Wikipedia:Dự án/Kinh doanh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
1.170.890 đề mục và 596.929 thành viên tại Wikipedia tiếng Việt

Tri thức về kinh doanh có thể thay đổi vốn tri thức và cuộc đời bạn! Dưới đây là các công cụ trợ giúp trên trang:


VỀ DỰ ÁN NÀY

 • Câu lạc bộ Kinh doanh là tập hợp những người yêu thích kinh doanh, tìm kiếm và chia sẻ các tri thức về kinh doanh.
 • Bạn có thể gia nhập Câu lạc bộ Kinh doanh tại Wikipedia tiếng Việt để góp phần viết các mục từ, chia sẻ tri thức kinh doanh với cộng đồng. Các tri thức của bạn sẽ góp phần phát triển kinh doanh cho cộng đồng và đất nước.
 • Việc chia sẻ các tri thức kinh doanh sẽ giúp trang bị cho người dân những cần câu thay vì con cá, góp phần cho việc làm giàu cho bản thân và đất nước.
 • Xin lưu ý: kinh doanh (business) khác với kinh tế học (economics) và các tri thức kinh doanh là một trong những yêu cầu thiết yếu nhất cho cuộc sống.

NHỮNG MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

 • Tập hợp đội ngũ thành viên viết,biên tập cho các mục từ về Kinh doanh trên Wikipedia tiếng Việt.
 • Tạo ra các mục từ về kinh doanh.
 • Các mục từ giải nghĩa các khái niệm căn bản, quan trọng nhất mà người học quản trị kinh doanh, các chuyên ngành kinh doanh, người làm kinh doanh cần biết.
 • Về căn bản, các khái niệm được đưa ra nằm trong các chương trình đại học, MBA, tiến sĩ các ngành kinh doanh.
 • Hoàn chỉnh các mục từ, bài viết thuộc phần kinh doanh.
 • Bổ sung các sơ đồ, hình minh họa, hình ảnh...
 • Hoàn chỉnh việc phân loại và sắp xếp, kể cả các mục từ đã có từ trước.
 • Dịch thêm các bài từ En.Wiki và các Wiki khác.

CÁC THÀNH VIÊN

VIỆC CẦN LÀM CHO DỰ ÁN:

THƯƠNG MẠI:

TÀI CHÍNH:

NHỮNG NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI

NHỮNG CÔNG TY LỚN NHẤT THẾ GIỚI

CÁC HẠNG MỤC TỪ CẦN LÀM TIẾP CHO CỔNG TRI THỨC KINH DOANH

 • Dự án các mục từ về Kinh doanh là một phần của Cổng tri thức Kinh tế, bạn có thể xem chi tiết tại Chủ đề:Kinh tế.KỶ NIỆM CHƯƠNG DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN

 • Mục từ tốt:

StubSortBarnstar.png Bạn có thể tìm thấy trên Wikipedia:Giải thưởng của các dự án

 • Nhiều đóng góp:

Indiana barnstar.png Bạn có thể tìm thấy trên Wikipedia:Giải thưởng của các dự án

CÁC TIỂU THỂ LOẠI KINH DOANH