Khác biệt giữa các bản “Nhà Tùy”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image_map_caption3 = Sui China, bordering the Gokturk Khanates
|capital = [[Trường An]] (581-605)<br />[[Lạc Dương]] (đông đô)<ref group="chú">"[[Tùy thư]] [[:s:zh:隋書/卷30|quyển 30]]": Hà Nam quận trước đặt ở Lạc châu. Đại Nghiệp nguyên niên (605) di đô, đổi gọi là Dự châu. Năm 619, sau khi Tùy Dạng Đế chết vì binh biến ở Giang Đô, [[Vương Thế Sung]], [[Nguyên Văn Đô]] và [[Lô Sở]] ủng hộ Dương Đồng làm hoàng đế ở Lạc Dương.</ref> 605-619
|common_languages = [[tiếng HánTrung trung đại|Tiếng Hán trung đại]]
|Philosophy = [[Nho giáo]]
|religion = [[Phật giáo]], [[Đạo giáo]], [[Nho giáo]], [[tôn giáo truyền thống Trung Quốc]]

Trình đơn chuyển hướng