Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Be be nhat”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Hình ảnh}}
|-
! id="mp-otditn-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -8px6px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:OfficeGlobe-calendarwith-modifiedclock.svg|41px38px|link=|alt=]]</div><div style="border: 1px solid #daa520e68d5d; background: #f9f09fffd6c0; text-align: left; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 2px 2px;"><div id="mp-otditn-h2" style="margin-left: 46px;">[[WikipediaChủ đề:Ngày này nămThời xưasự|<span style="color: #000000;">Ngày này nămTin xưatức</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-otditn" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/NgàyTin này năm xưatức}}
|}<!-------------------- Bên phải -------------------->
| style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #FFFFFF; vertical-align: top;" |
| id="mp-dyk" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Bạn có biết}}
|-
! id="mp-itnotd-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -6px8px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:GlobeOffice-withcalendar-clockmodified.svg|38px41px|link=|alt=]]</div><div style="border: 1px solid #e68d5ddaa520; background: #ffd6c0f9f09f; text-align: left; font-size: 120%; font-weight: bold; padding: 2px 2px;"><div id="mp-itnotd-h2" style="margin-left: 46px;">[[Chủ đềWikipedia:ThờiNgày này năm sựxưa|<span style="color: #000000;">TinNgày này năm tứcxưa</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-itnotd" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/TinNgày tứcnày năm xưa}}
|-
|}

Trình đơn chuyển hướng