Danh sách huy hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Dưới đây là danh sách huy hiệu Quân lực Việt Nam Cộng hòa:

Quân, Binh chủng[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Các đơn vị thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa

Đơn vị[sửa | sửa mã nguồn]

Nữ Quân nhân
Bộ Quốc phòng
Cao đẳng Quốc phòng
Quân đoàn I
Ngành Quân y
Bộ Tổng Tham mưu
Biệt động quân Biên phòng
Quân đoàn II
Biệt động quân
Biệt khu Thủ đô
Lực lượng Dân sự chiến đấu
Quân đoàn III
Trường Quân y
Lữ đoàn Kỵ binh
Lục quân Việt Nam Cộng hòa
Quân đoàn IV
Ngành Quân cụ
Tổng cục Tiếp vận
Hải quân Việt Nam Cộng hòa
Sư đoàn 1 Bộ binh
Ngành Quân vận
Tổng cục Quân huấn
Đại học Chiến tranh Chính trị
Sư đoàn 2 Bộ binh
Ngành Quân nhu
Tổng nha Nhân lực
Không lực Việt Nam Cộng hòa
Sư đoàn 3 Bộ binh
Ngành Truyền tin
Phòng Tổng quản trị
Tổng cục Chiến tranh Chính trị
Sư đoàn 5 Bộ binh
Ngành Công binh
Binh chủng Thiết giáp
Địa phương quân & Nghĩa quân
Sư đoàn 7 Bộ binh
An ninh Quân đội
Binh chủng Pháo binh
Trung tâm Huấn luyện Hải quân
Sư đoàn 9 Bộ binh
Bộ Tổng tham mưu
Binh chủng Quân cảnh
Quân trường Quốc gia Vạn Kiếp
Sư đoàn 18 Bộ binh
Lực lượng Đặc biệt
Tổng Thanh tra Quân lực
Binh chủng Thủy quân Lục chiến
Sư đoàn 21 Bộ binh
Binh chủng Nhảy dù
Liên phòng dinh Độc Lập
Tài chính và Thanh tra Quân phí
Sư đoàn 22 Bộ binh
Quân trường Dục Mỹ
Liên đoàn Biệt động quân
Trường sĩ quan Hiện dịch Đà Lạt
Sư đoàn 23 Bộ binh
Chỉ huy và Tham mưu
Liên đoàn 81 Biệt kích dù
Trung tâm Huấn luyện Không quân
Sư đoàn 25 Bộ binh
L. đoàn An ninh Thủ đô
Trường SQ Trừ bị Thủ Đức
Trung tâm Huấn luyện QG Lam Sơn
Nha Kỹ thuật Bộ TTM
Trường Thiếu sinh quân
Quân trường Quang Trung
Trường Hạ sĩ quan Đồng Đế Nha Trang
Cấp bậc Quân lực VNCH

Quân chủng Lục quân (Bộ binh)[sửa | sửa mã nguồn]

Lực lượng Tổng trừ bị[sửa | sửa mã nguồn]

Lực lượng Yểm trợ[sửa | sửa mã nguồn]

Quân chủng Hải quân[sửa | sửa mã nguồn]

Quân chủng Không quân[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ sở đào tạo quân sự[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]