c]
Mareşal Genelkurmay başkanı Orgeneral Korgeneral Tümgeneral Tuğgeneral Albay Yarbay Binbaşı Yüzbaşı Üsteğmen Teğmen Asteğmen Harbiyeli
Nguyên soái Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Thượng úy Trung úy Thiếu úy Học viên sĩ quan


 Lục quân Anh
Field marshal General Lieutenant-general Major-general Brigadier Colonel Lieutenant-colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet Không có tương đương
Field marshal General Lieutenant-general Major-general Brigadier Colonel Lieutenant colonel Major Captain Lieutenant Second lieutenant Officer cadet
Thống chế Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Học viên sĩ quan


 Lục quân Hoa Kỳ
Various Không có tương đương
General of the Army General Lieutenant general Major general Brigadier general Colonel Lieutenant colonel Major Captain First lieutenant Second lieutenant Cadet / Officer candidate
Thống tướng Lục quân Đại tướng Trung tướng Thiếu tướng Chuẩn tướng Đại tá Trung tá Thiếu tá Đại úy Trung úy Thiếu úy Sĩ quan dự tuyển


Mã NATO OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF(D) Học viên sĩ quan

Quân nhân chuyên nghiệp (WO1–5)[sửa | sửa mã nguồn]

Mã NATO WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
 Lục quân Hoa Kỳ
Chief warrant officer 5 Chief warrant officer 4 Chief warrant officer 3 Chief warrant officer 2 Warrant officer 1
Trưởng quân nhân chuyên nghiệp 5 Trưởng quân nhân chuyên nghiệp 4 Trưởng quân nhân chuyên nghiệp 3 Trưởng quân nhân chuyên nghiệp 2 Quân nhân chuyên nghiệp 1

Hạ sĩ quan, binh lính (OR 1–9)[sửa | sửa mã nguồn]

Mã NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
Nhóm cấp bậc Cấp hạ sĩ quan cấp cao Cấp hạ sĩ quan cấp thấp Cấp binh
 Lục quân Albania
Kryekapter Kapter Rreshter Tetar Nëntetar Ushtar IV Ushtar III Ushtar II Ushtar I
Thượng sĩ nhất Thượng sĩ Trung sĩ Hạ sĩ Chuẩn sĩ Binh bậc bốn Binh bậc ba Binh bậc hai Binh bậc một


 Lục quân Bỉ
Adjudant-majoor Adjudant-chef Adjudant 1ste sergeant-majoor 1ste sergeant-chef 1ste sergeant Trung sĩ 1ste korporaal-chef Korporaal-chef Korporaal 1ste soldaat Soldaat
Phụ tá Cố vấn Phụ tá trưởng Phụ tá Thượng sĩ Cố vấn Thượng sĩ Trung sĩ nhất Trung sĩ Hạ sĩ trưởng hạng nhất Hạ sĩ trưởng Hạ sĩ Binh nhất Binh nhì


 Lục quân Bulgaria
Không có tương đương
Офицерски кандидат Старшина Старши сержант Сержант Младши сержант Ефрейтор Редник
Ofitserski kandidat Starshyna Starshi serzhant Serzhant Mladshi serzhant Efreytor Rednik
Học viên sĩ quan Sĩ quan nhỏ Thượng sĩ Trung sĩ Hạ sĩ "Miễn" Binh


 Lục quân Canada[1]
Canadian Forces
chief warrant officer
Command
chief warrant officer
Senior appointment
chief warrant officer
Chief warrant officer Master warrant officer Warrant officer Sergeant Master corporal Corporal Private (trained) Private (basic)
Adjudant-chef
des Forces canadiennes
Adjudant-chef
du commandement
Adjudant-chef-
nomination supérieure
Adjudant-chef Adjudant-maître Adjudant Sergent Caporal-chef Caporal Soldat (formé) Soldat (confirmé)
Chuẩn úy trưởng Quân đội Canada Chuẩn úy trưởng chỉ huy Chuẩn úy trưởng bổ nhiệm cao cấp Chuẩn úy trưởng Chuẩn úy cao cấp Chuẩn úy Trung sĩ Hạ sĩ trưởng Hạ sĩ Binh (Đã qua đào tạo) Binh (Cơ bản)


 Lục quân Croatia
Không có phù hiệu
Časnički namjesnik Stožerni narednik Nadnarednik Narednik Desetnik Skupnik Razvodnik Pozornik Vojnik
Chuẩn úy Thượng sĩ tham mưu Thượng sĩ Trung sĩ Hạ sĩ Chuẩn sĩ Binh nhất Binh nhì Binh tam


 Lục quân Cộng hòa Séc
Štábní praporčík Nadpraporčík Praporčík Nadrotmistr Rotmistr Rotný Četař Desátník Svobodník Vojín
Chuẩn úy tham mưu Chuẩn úy cao cấp Chuẩn úy Trung sĩ tham mưu Trung sĩ Hạ sĩ Chuẩn sĩ Binh nhất Binh nhì Binh tam


 Đan Mạch
Không có tương đương
Hærchefsergenten Chefsergent Seniorsergent Oversergent Sergent Sergent
(Officerselev)
Korporal Overkonstabel af 1. grad Overkonstabel Konstabel
Thượng sĩ trưởng Quân đội Thượng sĩ trưởng Thượng sĩ Cố vấn Thượng sĩ Trung sĩ Trung sĩ
(Học viên sĩ quan)
Hạ sĩ Cảnh binh trưởng hạng nhất Cảnh binh cao cấp Cảnh binh


 Lục quân Estonia
Không có tương đương
Ülemveebel Staabiveebel Vanemveebel Veebel Nooremveebel Vanemseersant Seersant Nooremseersant Kapral Reamees
Thượng sĩ Chỉ huy Thượng sĩ Tham mưu Thượng sĩ (Cấp cao) Thượng sĩ Thượng sĩ (Cấp thấp) Trung sĩ (Cấp cao) Trung sĩ Trung sĩ (Cấp thấp) Hạ sĩ Binh


 Lục quân Phần Lan
Không có phù hiệu
Sotilasmestari Ylivääpeli Vääpeli Ylikersantti Kersantti Alikersantti Korpraali Sotamies Alokas
Militärmästare Överfältväbel Fältväbel Översergeant Sergeant Undersergeant Korpral Soldat Rekryt
Cố vấn quân sự Thượng sĩ cao cấp Thượng sĩ Trung sĩ cao cấp Trung sĩ Trụng sĩ bậc thấp Hạ sĩ Binh Tân binh


 Quân đội Pháp
Major Adjudant-chef Adjudant Sergent-chef brevet militaire de 2e niveau/
Maréchal-des-logis-chef de 1ere classe
Sergent-chef/
Maréchal-des-logis-chef
Sergent/
Maréchal-des-logis
Caporal-chef de 1re classe Caporal-chef/
Brigadier-chef
Caporal/
Brigadier
Soldat de 1re classe Soldat
Sĩ quan hành chính Phụ tá trưởng Phụ tá Trung sĩ trưởng (có chứng chỉ quân sự bậc 2) Trung sĩ trưởng Trung sĩ Hạ sĩ trưởng hạng nhất Hạ sĩ trưởng Hạ sĩ Binh nhất Binh nhì


 Đức
Ober­stabs­feldwebel Stabs­feldwebel Haupt­feldwebel Ober­feldwebel Feldwebel Stabs­unteroffizier Unteroffizier Stabskorporal Korporal Ober­stabs­gefreiter Stabs­gefreiter Haupt­gefreiter Ober­gefreiter Gefreiter Soldat
Thượng sĩ tham mưu cao cấp Thượng sĩ tham mưu Thượng sĩ nhất Thượng sĩ Trung sĩ Sĩ quan cấp dưới tham mưu / Hạ sĩ quan tham mưu Sĩ quan cấp dưới / Hạ sĩ quan Hạ sĩ tham mưu Hạ sĩ Tham mưu "miễn cao cấp Tham mưu "miễn" "Miễn" bậc nhất Thượng "miễn" "Miễn" Binh
 Đức
(Officer designate)
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Oberfähnrich Fähnrich Fahnenjunker
Trưởng hiệu Hiệu kỳ Thiếu sinh quân


 Hy Lạp
Không có tương đương Không có tương đương Quân chủng / quân đoàn có phù hiệu riêng
Ανθυπασπιστής[d] Μόνιμος Αρχιλοχίας Αρχιλοχίας Μόνιμος Επιλοχίας Επιλοχίας Μόνιμος Λοχίας Λοχίας Δεκανέας ΕΠΟΠ-Εμθ Δεκανέας Υποδεκανέας Στρατιώτης
Anthypaspistis Monimos Archilochias Archilochias Monimos Epilochias Epilochias Monimos Lochias Lochias Dekaneas EPOP-EMTh Dekaneas Ypodekaneas Stratiotis
Chuẩn úy Thượng sĩ thường trực Thượng sĩ Trung sĩ tham mưu thường trực Trung sĩ tham mưu Trung sĩ thường trực Trung sĩ - Hạ sĩ Binh nhất Binh nhì
 Hy Lạp
(Nghĩa vụ)
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có phù hiệu
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός[d] Λοχίας Δεκανέας Υποδεκανέας Υποψήφιος Έφεδρος Βαθμοφόρος Στρατιώτης
Dokimos Efedros Axiomatikos Lochias Dekaneas Ypodekaneas Ypopsifios Efedros Bathmoforos Stratiotis
Sĩ quan được chỉ định không thường trực Trung sĩ Hạ sĩ Binh nhất Hạ sĩ quan được chỉ định không thướng trực Binh nhì


 Hungary
Főtörzszászlós Törzszászlós Zászlós Főtörzsőrmester Törzsőrmester Őrmester Szakaszvezető Tizedes Őrvezető Közkatona
Trưởng hiệu Hiệu kỳ tham mưu Hiệu kỳ Giám sát bảo vệ tham mưu trưởng Giám sát bảo vệ tham mưu Giám sát bảo vệ Trung đội trưởng Tiểu đội trưởng Chỉ huy bảo vệ Binh


Iceland Lực lượng gìn giữ hòa bình Iceland
Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương Không có tương đương
Flokkstjóri 1. Flokkstjóri 2. Korporáll Óbreyttur
Trung sĩ nhất Trung sĩ nhì Hạ sĩ Binh


 Lục quân Ý
Caporale maggiore capo scelto qualif sp Caporale maggiore capo scelto Caporale maggiore capo Caporale maggiore scelto Primo caporale maggiore
- Hạ sĩ Cố vấn trưởng cấp cao Hạ sĩ Cố vấn trưởng Hạ sĩ Cố vấn cao cấp Hạ sĩ Cố vấn hạng nhất
Primo luogotenente qualif sp Luogotenente Primo maresciallo
Maresciallo capo Maresciallo ordinario Maresciallo
sergente maggiore capo qualif sp Sergente Maggiore Capo Sergente Maggiore Sergente Caporal Maggiore Caporale Soldato
- - Thống chế hạng nhất
Thống chế trưởng Thống chế chính Thống chế
Trung sĩ Cố vấn trưởng theo tiêu chuẩn sp Trung sĩ Cố vấn trưởng Trung sĩ Cố vấn Trung sĩ Hạ sĩ Cố vấn Hạ sĩ Binh


 Latvia
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương
Augstākais virsseržants Galvenais virsseržants Štāba virsseržants Virsseržants Seržants Kaprālis Dižkareivis Kareivis
 Litva
(Chỉnh sửa)
Seržantas majoras Viršila Štabo seržantas Vyresnysis seržantas Seržantas Grandinis Vyresnysis eilinis Eilinis Jaunesnysis eilinis
 Luxembourg
(Chỉnh sửa)
Adjudant-Major Adjudant-Chef Adjudant Sergent-Chef Premier Sergent Sergent Premier Caporal-Chef Caporal-Chef Caporal de première classe Caporal Premier Soldat-Chef Soldat-Chef Soldat première classe Soldat
 Hà Lan
(Chỉnh sửa)
Adjudant
 • Sergeant-majoor
 • Opperwachtmeester
 • Sergeant der 1e klasse
 • Wachtmeester der 1e klasse
 • Sergeant
 • Wachtmeester
Korporaal der 1e klasse Korporaal
 • Soldaat der 1e klasse
 • Huzaar/Kanonier der 1e klasse
 • Soldaat der 2e klasse
 • Huzaar/Kanonier der 2e klasse
 • Soldaat
 • Huzaar/Kanonier
Na Uy Na Uy
(Chỉnh sửa)
Không có tương đương Không có tương đương
Sersjant Korporal Visekorporal 1. klasse Visekorporal Menig


 Ba Lan
(Chỉnh sửa)
Starszy chorąży sztabowy Starszy chorąży Chorąży Młodszy chorąży Starszy sierżant Sierżant Plutonowy Starszy kapral Kapral Starszy szeregowy Szeregowy


 Bồ Đào Nha
(Chỉnh sửa)
Không có phù hiệu
Sargento-mor Sargento-chefe Sargento-ajudante Primeiro-sargento Segundo-sargento Furriel Segundo-furriel Cabo-adjunto Primeiro-cabo Segundo-cabo Soldado
 România
(Chỉnh sửa)
Caporal
Fruntaş
Không có tương đương
Soldat
Plutonier adjutant principal Plutonier adjutant Plutonier-major Plutonier Sergent-major Sergent
Maistru Militar Principal Maistru Militar clasa I Maistru Militar clasa II Maistru Militar clasa III Maistru Militar clasa IV Maistru Militar clasa V


 Slovakia
(Chính quy)
(Chỉnh sửa)
štábny nadrotmajster nadrotmajster rotmajster rotný čatár desiatnik slobodník vojak 2. stupňa vojak 1. stupňa


 Slovenia
(Chỉnh sửa)
Không có phù hiệu
višji štabni praporščak
(Senoior-staff-praporshshik)
štabni praporščak
(Staff-praporshshik)
višji praporščak
(Senoior-praporshshik)
praporščak
(Praporshshik)
višji štabni vodnik štabni vodnik višji vodnik vodnik naddesetnik desetnik poddesetnik vojak


 Tây Ban Nha
(Chỉnh sửa)
Suboficial mayor Subteniente Brigada Sargento primero Sargento Cabo mayor Cabo primero Cabo Soldado de primera Soldado


Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
(Chỉnh sửa)
Không có phù hiệu
Astsubay Kıdemli Başçavuş Astsubay Başçavuş Astsubay Kıdemli Üstçavuş Astsubay Üstçavuş Astsubay Kıdemli Çavuş Astsubay Çavuş Uzman Çavuş Çavuş Uzman Onbaşı Onbaşı Er


Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Liên Hiệp Anh
(Chỉnh sửa)

(Chỉ huy)

(Trung sĩ hậu cần)
Không có tương đương Không có phù hiệu
Thượng sĩ nhất Thượng sĩ nhì
 • Trung sĩ Tham mưu
 • Trung sĩ màu
Trung sĩ
 • Hạ sĩ
 • Pháo thủ
 • Chuẩn Hạ sĩ
 • Chuẩn Pháo thủ
Binh nhì
(hoặc tương đương)
Hoa Kỳ Hoa Kỳ
(Chỉnh sửa)
Thượng sĩ nhất
Thượng sĩ
Không có phù hiệu
Thượng sĩ Cố vấn Lục quân Thượng sĩ Cố vấn Chỉ huy trưởng Thượng sĩ Cố vấn Trung sĩ nhất Trung sĩ tham mưu Trung sĩ Hạ sĩ Hạ sĩ nghiệp vụ Binh nhất Binh nhì Tân binh


Mã NATO OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 • 1 Title; Honorary or posthumous rank; war time rank; ceremonial rank. For example, in Spain this rank is held solely by H.M. the King of Spain.
 1. ^ Đại tá đã hoàn thành khóa đào tạo Sĩ quan cấp tướng. Giữa năm 1929 và 1937, Coronel-tirocinado được gọi là Brigadeiro.
 2. ^ Huy hiệu chi nhánh phục vụ thích hợp được ghim ngay dưới nút trên cùng của tất cả các cấp bậc, ngoại trừ cấp Đại tướng.
 3. ^ Phù hiệu sĩ quan học sinh chỉ định cấp học thay vì thâm niên quân sự.
 4. ^ a b Hy Lạp chỉ có một cấp chuẩn úy. Theo quy định hiện tại (2021) của STANAG 2116, các chuẩn úy Hy Lạp được đưa vào OR-9, tuy nhiên họ được hưởng các đặc quyền của một sĩ quan. Xem STANAG 2116 ghi chú 29, trang D-9

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • STANAG 2116 NATO chart
 • “Table of NATO ranks”. Ministry of Defence (United Kingdom). Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 5 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2009.
 • “Comparison of selected NATO Army Ranks”. Canadian Forces. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2009.
 • “Grades (ranks)” (bằng tiếng Pháp). Belgian Army. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 4 năm 2009. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2009.
 1. ^ “Ranks and appointment”. canada.ca. Government of Canada. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]