Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Lễ khai giảng ngày 15 tháng 11 năm 1945Trường Đại học Quốc gia Việt Nam, cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nền giáo dục dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nền giáo dục của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức có mặt từ năm 1945 nhưng đến năm 1946 vì phải sơ tán trước cuộc tấn công của Pháp nên mãi đến năm 1954, sau khi chính phủ Việt Minh về tiếp thu thủ đô Hà Nội và tiếp quản các cơ cấu hành chính, trong đó có Tổng nha Học chính của Liên bang Đông Dương cũ, thì mới có cơ sở vững vàng để thực hiện. Với chính thể mới, hệ thống giáo dục này tồn tại cho đến năm 1985 khi nền giáo dục hai miền Nam Bắc thống nhất, dù rằng việc thống nhất chính trị giữa hai miền đã diễn ra từ năm 1976.[1] Một đặc điểm của giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là có tính định hướng chính trị và giáo dục được xem là một thành phần phục vụ quan điểm của nhà nước.[2] Nền giáo dục có nguyên tắc "dân tộc hoá, khoa học hoá, đại chúng hoá", về quy mô thì chú trọng công tác phổ cập cơ bản cho toàn bộ người dân, về nội dung thì chú trọng bồi dưỡng đạo đức và kiến thức khoa học, lý tưởng chính trị và tinh thần ái quốc[3]

Những quy định trong hiến pháp[sửa | sửa mã nguồn]

Điều 15, Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946: "Nền sơ học cưỡng bách và không học phí. ở các trường sơ học địa phương, quốc dân thiểu số có quyền học bằng tiếng của mình. Học trò nghèo được Chính phủ giúp. Trường tư được mở tự do và phải dạy theo chương trình Nhà nước."

Điều 33, Hiến pháp Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1959: "Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có quyền học tập. Nhà nước thực hiện từng bước chế độ giáo dục cưỡng bách, phát triển dần các trường học và cơ quan văn hoá, phát triển các hình thức giáo dục bổ túc văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ, tại các cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức khác ở thành thị và nông thôn, để bảo đảm cho công dân được hưởng quyền đó."

Giáo dục tiểu học và trung học[sửa | sửa mã nguồn]

Ngay từ năm 1946 Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã cho áp dụng chương trình học của Hoàng Xuân Hãn (ban hành thời Đế quốc Việt Nam dưới chính phủ Trần Trọng Kim) ở cấp tiểu học và trung học. Nỗ lực của thập niên 1940 và 1950 cũng là phải xóa nạn mù chữ với sự đóng góp của Nha Bình dân Học vụ.[4] Năm 1950, hai bậc tiểu họctrung học được quy hoạch lại tổng cộng có 9 lớp:[5]

 1. tiểu học (cấp I), bốn năm;
 2. trung học cơ sở (cấp II), ba năm;
 3. trung học phổ thông (cấp III), hai năm.

Năm 1956, chính quyền lại ra nghị quyết cải tổ giáo dục phổ thông, đổi lại thành 10 năm:[2][5]

 1. tiểu học (cấp I), bốn năm;
 2. trung học gồm cấp II và cấp III, mỗi cấp có ba năm.

Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục đã dùng hệ thống giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Trung QuốcLiên Xô làm mẫu với sự giúp đỡ của cố vấn Liên Xô. Chủ trương của hệ thống giáo dục mới đặt trọng tâm ở mặt thực dụng.[5] Xong năm lớp 10 học sinh thi lấy bằng trung học phổ thông.[1] Chính quyền duy trì hệ 10 năm học cho đến năm 1976 mới bỏ mà theo hệ 12 năm học của Việt Nam Cộng hòa.

Học sinh[sửa | sửa mã nguồn]

Số liệu học sinh trung tiểu học[6]
Niên học Cấp I Cấp II Cấp III
1958-59[7] 964.855 116.922 15.140
1964-65 2.160.000 670.000 80.000
1966-67 2.410.000 810.000 100.000

Số liệu vào giữa thập niên 1960 cho biết tổng cộng cả ba cấp có 10.150 trường sở, trong đó có 242 trường cấp III. Số học sinh lên gần ba triệu và khoảng 80-85% trẻ em ở lứa 7 đến 10 tuổi đi học. Số học sinh từ cấp I lên cấp II rất thấp, chỉ khoảng 15%; từ cấp II lên cấp III xuống chỉ còn 10%.[8] Cũng khoảng thời gian đó có 90.000 giáo viên.[6]

Trường sở ở Bắc Việt cũng nhận một số học sinh Lào để đào tạo nhân sự cộng sản rồi khi học xong lại gửi về nước. Từ năm 1965-1974 có 6235 học sinh Lào thuộc mọi cấp sang học ở Bắc Việt.[9]

Trường người Hoa[sửa | sửa mã nguồn]

Ngoài hệ thống trường sở chung, chính phủ tiếp tục cho phép trường của người Hoa hoạt động riêng. Những trường này cho chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tài trợ kể từ năm 1950 trở đi, dành riêng cho cộng đồng người Hoa ở Miền Bắc.[10] Trường tiếng Hoa hoạt động cho tới giữa thập niên 1960 khi cuộc Cách mạng Văn hóa gây nhiều biến động ở Trung Hoa khiến Hà Nội buộc phải xúc tiến hòa nhập số trường này vào hệ thống giáo dục chung.[11]

Trường học tại Hoa Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng duy trì một số trường sở tại Hoa Nam lập từ thập niên 1920. Trường Đại học Nam NinhQuảng Tây có riêng phân khoa Sư phạm và Khoa học cùng một số lớp trung học do Bắc Việt tổ chức nhưng do Trung Hoa tài trợ theo yêu cầu của Hồ Chí Minh. Theo ký kết năm 1951 thì có 2000 học sinh được gửi sang. Sau con số này sau tăng thành 4.000.[12]

Năm 1953 thì lập trường thiếu nhi Lư Sơn. Cơ sở 9 năm này dành riêng cho các con em cán bộ cao cấp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trước lập ở Quảng Tây, đến năm 1957 thì chuyển lên Quế Lâm. Trường có 1000 học sinh và 200 giáo viên. Năm 1958 trường giải tán. Học sinh hồi hương về Việt Nam.[13]

Ngoài ra Bắc Việt cũng cho lập một trường quân sự bí mật tại Quảng Tây năm 1954 với 3000 học viên ở lứa tuổi 20-23.[14]

Tuy một số trường giải thể, từ năm 1966 đến 1975 thì có những trường khác mở ra thuộc "Dự án 92" để đào tạo thanh thiếu niên theo chủ nghĩa cộng sản hầu gia nhập bộ đội. Tổng cộng có bảy trường với 2000 người.[15]

Trường học phía nam vĩ tuyến 17[sửa | sửa mã nguồn]

Theo tài liệu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời điểm năm 1975 thì có 148.000 học sinh tiểu học vào 1500 học sinh trung học ghi danh ở các trường do lực lượng cộng sản kiểm soát trên lãnh thổ của Việt Nam Cộng hòa. Trung học đây là lớp sáu, đôi khi có lớp bảy là cao nhất. Nội dung giáo trình là học đường lối cách mạng. Hà Nội còn lập "Nhà xuất bản Giải phóng" để người dân tưởng là nhà in độc lập ở trong Nam nhưng nhà xuất bản này ở Miền Bắc do soạn giả Miền Bắc viết và sách thì in ở Bắc Kinh, Hoa lục. Tổng cộng có 122 đầu sách được in ra và chuyển vào Nam.[16]

Trường dạy nghề[sửa | sửa mã nguồn]

Học sinh đậu cấp II có thể ghi danh học nghề thay vì lên cấp III. Khoảng 20% học sinh xong cấp II được chuyển sang trường nghề. Loại trường huấn nghệ có chương trình 2 năm, 2,5 năm và 3 năm. Cả nước có 106 trường (1962) đào tạo hơn 55.000 học sinh trong số đó 75% thuộc thành phần giai cấp công nông.[8]

Giáo dục đại học[sửa | sửa mã nguồn]

Bậc đại học thì vì lúc đầu phải sơ tán nên chủ yếu vẫn dùng chương trình thời Pháp thuộc kể cả tiếng Pháp để giảng dạy đến năm 1950 mới đổi sang tiếng Việt. Viện Đại học Đông Dương (tiếng Pháp: Université Indochinoise) phải đóng cửa nhưng rồi tái khai giảng vào cuối năm 1945 với tên mới: Trường Đại học Quốc gia Việt Nam với hơn 1.100 sinh viên ghi danh. Lúc đó trường có năm ban: Y khoa, Khoa học, Văn khoa, Chính trị xã hội, và Mỹ thuật.[17] Trường này sau đó chuyển lên Việt Bắc và được sắp xếp lại. Trường Đại học Luật bị bỏ hẳn, thay thế bởi Trường Đại học Chính trị Xã hội, đến năm 1948 thì gọi là Trường Pháp chính. Trong khi đó Văn khoa dạy thêm ngoại ngữ: Anh, NgaHoa.[2]

Sau khi trở về Hà Nội, Chính phủ ký nghị định ngày 6 tháng 3 năm 1956 tổ chức lại cấp đại học và lập ra năm trường đại học: Bách khoa, Nông lâm, Sư phạm, Tổng hợp (Văn khoa và Khoa học), và Y dược. Cũng kể từ đó giáo trình đại học bỏ mô hình của Pháp và theo chương trình học của Liên Xô, chú tâm đến mặt thực dụng.[2][5] Học sinh phải chọn một chuyên môn rất sớm và rẽ theo học trình đó. Cũng theo mô hình của Liên Xô thì mỗi trường cũ đứng riêng thành trường độc lập, giao cho từng bộ quản lý. Bộ Xây dựng nắm Đại học Kiến trúc, Bộ Nông lâm điều khiển Đại học Nông lâm, v.v. Hệ thống giáo dục đại học bị phân tán đơn lẻ. Bộ Giáo dục không giữ vai trò quản lý mà chỉ là cơ quan liên lạc giữa các trường sở.[5] Bậc đại học của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian hơn 20 năm không cấp bằng tiến sĩ nào nên sinh viên cần đào tạo kiến thức cao hơn thì phải đi du học ở Liên XôĐông Âu.[1]

Bắt đầu từ niên học 1959-1960, tuyển viên muốn nhập học đại học bị chia thành ba nhóm với những điều kiện căn cứ trên giai cấp và lý lịch như sau đây:[5]

 • Thành phần cán bộ kháng chiến, thanh niên giai cấp công nông, cán bộ dân tộc thiểu số: 40%
 1. Lý lịch sạch
 2. tư tưởng chính trị vững chắc
 3. xong lớp 10, nếu không thì có thể phải thi thêm một kỳ thẩm định nhưng vẫn được ưu tiên nhập học
 • Thành phần cán bộ: 35%
 1. đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam
 2. con em bần nông, cố nông, hoặc trung nông
 3. con em liệt sĩ
 • Thành phần khác: 25%
 1. chọn theo điểm
 2. thành phần "giai cấp bóc lột" không được quá 3%.

Vì quan niệm giáo dục phải phục vụ mục tiêu chính trị nên bất kể học ở chuyên ngành nào, sinh viên đại học đều phải học triết học Mác-Lê và lý thuyết đấu tranh giai cấp.[1] Ngay trường Y khoa Hà Nội cũng phải tham gia chỉnh huấn Cải cách ruộng đất cùng "học tập công nông". Sinh viên khi tốt nghiệp không trình luận án mà chỉ thi hai phần: Chuyên môn và Chính trị.[18]

Trong niên học năm 1975-76 thì lối học tập chính trị được đem áp dụng triệt để ở miền Nam và cả năm học đó được dành cho "công tác chính trị tư tưởng" cho các sinh viên và giảng viên.[19]

Các cơ sở giáo dục đại học[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trường Đại học Y khoa Hà Nội: trước thuộc Viện Đại học Hà Nội nhưng theo nghị định năm 1956 thì tách riêng. Trường Y khoa bị cắt khỏi Bộ Giáo dục và chuyển sang Bộ Y tế và học trình rút bỏ từ bảy năm thành sáu năm, loại bỏ ngoại trú, nội trú và luận án. Ngoài ra Bộ Y tế mở một chương trình hai năm học bắt đầu từ năm 1960 ở Thanh Hóa, Nghệ An (Vinh), Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Hà Đông và Phú Thọ để đào tạo hàng ngàn y sĩ trung cấp trong khi học trình bác sĩ y khoa rút xuống còn bốn năm. Việc này diễn ra được hai năm nhưng vì thấy không hiệu quả nên sau đó lại trở lại học trình sáu năm cho y khoa.[20]
 • Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: thành lập năm 1956 với bốn ngành, Cơ khí, Điện & Mỏ, Luyện kim & Hóa học, và Thực phẩm & Xây dựng.[21]
 • Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội: thành lập năm 1956, tập trung vào các ngành khoa học cơ bản. Năm 1993, trường này sáp nhập với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I và Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội để hình thành Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: thành lập năm 1951, ban đầu với tên gọi Trường Đại học Sư phạm Khoa học (1951–1956), sau đó là Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1956-1966), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I (1966–1993), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (1993–1999) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, và trở lại tên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào tháng 10 năm 1999.
 • Trường Đại học Nông lâm Hà Nội: thành lập năm 1956. Các tên gọi khác: Học viện Nông Lâm (từ 1958), Trường Đại học Nông nghiệp (từ 1963), Trường Đại học Nông nghiệp I (từ 1967), Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (từ 2007), và Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam (từ 2014).

Số sinh viên[sửa | sửa mã nguồn]

Vào năm 1962 có 8.087 sinh viên đại học.[22] Đến năm 1964 thì tăng lên khoảng 27.000 sinh viên cấp đại học, trong số đó khoảng 20.000 theo học ở Hà Nội.[8]

Đường lối[sửa | sửa mã nguồn]

Một công thức giáo dục của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là mẫu "thi đua". Nhà nước mở ra nhiều cuộc thi đua như "thi đua yêu nước" để vận động quần chúng nhất là giới trẻ theo một khuôn mẫu nhất định. Bắt đầu từ năm 1952 công thức này được đem dùng rộng rãi, ai thắng sẽ được ban tặng danh hiệu từng cấp bậc. Gốc của công thức này là mẫu sorevnovanie từ Liên Xô do Lenin đề xướng.[23]

Năm 1961 Hồ Chí Minh mở chiến dịch "Hai tốt: dạy tốt học tốt" áp dụng thi đua ở học đường. Đảng Cộng sản cũng đề ra "5 điều", coi như những điểm cơ bản của Bác Hồ học sinh phải thuộc lòng:[24]

 1. chăm chỉ
 2. sạch sẽ
 3. kỷ luật
 4. tuân thủ luật pháp
 5. giúp đỡ cha mẹ, anh, chị, em.

Năm 1961 thì thay đổi "5 điều" thành:[24]

 1. Yêu tổ quốc
 2. học hành tốt
 3. giữ đoàn kết và kỷ luật
 4. vệ sinh
 5. trung thực và can đảm.

Năm 1965 lại đổi 5 điều" thành:[25]

 1. Yêu tổ quốc
 2. học hành tốt
 3. giữ đoàn kết và kỷ luật
 4. vệ sinh
 5. khiêm nhường, trung thực và can đảm.

Điều ghi nhận là nền tảng gia đình không còn là một tiêu chí để thanh thiếu niên hướng tới.[24] Nhiều địa phương toàn quốc mở cuộc "thi đua" làm "cháu ngoan bác Hồ" để được trao giải. Tính đến năm 1970 đã có hơn hai triệu thiếu niên với danh hiệu "cháu ngoan".[26]

Trường Sư phạm còn đề ra "Ba sẵn sàng" (sẵn sàng chiến đáu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ đâu) không những cho người lớn mà cả con nít.[25] Đây là bước đầu của Đội thanh niên xung phong từ năm 1965 để những ai không hội đủ điều kiện nhập ngũ vẫn có thể tham gia quân vụ.[27] Tuổi gia nhập là từ 17 lên đến 30 (1965-68), sau rút xuống 17-25 (1968-72) rồi 17-22 (1972-75). Tuy nhiên không ít em gia nhập từ năm 15 như nhà văn Lê Minh Khuê.[28]

Ngoài "ba sẵn sàng" ra còn có "năm xung phong" để thanh thiếu niên học tập.[29]

Nhận xét về hệ thống giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1956 chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu chính phủ Pháp gửi một số giáo viên sang bổ túc việc giảng dạy ở Lycée Albert Sarraut, tức trường trung học Chu Văn An ở Hà Nội. Một số người tình nguyện sang Bắc Việt, trong đó có vợ chồng giáo sư Gérard Tongas. Tongas khi về Pháp có ghi lại rằng ngành giáo dục ở Miền Bắc hoàn toàn bị chính trị chi phối. Trong trường thường tổ chức những buổi mít tinh chính trị và tuyên truyền kéo dài đến 2 giờ đồng hồ; mở đầu mỗi buổi thường là đề tài trích trong báo Nhân dân theo đường lối của Đảng Cộng sản. Những buổi học này ăn vào thời gian đúng ra phải dùng học hành. Ngay cả những lớp căn bản dạy người mù chữ, giáo viên chủ yếu dạy học sinh lặp đi lặp lại và viết 20 khẩu hiệu như "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm", "Đảng Lao động muôn năm"...[30]

Tuy nhiên theo các thế hệ học sinh tại miền Bắc trước kia, nền giáo dục của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có những đặc điểm tiến bộ hơn hiện nay, nhất là về học phí, thời gian và chương trình học. Hệ thống giáo dục miễn phí vốn là đặc trưng trước đây của các nhà nước Dân chủ nhân dân và Xã hội chủ nghĩa, tiến bộ vượt bậc hơn so với phương Tây.[cần dẫn nguồn] Khác với nền giáo dục bị thương mại hoá của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này, học sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hoà không có những chương trình học hè và học thêm quá tải, phù hợp với lứa tuổi tùy theo cấp học, không ảnh hưởng nhiều đến thời gian nghỉ ngơi của học sinh, sinh viên.

Giáo sư Ngô Đăng Tri cho rằng nền giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã trực tiếp xóa bỏ tính chất giáo dục phản dân tộc, phản đại chúng của thực dân Pháp và phong kiến cũ, đặt nền móng cho sự ra đời của nền giáo dục mới của một nước Việt Nam độc lập. Nền giáo dục đã thực hiện quyền được học tập của mọi người dân, vận hành theo nguyên tắc "dân tộc hoá, khoa học hoá, đại chúng hoá", đồng thời đã xây dựng được phong trào bình dân học vụ để thanh toán nạn mù chữ chỉ trong một thời gian ngắn. Đội ngũ giáo viên, học sinh đã gia tăng khá đông đảo, chất lượng ngày càng cao, nhất là các ngành học phổ thông. Việc xây dựng các quy chế quản lý, xây dựng đoàn thể chính trị và giáo dục tư tưởng trong nhà trường đã đảm bảo tốt việc bổi dưỡng các thế hệ học sinh giàu lý tưởng và tinh thần ái quốc, phục vụ đắc lực cho công cuộc kháng chiến của dân tộc, thúc đẩy cuộc kháng chiến kiến quốc đi tới thắng lợi và chuẩn bị cơ sở cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của đất nước tiếp tục phát triển ở các thời kỳ sau[31]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 • Dror, Olga. Making Two Vietnams. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2018.
 1. ^ a ă â b Giáo dục và Thi cử 1954-1975: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
 2. ^ a ă â b Nền giáo dục Việt Nam dưới chế độ Cộng sản từ 1945 đến 1975
 3. ^ Giáo dục Việt Nam thời kỳ 1945-1954
 4. ^ Nghị định Bộ Giáo dục về nạn mù chữ
 5. ^ a ă â b c d Ninh, Kim. A World Transformed: The Politics of Culture in Revolutionary Vietnam, 1945-1965. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press. tr 204-236.
 6. ^ a ă Salisbury, Harrison. Behind the Lines--HanoiNew York: Harper & Row, 1967. tr 127-132.
 7. ^ Foreign Areas Studies Division.U. S. Army Area Handbook for Vietnam. Washington, DC: Department of the Army, 1962. Tr 123
 8. ^ a ă â Smith, Harvey H et al. Area Handbook for North Vietnam. Washington, DC: US Government Printing Office, 1967. tr 137-152.
 9. ^ Dror, Olga. Tr 42
 10. ^ Dror, Olga. Tr 19-20
 11. ^ Dror, Olga. Tr 38
 12. ^ Dror, Olga. Tr 35-36
 13. ^ Dror, Olga. Tr 36-37
 14. ^ Dror, Olga. Tr 36
 15. ^ Dror, Olga. Tr 39-40
 16. ^ Dror, Olga. Tr 43-7
 17. ^ Đại học Quốc gia Hà Nội
 18. ^ "Trăm năm dạy ứng xử nghề nghiệp ở đại học Y Hà Nội"
 19. ^ Lịch sử hình thành khoa Kỹ thuật Hóa học
 20. ^ Lịch sử Trường Đại học Y Hà Nội
 21. ^ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 22. ^ Foreign Areas Studies Division.U. S. Army Area Handbook for Vietnam. Washington, DC: Department of the Army, 1962. Tr 124
 23. ^ Dror, Olga. Tr 26
 24. ^ a ă â Dror, Olga. Tr 83
 25. ^ a ă Dror, Olga. Tr 84
 26. ^ Dror, Olga. Tr 86-7
 27. ^ Dror, Olga. Tr 90
 28. ^ Dror, Olga. Tr 92
 29. ^ Dror, Olga. Tr 93
 30. ^ Dommen, Arthur J. The Inodchinese Experience of the French and the Americans: Nationalism and Communism in Cambodia, Laos, and Vietnam. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2001. tr 341-2.
 31. ^ Giáo dục Việt Nam thời kỳ 1945-1954

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]