Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dân chủ điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Dân chủ}}
{{Internet|expandedl}}
{{Các dạng chính phủ}}
'''Dân chủ điện tử''' (một sự kết hợp giữa hai từ [[Xuất bản điện tử|điện tử]] và [[dân chủ]]), còn có tên là '''dân chủ kỹ thuật số''' hay '''dân chủ Internet''', là cách sử dụng [[Công nghệ thông tin và truyền thông]] (ICT) trong [[chính trị]] và các quá trình [[cai trị]] (governance).<ref>{{cite web|url=http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan038449.pdf|title=Characterizing E-Participation in Policy-Making|author=Ann Macintosh|authorlink=Ann Macintosh|date=2004|publisher=2004 International Conference on System Sciences|accessdate=15 Dec 2014}}</ref> Dân chủ điện tử bao gồm thông tin thế kỷ 21 và công nghệ truyền thông để phát huy dân chủ; các công nghệ như [[công nghệ dân sự]] và [[chính phủ điện tử]]. Nó là một [[chính phủ]] trong đó các công dân trưởng thành được coi là hợp lệ để [[Đầu phiếu|bầu cử|]] tương ứng với các điều lệ [[luật pháp]] của hình thức [[dân chủ trực tiếp]].<ref name=ICT_impact>{{cite web|url=http://www.ijetae.com/files/Volume4Issue1/IJETAE_0114_109.pdf|title=The Impact of ICT on Reinforcing Citizens' Role in Government Decision Making|publisher=International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering|author1=Hosein Jafarkarimi|author2=Alex Sim|author3=Robab Saadatdoost|author4=Jee Mei Hee|date=Jan 2014|accessdate=15 Dec 2014}}</ref>
 
 
{{Chính trị}}
{{Dân chủ}}
{{Internet|expandedl}}
{{Các dạng chính phủ}}
 
{{DEFAULTSORT:Dân chủ điện tử}}