Quân hàm Quân lực Việt Nam Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

bấp bậc của Quân Lực Việt Nam Cộng hòa được đặt ra ngay sau khi thành lập nền Đệ nhất Cộng hòa vào năm 1955, khởi đầu bằng cách chuyển đổi tương đương cấp bậc của quân đội Pháp. Sĩ quan Lục quân có 3 cấp (thiếu, trung, đại), nhận diện bằng bông mai vàng (cấp úy), bông mai bạc (cấp tá), ngôi sao trắng (cấp tướng). Năm 1964, khi nền Đệ nhị Cộng hòa thành lập, hệ thống cấp bậc được điều chỉnh theo hệ thống cấp bậc của Quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Sĩ quan các cấp trong các đơn vị tác chiến đều phải ngụy trang cấp bậc bằng màu đen, do đó bông mai của cấp tá cộng thêm một gạch. Sửa đổi quan trọng nhất là bổ sung cấp bậc Chuẩn tướng. Trong Hải quân, bắt đầu cấp bậc tướng là Phó Đề đốc (Commodore)Đề đốc (Rear Admiral) để thay cho cấp bậc Chuẩn Đô đốc và cấp bậc cao nhất là Thống tướng cho Lục quân, Không quân và Thủy sư Đô đốc cho Hải quân. Tuy nhiên, Lục quân chỉ có một người mang cấp bậc cao nhất là Thống tướng Lê Văn Tỵ và Hải quân cũng chỉ có một người mang cấp bậc cao nhất là Phó Đô đốc Chung Tấn Cang.

Bậc Cấp Lục quân Không quân Hải quân Thủy quân lục chiến
Trước 1964 Sau 1964 Trước 1964 Sau 1964 Trước 1964 Sau 1964 Trước 1964 Sau 1964
Sĩ quan Thống tướng

(Thủy sư đô đốc)

ThongtuongQLVNCHLucquan.gif
ThongtuongKQLVNCH.gif
ThongtuongHQLVNCH.gif
Đại tướng (Đô đốc)
DaituongQLVNCHLucquan1963.gif
DaituongQLVNCHLucquan.gif
DaituongKQLVNCH1963.gif
DaituongKQLVNCH.gif
DaituongHQLVNCH1963.gif
DaituongHQLVNCH.gif
Trung tướng (Phó Đô đốc)
TrungtuongQLVNCHlucquan1963.gif
TrungtuongQLVNCHlucquan.gif
TrungtuongKQLVNCH1963.gif
TrungtuongKQLVNCH.gif
TrungtuongHQLVNCH1963.gif
TrungtuongHQLVNCH.gif
TrungtuongTQLCLVNCH1963.gif
TrungtuongTQLCLVNCH.gif
Thiếu tướng (Đề đốc)
ThieutuongQLVNCHlucquan1963.gif
ThieutuongQLVNCHlucquan.gif
ThieutuongKQLVNCH1963.gif
ThieutuongKQLVNCH.gif
ThieutuongHQLVNCH1963.gif
ThieutuongHQLVNCH.gif
ThieutuongTQLCLVNCH1963.gif
ThieutuongTQLCLVNCH.gif
Chuẩn tướng

(Phó Đề đốc)

ChuantuongQLVNCHlucquan.gif
ChuantuongQLVNCHkhongquan.gif
ChuantuongQLVNCH.gif
ChuantuongTQLCVNCH.gif
Đại tá
DaiTaQLVNCHlucquan1963.gif
DaiTaQLVNCHlucquan.gif
DaiTaKQVNCH1963.gif
DaiTaKQVNCH.jpg
DaiTaHQVNCH.gif
DaiTaHQVNCH.gif
DaiTaTQLCVNCH1963.gif
DaiTaTQLCVNCH1963.gif
Trung tá
TrungTaQLVNCHlucquan1963.gif
TrungTaQLVNCHlucquan.gif
TrungTaKQVNCH1963.gif
TrungTaKQVNCH.jpg
TrungTaHQVNCH1963.gif
TrungTaHQVNCH1963.gif
TrungtaQLVNCHtqlc1963.gif
TrungTaTQLCVNCH.gif
Thiếu tá
ThieuTaQLVNCHlucquan1963.gif
ThieuTaQLVNCHlucquan.gif
ThieuTaKQVNCH1963.gif
ThieuTaKQVNCH.jpg
ThieuTaHQVNCH.gif
ThieuTaHQVNCH1963.gif
ThieuTaTQLCVNCH1963.gif
ThieuTaTQLCVNCH.gif
Đại úy
DaiUyQLVNCHlucquan1963.gif
DaiUyQLVNCHlucquan.gif
DaiUyKQVNCH1963.gif
DaiUyKQVNCH.jpg
DaiUyHQVNCH.gif
ThieuTaHQVNCH.gif
DaiUyTQLCVNCH1963.gif
DaiUyTQLCVNCH1963.gif
Trung úy
TrungUyQLVNCHlucquan1963.gif
TrungUyQLVNCHlucquan.gif
TrungUyKQVNCH1963.gif
TrungUyKQVNCH.jpg
TrungUyHQVNCH.gif
TrungUyHQVNCH1963.gif
TrungUyTQLCVNCH1963.gif
TrungUyTQLCVNCH.gif
Thiếu úy
ThieuuyQLVNCHlucquan1963.gif
ThieuuyQLVNCHlucquan.gif
ThieuUyKQVNCH1963.gif
ThieuUyKQVNCH.jpg
ThieuUyHQVNCH.gif
ThieuUyHQVNCH1963.gif
ThieuUyTQLCVNCH1963.gif
ThieuUyTQLCVNCH.gif
Chuẩn úy
ChuanUyQLVNCHlucquan1963.gif
ChuanUyQLVNCHlucquan.gif
ChuanUyKQVNCH1963.gif
ChuanUyKQVNCH.jpg
ChuanUyHQVNCH.gif
ChuanUyHQVNCH.gif
ChuanUyTQLCVNCH1963.gif
ChuanUyTQLCVNCH1963.gif
Hạ sĩ quan Thượng sĩ nhất
ThuongSiNhatQLVNCHlucquan1963.gif
ThuongSiNhatQLVNCHlucquan.gif
ThuongSiNhatKQVNCH1963.gif
ThuongSiNhatKQVNCH.jpg
ThuongSiNhatHQVNCH.gif
ThuongSiNhatHQVNCH.gif
ThuongSiNhatTQLCVNCH1963.gif
ThuongSiNhatTQLCVNCH1963.gif
Thượng sĩ
ThuongSiQLVNCHlucquan1963.gif
ThuongSiQLVNCHlucquan.gif
ThuongSiKQVNCH1963.gif
ThuongSiKQVNCH.jpg
ThuongSiHQVNCH.gif
ThuongSiHQVNCH.gif
ThuongSiTQLCVNCH1963.gif
ThuongSiTQLCVNCH1963.gif
Trung sĩ nhất
TrungSiNhatQLVNCHlucquan1963.gif
TrungSiNhatQLVNCHlucquan1963.gif
TrungSiNhatKQVNCH1963.gif
TrungSiNhatKQVNCH.jpg
TrungSiNhatHQVNCH.gif
TrungSiNhatHQVNCH1964.gif
TrungSiNhatTQLCVNCH1963.gif
TrungSiNhatTQLCVNCH1963.gif
Trung sĩ
TrungSiQLVNCHlucquan1963.gif
TrungSiQLVNCHlucquan1963.gif
TrungSiKQVNCH1963.gif
TrungSiKQVNCH.jpg
TrungSiHQVNCH.gif
TrungSiHQVNCH1964.gif
TrungSiTQLCVNCH1963.gif
TrungSiTQLCVNCH1963.gif
Hạ sĩ nhất
HaiSiNhatQLVNCHlucquan1963.gif
HaiSiNhatQLVNCHlucquan1963.gif
HaiSiNhatKQVNCH1963.gif
HaiSiNhatKQVNCH.jpg
HaiSiNhatHQVNCH1963.gif
HaiSiNhatHQVNCH1963.gif
HaiSiNhatTQLCVNCH1963.gif
HaiSiNhatTQLCVNCH1963.gif
Hạ sĩ
HaSiQLVNCHlucquan1963.gif
HaSiQLVNCHlucquan1963.gif
HaSiKQVNCH1963.gif
HaSiKQVNCH.jpg
HaSiHQVNCH1963.gif
HaSiHQVNCH1963.gif
HaSiTQLCVNCH1963.gif
HaSiTQLCVNCH1963.gif
Chiến sĩ Binh nhất
BinhNhatQLVNCHlucquan1963.gif
BinhNhatQLVNCHlucquan1963.gif
BinhNhatKQVNCH1963.gif
BinhNhatKQVNCH.jpg
BinhNhatHQVNCH1963.gif
BinhNhatHQVNCH1963.gif
BinhNhatTQLCVNCH1963.gif
BinhNhatTQLCVNCH1963.gif

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]